پایان نامه زیست شناسی

دانلود پایان نامه بررسی سنگ های ادراری

دانلود پایان نامه بررسی سنگ های ادراری

 • موضوع پایان نامه : بررسی سنگ های ادراری
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی سنگ های ادراری :

در فصل اول دستگاه های ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند. کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است. این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد. حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه).

 در فصل دوم این پژوهش انواع سنگ های ادراری به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.

 در فصل سوم این تحقیق درمان سنگ های موجود در کلیه یا مجاری ادراری نیازمند ترکیبی از اقدامات طبی (مصرف دارو) و جراحی است. درمان بیماران با سنگ های کلسیمی استفاده از دارو های مدر تیازیدی است.  سنگ سازی (نفرولیتیازیس) هیپرکلسیوریک باز جذبی درمان فقط با برداشتن جراحی آدنوم مهاجم پاراتیروئید می باشد. سنگ سازی هیپر کلسیوریک کلیوی به طور موثر با هیدروکلرو تیازید ها درمان می شود. سنگ سازی کلسیمی هیپراوریکوزوری درمان با رژیم غذایی کم پورین، آلوپورینول و پتاسیم سیترات است و درمان سنگ سازی کلسیمی هیپر اگزالوری با کلسیترامین و لاکتات کلسیمی است و درمان هیپو سیتراتوری با نمک های پتاسیم از جمله سیترات پتاسیم موفقیت آمیز است. درمان سنگ های (غیر کلسیمی)

 1.  استرووایت، درمان آن خارج کردن کامل سنگ با جراحی است (نفرولیتوتومی پروکوتا نئوس)
 2. درمان سنگ های اسید اوریکی با کاهش رژیم غذایی پورین دار و تجویز آلو پو ر ینول می باشد.
 3.  درمان سنگ های سیستینی با مصرف فراوان مایعات و رژیم کم سدیم و پنی سیلامین است.
 4. درمان سنگ های گزانتینی با مصرف فراوان مایعات و مصرف دارویی آلوپورینول و رژیم غذایی محدود از نظر پورین است. درمان سنگ های ایند ینادیر با قطع مصرف دارویی ایندینادیر(داروی مبتلایان به ایدز) و درمان سنگ های سیلیکاتی و تریامترین به ترتیب درمان جراحی و درمان با قطع مصرف دارویتریامترنی می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی سنگ های ادراری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی ها و آبزیان

دانلود پایان نامه بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی ها و آبزیان

 • موضوع پایان نامه : بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی ها و آبزیان
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی ها و آبزیان :

یکی از زمینه های که امروزه بیوتکنولوژیست ها روی آن تحقیق می کنند ایجاد گونه های ترانسژنیک است. طبق تعریف ترانسژنیک موجودی است که، دارای DNA  نو ترکیبی باشد. به طوری که در ژنوم آن موجود ژن نو ترکیب بیان می شود. بیان ژن خارجی یکی از جنبه های تولید ترانسژنیک و انتقال ژن به زاده های هدف بعدی می باشد. در این زمینه تکنیک میکرواینجکش در انتقال ژن به تخم مهره داران اولین بار به وسیله گوردون (Gordon) و همکاران در سال ۱۹۸۰ گزارش شد. در این تکنیک یک لوله مؤئین شیشه ای را برای وارد کردن DNA نو ترکیب به پیش هسته نریا با سیتوپلاسم تخم لقاح یافته موش به کار گرفتند. در همین سال میکروانجکش مستقیم DNA نو ترکیب در شرایط آزمایشگاهی جهت ایجاد حیوانات ترانسژنیک مورد استفاده قرار گرفته است. طوری که ژن را از این طریق وارد تخم های لقاح نیافته یا لقاح یافته موجوداتی نظیر جنین توتیای دریایی،‌ موش،‌ قورباغه، مگس سرکه، خرگوش و خوک کرده اند (Brem 1988) در سال ۱۹۸۵ زئو (Zhu) و همکاران ژنی شامل پرتومتالوتیونین موش و ژن هورمون رشد انسانی را به ناحیه مرکزی صفحه زایای تخم های لقاح یافته ماهی طلایی تزریق کردند و قسمتی از این ژن را در DNA ماهیان مشاهده کرند. در همین سال روکونس (Rokkones) تکنیک میکرواینجکشن دو مرحله ای بر روی تخم آزاد ماهیان را شرح داده است. در این تکنیک ابتدا به کمک یک وسیله نوک تیز فلزی در قطب حیوانی سوراخی ایجاد شده و از طریق این سوراخ محلول حاوی DNA  نو ترکیب به کمک پی پت ریز تخم شدند به طوری که به کیسه زرده وارد نشوند. پس از ۱۴ روز پلاسمید های کامل را مشخص کردند. چوروت (Chourrout) و همکاران در سال ۱۹۸۶ روش فوق را بر روی قزل آلای قهوه ای رنگ به کار برند با توجه به وجود DNA خارجی همراه با ملکول های DNA میزبان پیشنهاد شده که این ژن به داخل ژنوم ماهی وارد شده است. محققان به ورش دستی یا از طریق هضم آنزیمی از  جمله با تریپسن کوریون را برداشته و تزریق میکرواینجکشن انجام دادند. در همین سال اوزاتا (Ozata) ماهی کوچک مدوکا را به عنوان مدلی برای ترانسژنیک مطرح کرد. او پلاسمید های حاوی ژن کریستالین جوجه را به هسته تخم ها از طریق میکرواینجکشن وارد کرد. به علت کوریون سفت در تخم لقاح یافته تعدادی از ماهیان استفاده از میکرواینجکشن مشکل و مستلزم اتلاف وقت زیادی است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بیوتکنولوژی انتقال ژن در ماهی ها و آبزیان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

