پایان نامه رشته مشاوره

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی

 • موضوع پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس
 • مربوط به رشته : مشاوره و راهنمایی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۰۸ صفحه

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان

مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مهارتهای زندگی که شامل ارتباط کلامی و غیر کلامی مؤثر، ابراز و جود یا جرأتمندی ، گوش دادن مؤثر و ادراک احساسات دیگران، حل مسأله اجتماعی و حل تعارض بین فردی و … می باشد، رفتارهای سالم و مثبت و روابط صحیح با همسالان را در دورۀ نوجوانی موجب می گردند، یادگیری این مهارتها برای پیشگیری از سوء مصرف مواد، ایجاد رفتارهای مربوط به بهداشت و سلامت روانی و حل تعارض های بین فردی و بسیاری از مشکلات روانشناختی مورد نیاز می باشد.

ادامه + دانلود

تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری

موضوع پایان نامه : بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مربوط به رشته : راهنمایی و مشاوره

فرمت اجرایی : در قالب word

تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

تأثیر مشاوره گروهی بر سازگاری دانش آموزان

سازگاری در قاموس روان‌ شناسی عبارت است از رابطه‌ ای که هر ارگانیسم با توجه به  شرایط پیرامون محیطش، با محیط برقرار می‌ کند. این اصطلاح معمولاً به سازگاری روان‌ شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن وقتی به کار گرفته می‌ شود که فرد در یک فرایند مستمر و پرمایه برای ابراز استعدادهای خود و واکنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه‌ ای مؤثر و سالم، درگیر است .

مک دانلد (۱۹۸۵) می‌ گوید:‌ «وقتی می ‌گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌ کند، آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا نیازهای او ارضا شوند. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می‌ تواند خود را به راههای گوناگون با آن موقعیت تطبیق دهد یا سازگار کند».

سازگاری فرایندی است در حال رشد شامل توازن بین آنچه افراد می‌ خواهند و آنچه جامعه‌ شان می‌ پذیرد. یا به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است. از یک طرف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار می‌ کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می‌ بیند که فرد از طریق آنها توانایی‌ های بالقوه خویش را واقعیت می‌ بخشد.

تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری

تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری

سازگاری به فرایندهای روان‌ شناسی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می‌ کند، اشاره دارد و آنها را مورد بررسی قرار می‌ دهد. سینهاوسینگ در سال ۱۹۹۳ از سازگاری تعریفی ارائه کرده‌ اند : سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل و مدرسه در فرد، که به صورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی دیده می‌ شود.

 عوامل مؤثر بر سازگاری

سه کانون اصلی سازگاری، خانواده، مدرسه، و دوستان است.

خانواده به ویژه مادر نخستین و مهمترین نقش را در رشد شخصیت، فرایند اجتماعی شدن و سازگاری فرد بر عهده دارد، زیرا محیط خانواده، نخستین محیطی است که در آن کودک،‌از کیفیت تعاملات انسانی آگاهی می‌ یابد. پژوهش‌ های انجام شده نشان می‌ دهد که عوامل و روابط خانوادگی از جمله ارتباطات عاطفی درون خانواده بر رشد شخصیت و سازگاری فرد تأثیری بسیار مهم و حیاتی دارد.

همچنین پژوهشگران دریافته‌ اند کودکانی که در ساختارهای خانوادگی غیر سنتی زندگی می‌ کنند، سازگاری ضعیفی را به صورت رفتارهایی مانند پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات ارتباطی، میزان بالای ترک تحصیل، مصرف مواد مخدر و الکل –  نشان می‌ دهند. مشابه همین نتایج در بررسی بر کودکان طلاق و فرزند خوانده‌ ها و نیز کودکانی که با یکی از والدین زندگی می‌ کنند، به دست آمده است.

با رضایت زناشویی برخورد و درگیری بسیار بالای والدین دانش‌ آموز و ارتباط و دلبستگی ضعیف بین دانش‌ آموز و پدر و مادرش می‌ تواند بر سازگاری تحصیلی و شخصی و نیز سلامت روان‌ شناختی او تأثیر منفی داشته باشد .

به طور کلی‌ گویی محیط خانواده مهمترین عامل سازگاری کودک است. عواقب ناشی از تربیت توأم با خشونت و سردی در همان سالهای اولیه زندگی ظاهر می‌ شود و دوران مدرسه و حتی نوجوانی و بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می‌ دهد.

فهرست مطالب پایان نامه تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات تحقیق
 3. مقدمه
 4. بیان‌ مسئله
 5. ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق
 6. اهداف پژوهش
 7. فرضیه‌ های پژوهش
 8. متغیرهای پژوهش
 9. تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی)
 10. تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
 11. تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
 12. تعریف نظری سازگاری
 13. تعریف عملیاتی سازگاری
 14. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 15. مقدمه
 16. بخش اول : سازگاری و مبانی نظری آن
 17. تعریف سازگاری
 18. عوامل موثر بر سازگاری
 19. انواع سازگاری
 20. روش ها یا اشکال سازگاری
 21. ملاکهای سازگاری مطلوب
 22. ویژگیهای افراد سازگار
 23. بخش دوم : تحلیل رفتار متقابل
 24. نظریه تحلیل رفتار متقابل
 25. مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل
 26. الگوی حالات نفسانی
 27. موقعیت‌ های روانی و طرحهای زندگی
 28.  آسیب شناسی روانی
 29. الف : آسیب شناسی ساختی
 30. ب : آسیب شناسی کارکردی
 31. هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل
 32. فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل
 33. مشاوره و درمان
 34. الف : تحلیل درمان ساختار
 35. ب : تحلیل درمان تبادلها
 36. ارزشهای مشاوره گروهی
 37.  جمع بندی مطالب
 38. بخش سوم : مروری برپیشینه  تحقیق
 39. مطالعات صورت گرفته در داخل کشور
 40. مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور
 41. تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل
 42. فصل سوم : روش اجرای تحقیق
 43. مقدمه
 44. روش تحقیق
 45. جامعه آماری تحقیق
 46. نمونه و روش نمونه گیری
 47. ابزاراندازه گیری و روایی و پایایی آن
 48. پرسشنامه سینهاوسینگ
 49. پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ
 50. روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ
 51. روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها
 52. شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش
 53. گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
 54. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
 55. مقدمه
 56. اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق
 57. تجزیه و تحلیل داده‌ ها
 58. فرضیه اصلی
 59. فرضیه فرعی اول
 60. فرضیه فرعی دوم
 61. فرضیه فرعی سوم
 62. فرضیه فرعی چهارم
 63. فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 64. مقدمه
 65. یافته‌ های پژوهش
 66. الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها
 67. ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها
 68. پیشنهادات تحقیق
 69. الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش
 70. ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی
 71. محدودیت ها
 72. منابع
 73. منابع فارسی
 74. منابع لاتین

