آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته کشاورزی

دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی

 • موضوع پروژه : نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی
 • مربوط به رشته : کشاورزی و محیط زیست
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۳ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی :

 منبع انرژی بشر در گذشته دور منحصر به قوای عضلانی انسان و انرژی آفتاب بوده است. بعدها آتش کشف گردید و از جریان آب رودخانه ها برای حمل و نقل استفاده شد از اینرو کشف آتش را می‎ توان یکی از مهمترین یافته های بشر دانست. کلیه منابع انرژی غیر از نیروی اتم در نتیجه تأثیر خورشید بوجود آمده است و به زبان دیگر به استثنای انرژی مواد رادیواکتیو منبع عموم انرژی ها خورشید است زیرا رشد گیاهان در پرتو نور خورشید انجام می ‎شود و غذای حیوانات بطور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد آلی گیاهی نتیجه می گردد. انرژی اتمی در یافته های تازه بشر است و آن را می ‎توان از مهمترین اکتشافات بشر دانست یعنی برای نخستین بار بر پایه اصول فرضیه نسبی از انیشتن این نتیجه به دست آمد که جرم نوعی از انرژی است و ممکن است این دو را به یکدیگر تبدیل نمود. بعدها صحت فرضیه انیشتن به ثبوت رسید و این فکر قوت گرفت که به جای استفاده از ذخائر جزئی انرژی خورشید از نیروی از بند رسته اتم برای پیشرفت بشریت استفاده شود باید توجه داشت که خود زمین هم از لحاظ حرارت درونی و رادیواکتیویته قشر آن یک نوع منبع انرژی محسوب می‎شود ولی به علت ناچیزی این انرژی مقابل انرژی اتمی نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد.

شما عزیزان برای دانلود پروژه نقش اتم در خدمات کشاورزی و منابع طبیعی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

 • عنوان پایان نامه : تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجریی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی :

با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه ای در طی چندین سال گذشته در تولید گیاهان زراعی به ویژه غلات به دست آمده است با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل بالقوه آنها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدریتی ایده آل و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد تاًمین مقدار مناسب عناصر غذایی معرفی مورد نیاز رشد گیاهان یکی از راههای افزایش عملکرد گیاهان زراعی است . این پژوهش روابط خاک و گیاه که موثر در رشد گیاه و تغذیه عناصر معدنی عمده ترین گیاهان زراعی مناطق گرم و معتدل می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنوان ماده اولیه برای رشد گیاه شده است جنبه های جدید زراعت گیاهان و اصول اولیه پیشرفتهای دهه که به وسیله دانشمدان خاک شناس ، زراعت و فیزیولوژیست ها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته  است . در این پژوهش به تجزیه و تحلیل این اصول  از نظر عملیات  کشاورزی  مدرن  به عنوان الگویی ویژه توجه  شده است . بیشتر مباحث مطرح شده با توجه به مشاهدات محیطی عنوان شده است تا مقاله جنبه کاربردی داشته است . در این پژوهش اطلاعات بنیادی و کاربردی مورد نیاز بخش کشاورزی برای مهمترین گیاهان زراعی از خانواده غلات ،حبوبات و گیاهان مرتعی برای مدیریت بهتر گیاهان زراعی آورده شده است . ما امیدواریم که این  پروژه اطلاعات مفیدی را برای دانشجویان زراعت ، مروجین کشاورزی و محققین علاقه مند به حاصلخیزی خاک ،تغذیه گیاهی ،به نژادی ،فیزیولوژی، فیزیولوژی وتولید گیاهان زراعی فراهم سازد .