 • موضوع پایان نامه : بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی
 • مربوط به رشته : بیولوژی ماهیان دریایی
 • فرمت اجرایی : Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی :

     بیشتر ماهیان کفال طلایی در آب دریا زندگی می کنند. ماهی کفال طلایی سری پهن و دارای فلس می‌ باشند. بدن طویل و در بخش پیشین تا حدودی پهن می باشند. بدن بوسیله فلس های نسبتأ درشت که معمولأ مدور بوده ( در برخی از گونه های مناطق گرمسیری شانه ای می باشند) پوشیده شده است. این ماهیان فاقد دندان یا واجد دندان های کوچک می باشند. خارهای برونشی طویل و باریک و ۱۴۰ – ۶۰ عدد می باشند. ماهی کفال طلایی دارای دو باله پشتی جدا از هم بوده که شعاع های سخت اولین باله پشتی ۴ عدد می باشند. باله پشتی دوم ۳ – ۲ عدد شعاع سخت و ۱۲ – ۷ عدد شعاع نرم دارد. استخوان های باله شکمی بوسیله یک رباط به ترقوه متصل می شوند. باله های سینه ای در بالا قرار دارند. کیسه شنا بزرگ بوده و روده طویل می باشد. تعداد مهره های ستون فقرات ۲۶ – ۲۴ عدد یا ۳۰ – ۲۴ عدد است. ماهی کفال طلایی فاقد خط جانبی یا دارای خط جانبی ناقص است. در پهلوها دارای ۹ – ۶ نوار طولی هستند. طول بیشتر گونه هاcm 70 – ۵۰ است. کفال ماهیان دارای ۱۰۰ گونه اند که در آب های مناطق گرمسیری یافت می‌ شوند .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پروژه اصلاح نژاد آبزیان (اصلاح نژاد ماهیان) رشته شیلات

دانلود پروژه اصلاح نژاد آبزیان رشته شیلات

 • موضوع پروژه : اصلاح نژاد آبزیان (ماهیان)
 • مربوط به رشته : شیلات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۰۲ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه اصلاح نژاد آبزیان (اصلاح نژاد ماهیان) رشته شیلات :

اهمیت اصلاح نژاد آبزیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور ، تأثیر آن در زندگی کنونی و اهداف کلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های کشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع کروموزوم ها –اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیکی و روش های برآورد آن ، ترکیب ژنتیکی یک جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ ها – قانون هاردی واینبرگ و کاربرد آن در اصلاح نژاد آبزیان ، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیکی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، کلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد (نخبه) NICK و Line – دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و کاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین – تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis  دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل کردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین جنسیت ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات – محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه .

