آرشیوهای برچسب: پایان نامه رشته حسابداری

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۹۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس :

تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورت های مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورت های مالی ‌می شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکت ها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورت های مالی می کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پیشوانه صورت های مالی، تقلب و سوء جریان های اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورت های مالی را کشف و نسبت به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ ای ارائه می کنند. نتایح یافته‌ های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام « گزارش حسابرسی » به شکل‌ های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می شود و از شکل های مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منقم به صورت های مالی و یادداشت های همراه،‌ منتشر می شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌ گیری گروه های ذینفع می باشد. تحقیات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارش های حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیری های اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌ گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکتهاست و یکی از جامع‌ ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارش های مالی سالانه شرکت ها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارش های حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس :

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکت ها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، شرکت هایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مسئاله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

 • موضوع پایان نامه : بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۰۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها :

هدف اصلی نهادهای مالی عملیاتی علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است. بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند. بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایر در شعب بانک ها مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.بخش دایره حسابداری نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود. این مجموعه  به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

 • عنوان پایان نامه : مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۴۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی :

در سال ۱۳۶۶ طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصویب شد و در شور دوم نیز ۵ ماده از این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی با توافق دولت و مجلس، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت.لایحه مالیات بر ارزش افزوده موجود در کشور، حاصل بررسی ‎های متعدد کارشناسان کشور است که در شهریور سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید و مهر همان سال نیز دولت آن را به مجلس تقدیم کرد. در مجلس ششم بررسی ‎های مقدماتی بر روی این طرح انجام شد اما به علت اینکه اصلاحیه مالیات های مستقیم و قانون تجمیع عوارض در آن زمان به تازگی به  تصویب مجلس رسیده بود ، نظر کمیسیون مربوطه مجلس بر این بود که پس از مشخص شدن نتایج اجرایی این مصوبات، برای این لایحه نیز تصمیم‎ گیری شود.لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مکمل ساختار مالیاتی کشور مطرح است؛ با تشکیل مجلس هفتم دولت با تقدیم مجدد لایحه خواستار اختصاص اولویت به آن از طرف مجلس شد. بررسی لایحه در کمیسیون ‎های مختلف مجلس در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و یک سال به طول انجامید و در نهایت کمیسیون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال ۱۳۸۳ تصویب کرد. در عین حال بررسی سیاست‎ های نظام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یکی از سیاست ‎های مالی نظام به تصویب این مجمع رسید.تصویب لایحه در کمیسیون‎ های مختلف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه ‎ای شد تا این لایحه در آغاز سال ۸۴ در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

 • عنوان پایان نامه : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۳۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم :

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌ های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌ تر فراهم می کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌ گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی صنایع آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در کارخانه صنایع آلومینیوم پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. همانطور که از موضوع تحقیق بر می آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی صنایع آلومینیوم بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی شرکت مذکور، صورت های مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیت ها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرک های هزینه هر کدام از این فعالیت ها را انتخاب کرده است. نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌ تر هزینه یابی سربار می شود بلکه باعث می گردد که مدیران داخلی شرکت ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی

پایان نامه رشته حسابداری کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی

 • عنوان پایان نامه : کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته حسابداری کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی :

حسابرسی عملیاتی از آنجایی شروع شد که حسابرسان مالی به بررسی صحت اطلاعات اکتفا نکردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا رویداد های مالی انجام شده است و آیا راه بهتری برای انجام آن وجود داشته است یا خیر. حسابرسی عملیاتی مشخص می کند که مدیریت تا چه حد از منابع در اقتصادی ترین و کارآترین حالت ممکن و در جهت دستیابی به موثر ترین نتایج عملیات استفاده کرده است. هدف های کلی حسابرسی عملیاتی می تواند شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود عملیات، ارائه پیشنهاد هایی برای بهبود عملیات در چارچوب اثر بخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر در برخی از فعالیت ها باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، سازمان حسابرسی اولین سازمانی بود که موضوع حسابرسی عملیاتی را به عنوان یکی از جنبه های حسابرسی و خدمات مشاوره مدیریت در ایران پایه گذاری کرد. در همین راستا پس از تشکیل کمیته حسابرسی عملیاتی در سال ۱۳۷۶ و چندین سال مطالعه و تحقیق در این زمینه موسسه حسابرسی عملیاتی مطابق با اساس نامه سازمان حسابرسی به عنوان اولین متولی اجرای حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی با رویکردی علمی و مبتنی بر آخرین استانداردهای متداول در سطح دنیا، در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد. اهمیت این پایان نامه در مزایایی است که کنترل داخلی در اجرای حسابرسی عملیاتی به همراه خواهد داشت. این پایان نامه قصد دارد ابتدا کنترل داخلی برای اجرای حسابرسی عملیاتی بر مبنای صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی را آزمون نماید. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می دارد که “بکارگیری کنترل داخلی در حسابرسی عملیاتی موجب افزایش بهره وری فرآیند حسابرسی می گردد.”

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه کنترل داخلی شرکت ها بر نحوه انجام حسابرسی عملیاتی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.