شما عزیزان برای دانلود دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج

اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج

 • عنوان پایان نامه : اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج :

نارنج (Citrus aurantim L.) و نارنج سه برگ (Poncirus trifoliate L. Raf.) بعنوان پایه برای مرکبات استفاده می‌ شوند. در این پژوهش اثر دو اکسین (نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید) در ۴ غلظت (صفر، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی‌ گرم در لیتر) بصورت فاکتوریل در ۳ تکرار در شرایط گلدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی صفات درصد ریشه‌ زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی برای هر ۱۰ نمونه‌ ای که بطور تصادفی انتخاب شده‌ اند اندازه‌ گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می‌ دهد که کاربرد ایندول بوتریک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌ گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در غلظت ۳۰۰۰ میلی‌ گرم در لیتر بر روی درصد ریشه‌ زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و طول رشد جدید اندام هوایی اثر معنی‌ داری داشته و ایندول بوتریک اسید دارای گستره وسیعتر و اثر بهتری در ریشه‌ زایی قلمه‌ های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ نسبت به نفتالین استیک اسید بوده است و نفتالین استیک اسید در غلظت ۴۰۰۰ میلی‌ گرم در لیتر در تمامی اندازه‌ گیری‌ ها اثر منفی نشان داده است. همچنین نارنج در تمامی اندازه گیری‌ های انجام شده دارای میانگین بیسار بالاتری از نارنج سه برگ می‌ باشد و نیز غلظت ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید + غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم ایندول بوتریک اسید دارای بیشترین میانگین در هر دو نارنج بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اثر غلظت‌ های مختلف اکسین بر روی ریشه‌ زایی قلمه‌ های نارنج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک

اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک

 • عنوان پایان نامه : اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک :

با توجه به میزان قابل توجه سبوس برنج در استان های شمالی کشور و قیمت پایین آن، می توان آن را جایگزین بخشی از اجزای کنسانتره جیره دام نمود. از طرفی به دلیل وجود روغن در سبوس  به نظر می رسد روغن کشی آن احتمالاً موجب افزایش مدت نگهداری و بهبود ارزش تغذیه ای آن خواهد شد. در همین راستا مطالعه حاضر به منظور بررسی ارزش غذایی سبوس برنج روغن کشی شده در تغذیه و با اهداف زیر انجام گرفت. تراکم مواد مغذی در سبوس برنج متنوع می باشد، که به طور عمده به دلیل واریته برنج و فرآیند روغن کشی از سبوس و نیز نسبت پوسته خارجی به پوسته نرمتر یا پوسته داخلی می باشد. در کشورهای توسعه یافته به منظور جلوگیری از فساد زود هنگام سبوس برنج آن را روغن کشی نموده و از روغن حاصله جهت مصارف انسانی و از باقی مانده آن در تغذیه دام و طیور استفاده می نمایند. روغن سبوس برنج به لحاظ اثرات دارویی از جمله کاهش کلسترول سرم خون، غذای سلامتی و روغن قلب نامیده می شود. این روغن دارای ترکیب مناسبی از اسیدهای چرب است. همچنین حاوی آنتی اکسیدانها و سایر مواد مغذی می باشد. در آمریکا  سبوس پایدار شده  را به طور وسیع در فرمولاسیون غذایی کودک، تهیه نان، پنکیک شیرینی و کیک، مورد استفاده قرار می دهند. از سبوس پایدار شده برای تهیه خوراک دام و طیور و ماهی به طور وسیع استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور هندوستان در سال ۱۹۸۰ تولیدی معادل ۱۵۸۰۰۰ تن سبوس را به سایر کشورهای صادر نموده است. علاوه بر آن امروزه تولید خوراک ماهی از سبوس برنج به طور وسیع در کشور تایلند  رواج یافته است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه فرسایش خاک

دانلود پایان نامه فرسایش خاک

 • عنوان پایان نامه : فرسایش خاک
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه فرسایش خاک :

ذرات متشکه خاک توسط مواد و عناصر متعددی مانند هوموس ، کربنات کلسیم هیدارت آهن و آلومینیم بهم متصل گردیده واحد تجمع ذرات یا خاک دانه ها را تولید می نمایند . خاکدانه ها در هر صورت عاملی اصلی ثبات و پایداری خاک در مقابل فرسایش محسوب می شوند . اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و کم شدن مواد آلی ذرات متشکله خاک تحت تاثیر عوامل فرسایشی قرار گرفته پراکنده می گردند ، سپس توسط آب و باد از مکان اولیه خود به مناطق دور و نزدیک انتقال می یابند و از بین رفتن خاکدانه ها و پراکندگی ذرات مرحله اول فرسایش خاک را تشکیل می دهند که فرسایش طبقه ای یا سفره ای نامیده می شود . مهمترین علائم این نوع فرسایش خاک تشکیل لکه های سفید و تجمع سنگریزه در سطح خاک ظاهر می گردد که نبایستی آنها را با لکه های سفید آهکی اشتباه نمود .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه فرسایش خاک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