شما عزیزان برای دانلود پروژه اصلاح نژاد آبزیان (اصلاح نژاد ماهیان) رشته شیلات و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها

شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها

 • عنوان پایان نامه : شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی و زمین شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها :

امروزه مطالعات مناطق ویژه اکولوژیک از اساسی ترین بخش مطالعات علمی، پژوهشی در کشور های مختلف دنیا است. مطالعه سیستماتیک مناطق ویژه اکولوژیک گر چه بر مبنای مدلی است که در آن ناهنجاری های محیطی بر پایه اصول سینوپتیکی مورد مطالعه قرار می گیرد ولی هدف اصلی این نوع مطالعات در این است که ساختارهای ناهمگون و نامتجانس مناطق مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و حساس ترین مناطق ناهنجار محیطی مورد شناسایی و برنامه ریزی قرار گیرند. بنابراین اگر ساماندهی ناهنجاری های محیطی مد نظر قرار گیرد نیازمند این است که درک درستی از ساختارهای نامتجانس بدست آید،؛ زیرا در مطالعاتی که بر اساس روش تک نگری صورت می پذیرد عموماً بر یک مسئله به مانند خشکسالی، سیل و … تاکید می گردد . در حالی که این نوع مطالعه نمی تواند بنیان های نامطلوب و ناسازگار شرایط منطقه را نشان داده و میزان حساسیت واقعی منطقه را مورد برسی قرار دهد. بنابراین اگر کلیه ناهنجاری ها و ویژگی های مناطق ویژه اکولوژیک مورد بررسی جدی قرار گیرد و تک تک ساختارهای ناهمگون هر منطقه بطور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گیرد، می توان حساس ترین و ناهنجارترین منطقه آسیب پذیر را مشخص نموده و بر این اساس مدیریت درست و اصولی را به منظور سازماندهی مناطق در نظر گرفت.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه شناسایی مناطق ویژه اکولوژیک و بررسی ناهنجاری های محیطی و راهکارها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز

دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز

 • عنوان پایان نامه : آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز
 • مربوط به رشته : زیست شناسی و زمین شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۷۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز :

قسمت اعظم آلودگی های آب‌ های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر منشأ نفتی دارد، که لطمات جبران ناپذیر زیست محیطی بسیاری را به همراه می آورد ضمن اینکه آسیب‌ های وارد شده، هزینه‌ های بالایی را برای ترمیم و پاکسازی طلب می کنند، کارکردها و عملکردهای اقتصادی سرشاری که این مناطق دارند، نیز به طور جدی کاهش یافته و به مخاطره می افتند. در کنار آسیب‌ هایی که نفت بر مناطق نفت خیز می رساند، عوامل غیر نفتی نیز به این آلودگی ها دامن می زنند. وجود بیش از ۶ میلیون نفر در سواحل ایرانی خلج فارس و دریای عمان موجب ورود فاضلاب فراوان خانگی بدون پالایش اولیه به این دریا می گردد. شهرهایی مانند بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه و ماهشهر، روزانه میزان زیادی فاضلاب را وارد دریا می کنند. به علاوه، افزایش جمعیت در برخی جزایر از جمله قشم، کیش و هرمز، کانون آلودگی را به این دریا کشانده است. در شهر بندرعباس، روزانه ۳۰۰۰ متر مکعب فاضلاب خام از طریق خورها وارد دریا می شود که منتج به انواع آلاینده‌ها می گردد. مواد نفتی، انواع مواد شوینده، سموم، آلودگی میکروبی و فلزات سنگین از جمله موارد مهم در این رابطه می باشند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی بیماری سالمونلا در گربه های خانگی

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی عفونت سالمونلایی در گربه های خانگی

 • عنوان پروژه تحقیقاتی : بررسی بیماری سالمونلا در گربه های خانگی
 • مربوط به رشته : علوم آزمایشگاهی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه تحقیقاتی بررسی بیماری سالمونلا در گربه های خانگی :

سال ها از کشف باکتری سالمونلا می گذرد ولی این باکتری اهمیت خود را در جوامع علمی و بین دانشمندان از دست نداده‌ است. در سال ۱۸۸۵ اسمیت و سالمون جرمی را از خوک جدا کردند و تصور نمودند که عامل بیماری وبا یا طاعون خوک است در نتیجه نام آنرا باسیلوس کلراسویس نهادند. در طی سال های بعد نام این جرم را سالمونلا کلراسویس گذاشتند. در قرن بیستم روش های مؤثری برای درمان و پیشگیری این باکتری صورت گرفت و نتایج امیدوارکننده‌ ای برای دانشمندان حاصل شد اما با مقاوم‌ شدن سالمونلا نسبت به آنتی بیوتیک ها و روش های درمانی دیگر، خطر بزرگی جوامع بشری را تهدید می کند. به طوری که انسان قرن حاضر با تمام پیشرفت های مختلفی که در علوم و فنون داشته، هنوز روزگار خود را با و حشت عظیمی از فراگیر شدن این بیماری می گذراند. ترسی که در بین اجداد بشر هم وجود داشته و قربانیان زیادی گرفت. باکتری سالمونلا از نظر طبقه‌ بندی در خانواده « انتروباکتریاسه» جای می گیرد. انتروباکتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیل های گرم منفی می باشد که محل طبیعی زندگی آنها روده انسان و حیوانات است. این خانواده از جنس های زیادی تشکیل شده‌ است (مانند اشریشیا، شیگلا، سالمونلا، انتروباکتر، کلبیسلا، سراشیا، پروتئوس و غیره). بعضی از ارگانیسم‌ های روده‌ ای،‌ مانند اشریشیاکولی، قسمتی از فلور طبیعی انسان هستند و گاهی ایجاد بیماری می کنند، در حالی که بقیه، مانند سالمونلا و شیگلا برای انسان و حیوانات همیشه بیماریزا هستند. در این پروژه تحقیقاتی سعی بر این بوده که با بررسی بیماری سالمونلایی در گربه‌ های خانگی، راهکاری هرچند ناچیز جهت پیشگیری این بیماری در محیط زندگی آدمی ارائه گردیده و اطلاعات لازم در این زمینه برای اهل فن و عموم مردم روشنگر باشد.

شما عزیزان برای دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی بیماری سالمونلا در گربه های خانگی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی)

دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی)

 • عنوان پروژه : سموم سیانو باکتری ها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۷۳ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه سموم سیانو باکتری ها مربوط به رشته زیست شناسی :

سیانو باکتری ها (جلبک ‎های سبز ‎- آبی) جز پروکاریوت ‎ها محسوب می شوند. این فیتوپلانکتون ‎ها معمولا در آب‎ های شیرین و لب شور یافت می ‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته ‎ای و کلنی تقسیم می ‎شوند. سیانو باکتری ها در هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می ‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می ‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میکروسیس ‎تین ‎ها، نودولارین ‎ها، ساکسی توکسین ‎ها، آناتوکسین ‎a، آناتوکسین (‎Sa) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می ‎شود. وجود سیانو باکتری ها و سموم آن ها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است. روش‎ های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته ‎اند عبارتند از: کلرزنی، فیلتراسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش ‎ها در از بین بردن سیانو باکتری ها هستند.

شما عزیزان برای دانلود پروژه سموم سیانو باکتری ها (رشته زیست شناسی) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله و پروژه چگونگی پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

 • عنوان پروژه : چگونگی پرورش ماهی قزل آلا
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۵ صفحه

 توضیحی مختصر از چگونگی پروژه پرورش ماهی قزل آلا :

ماهی قزل آلا دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی آزاد بزرگتر است. ساقه دمی آن مرتفع ، سر کند و قسمت خارجی باله دمی تقریبا صاف است. تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی ۱۹ – ۱۴ عدد و بطور متوسط حدود ۱۶ عدد می‌باشد. تعداد خار های اولین کمان آبشش بین ۵ – ۲ عدد است که به شکل شمشیر بوده و در پایین به شکل دکمه درآمده‌ اند. حداکثر طول بدن ماهی قزل آلا ۱۴۰ سانتیمتر و وزن آن تقریبا به ۵ کیلوگرم می‌ رسد. ماهی قزل آلا به هنگام ورود به رودخانه جهت جفت‌ گیری و تخم ریزی لباس عروسی زیبایی به تن می‌ کنند. تخم ریزی آن ها بین ماه های بهمن و اسفند است. تعداد تخمها حدود ۱۰ هزار عدد است که تقریبا برای هر کیلوگرم و وزن بدن ماهی ماده ۱۵۰۰ عدد تخم برآورد می‌ شود. بیشتر ماهیان بالغ نر و ماده بعد از تخم ریزی زنده مانده و در سال بعد برای تخم ریزی مجددا وارد آب رودخانه می‌ شوند.