 • عنوان پایان نامه : بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) :

امروزه استفاده از قارچ خوراکی صدفی و دکمه ای به واسطه انتشار خواص بیشمار غذایی و دارویی آن در سطح دنیا از رونق خاصی برخوردار است با نگاهی به تاریخ در می یابیم که یونانی ها و بسیاری از اقوام و ملل اروپایی توجه خاصی به این گیاه داشته اند از قرن ها پیش تاگنون چینی ها و ژاپنی ها به خواص سودمند انواع قارچ خوراکی به علت خواص دارویی و بسیار عالی در درمان بیماری ها استفاده می کردند و قارچ را گوشت خدا نامیدند علیرغم پیشینه ۲۰۰۰ ساله کشت قارچ خوراکی و بالاخص گونه شی تا که در آسیای جنوب شرقی ژاپن قدمت قارچ در اروپا با اواخر هفدهم میلادی و دوره لوئی چهاردهم در فرانسه بر می گردد امروزه ارزش غذایی این ماده بر کسی پوشیده نیست و به گفته دانشمندان از نظر پروتئین از همه سبزیجات و بقولات (بجز سویا) قراردارد و سرشار از ویتامین های ب و ث نیز دارای مقدار کمی چربی (۱/۰تا۳/۰درصد وزن از) و به خصوص اسید لینولیئک و پالمیتک می باشد. تحقیقات نشان داده است که بعضی از قارچ های خاص قادرند میزان کلسترول خون را کم کرده مانع پسشروی تومور های سرطانی شده و تولید اینتر فرون را افزایش داده و برخوردار از خواص ضد ویروسی می باشد علاوه بر این طبق تحقیقات انجام یافته بیش از ۱/۰ وزن قارچ ها را خاکستر تشکیل می دهد لذا از لحاظ عناصر معدنی ،پتاسیم،مس،آهن و فسفر بیش از بسیاری از سبزیجات و میوه جات است از نظر قند ها گفتنی است کربوهیدرات ها و آب ترکیبات اصلی قارچ را تشکیل داده به طوری که حداقل میزان کربوهیدرات  برابر ۵/۴ درصد وزن تر آن استبر اساس مطالعات صورت گرفته گلیکوژن و کمی سلولز از جمله کربوهیدرات های اصلی موجود در قارچ می باشد البته مقدار کربوهیدرات موجود در قارچ در مقایسه با بعضی از سبزیجات همچون هویج کمتر است لذا در تأمین انرژی بدن نقش چندانی ندارند مقدار انرژی قارچ خوراکی (دکمه ای) حدود ۱۲۰-۸۰ کیلو ژول در ۱۰۰ گرم قارچ است از نظر پروتئین نیز بیشتر از بسیاری از سبزیجات و حبوبات جز نخود سبز ،لوبیا،عدس و کمتر ار فرآورده های دام و طیور (گوشت،ماهی،تخم مرغ،پنیر) و نان می باشد اما از نظر قابلیت هضم پروتئین در حد مطلوبی (۹۰درصدقابل هضم) قرار دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تولید پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

 • عنوان پروژه و پایان نامه : کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای
 • مربوط به رشته : مهندسی کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۹ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای :

کشت بدون خاک شامل انواعی از روش های غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود .روش کشت گیاهان بدون خاک از سال ها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است .در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روش های متداول است . هیدروپونیک در عمل به معنی کاشت گیاهان در آب و محلول غذایی بدون استفاده از خاک می باشد. کشت هیدروپونیک این امکان را به کشاورز می دهد که در زمان کوتاه تر با زحمت کمتر محصولی با راندمان بیشتر را کشت نماید.علم هیدروپونیک ثابت کرده است که برای رشد گیاهان به خاک احتیاجی نیست اما به عناصری که در خاک موجود است (مواد معدنی، موادآلی) احتیاج است.

شما عزیزان برای دانلود پروژه و پایان نامه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.