شما عزیزان برای دانلود پروژه پرورش ماهی قزل آلا و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها

اکولوژی ویروس ها برای رشته زیست شناسی

 • عنوان پایان نامه : اکولوژی ویروس ها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها :

اثری که ویروس‌ ها می‌ توانند در گیاهان به جای بگذارند با مشخصات زیست شناسی آن‌ ها، معمولا روابط ناقلی و اختصاصی بودن میزبان، تعیین می‌ شود. ویروس‌ ها و حتی نژاد های ویروسی ممکن است از نظر تهاجم و بیماریزایی تفاوت فاحشی داشته باشند و حتی ویروس‌ هایی که باعث بیماری های مشابه می‌ شوند از نظر اکولوژی ممکن است کاملا متفاوت باشند. بنابراین تشخیص دقیق نیازمند تحقیق روی اکولوژی و اپیدمیولوژی و کنترل نهایی ویروس می‌ باشد. ویروس‌ ها به طور فزاینده در همه جا در هر گونه گیاهی از قارچ، جلبک‌ ها و سرو‌ ها گرفته تا تمامی انواع گیاهان دانه دار کشف یا ظاهر می‌ شوند. انتشار ویروس ها توسط ناقلین هوازاد یا ساکن خاک، یا بوسیله بذر و گرده و یا در مسافت های طولانی و در نتیجه فعالیت های انسان، نقش کلیدی و بسیار مهمی در اکولوژی ویروس ها دارد. بین اکولوژی ویروس هایی که توسط نماتد ها انتقال می‌ یابند مانند توبرا ویروس‌ ها و نپو ویروس ها و ویروس های با ناقلین هوازاد، تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد. نماتد ها با عمر طولانی و امکان داشتن دامنه میزبانی وسیع، قادرند در شرایط نامساعد و در غیاب گیاهان میزبان، برای مدت زمان  قابل توجهی بقا یابند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی پیرامون اکولوژی ویروس ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد میکروارگانیسم ها

دانلود مقاله پیرامون میکروارگانیسم ها برای رشته پزشکی

 • عنوان پایان نامه : میکروارگانیسم ها
 • مربوط به رشته : زیست شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد میکروارگانیسم ها :

هر فردی با زندگی در اجتماع و رشد و تکامل، سوال هایی در ذهنش ایجاد می شود. که به دنبال یافتن پاسخ آن سوال ها مسیری را پیش می گیرد تا در انتها به هدف نهایی اش که در واقع پاسخ به آن سوالات است دست پیدا کند. زمانی که موضوع این پژوهش مطرح گردید در ذهن ما سوالاتی ایجاد شد که به دنبال یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر میکروارگانیسم ها چه هستند؟ منشا تولید میکروارگانیسم ها چیست و آن ها چگونه به وجود آمده اند؟ آیا میکروارگانیسم ها تقسیم بندی خاصی دارند یا تنها به یک گروه محدود می شوند؟ ویژگی های میکروارگانیسم ها چیست؟ میکروارگانیسم ها چه نقشی در زندگی ما انسان ها می توانند داشته باشند؟ آیا ما با میکروارگانیسم ها تماس مستقیم داریم یا اینکه به طور غیر مستقیم از آنها بهره می بریم؟ فواید و ضرر های میکروارگانیسم ها چیست؟ تاثیر میکروارگانیسم ها بر صنعت چیست و آنها منجر به تولید کدام مواد صنعتی می شوند؟ آیا ما در علم پزشکی هم می توانیم از میکروارگانیسم ها کمک بگیریم؟

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد میکروارگانیسم ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.