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)
 • مربوط به رشته : مشاوره
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۶۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تاثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان :

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز بر پیچیدگی روابط انسانی می افزاید و همین پیچیدگی ها افراد را در روابط اجتماعی خود با مشکلاتی روبرو می سازد. انسان ناگزیر است برای غلبه بر این پیچیدگی ها با دیگران ارتباط برقرار کند و با افراد متخصص و کارآمد مشورت کند. وجود ناسازگاری های عاطفی و اجتماعی در خانواده و مدرسه و محیط کار، روبرو شدن با مشکلات متعدد اقتصادی، تحصیلی، شغلی، جنسی، اخلاقی، نگرانی ها و ناراحتی های فکری همانند تضاد و تعارض با والدین و معلمین، تصمیم گیری های مهم و اساسی نظر انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل و … دلایل و شواهدی روشن بر ضرورت استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره است. از این رو نقش و جایگاه مراکز مشاوره در تصمیم گیریهای عقلانی و کسب رضایت مندی از زندگی در دنیای فعلی اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش به بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان) می پردازیم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

تاثیر یاددهی مهارت‌ های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران

بررسی تاثیر یاددهی مهارت‌ های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به گوشه‌ گیری - بازداری

 • موضوع مقاله : بررسی تاثیر یاددهی مهارت‌ های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به گوشه‌ گیری – بازداری
 • مربوط به رشته : مشاوره
 • فرمت اجرایی : در قالب doc
 • تعداد صفحات : ۳۶ صفحه

توضیحی مختصر از مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به کاهش اضطراب مادران دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری – بازداری :

با توجه به اهمیت سلامت روانی مادران و تأثیر آن در برخورد آنها با فرزندشان، این پژوهش در جهت نشان دادن تأثیر مهارت های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان پیش دبستانی دچار گوشه گیری – بازداری به قرار زیر مورد بحث قرار می‌ گیرد. یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند دچار گوشه گیری – بازداری مؤثر است. از این رو ممکن است “بین میزان اضطراب گروه آزمایش و گروه کنترل پس از اجرای آموزش تفاوت معنی داری” مشاهده شود ، علاوه بر آن به عنوان یک فرضیه فرعی احتمال دارد بین سن و اضطراب مادران ارتباط معنی داری وجود داشته باشد . بدین ترتیب در اینجا دو فرضیه پژوهشی قابل تأمل به نظر می رسد. که آموزش مهارت های اداره و کنترل رفتار علیه اضطراب و استرس مادران بطور مثبتی مؤثر است . به عبارت روشن‌ تر آموزش در کاهش اضطراب و استرس مادران کودکان دارای رفتارهای گوشه گیری – بازداری نقش معنی‌ داری دارد . خاطرنشان می ‎شود که نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات فورهند و گریست، (۲۰۰۰) و راپی و همکاران مطابقت نشان می ‎دهد. همچنین یافته‌ های حاصل از فرضیه فرعی تحقیق حاضر نشان می‌ دهد که افزایش سن مادران نقش تعیین کننده‌ ای در میزان اضطراب آنها ندارد زیرا به نظر می‌ رسد آزمودنی‌ های (مادران) این تحقیق که در گروه سنی ۳۹ ـ ۳۰ قرار دارند ، اضطرابی از خود نشان نداده‌ اند .

نتایج این تحقیق را اینگونه می‌ توان توجیه کرد که یک عامل اساسی نگرانی و اضطراب مادران فرزندان دارای رفتارهای گوشه گیری – کمرویی ، ناآگاهی آنان از نیازهای کودکانشان و عدم برخورداری از مهارت‌ های خودگردانی در رویارویی با مشکلات رفتاری فرزندان و مهارت‌ های کنترل و مدیریت رفتار کودک است . اساساً کودکان به توجه و محبت نیاز دارند . گاهی اوقات رفتار نامناسب کودک به منظور توجه مادران انجام می‌ گیرد .

شما عزیزان برای دانلود مقاله تاثیر یاددهی مهارت‌ های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید … .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

 • موضوع پایان نامه : بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور
 • مربوط به رشته های : مشاوره و روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب doc
 • تعداد صفحات : ۹۲ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور :

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد، و این خطری است که بشر را تهدید می کند. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است. در هر طبقه و صنفی و هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی می کنند.

بنابراین در مورد همه افراد اعم از کارگر، دانش پژوه ، پزشک و مهندس زارع، استاد دانشگاه و … خطر ابتلا و ناراحتی های روانی وجود دارد. به عبارت دیگر هیچ انسانی در مقابل این امراض مصونیت ندارد.

این موضوع برای کسانی که ارتباط نزدیکی با معلولان جسمی و ذهنی دارند و یا کسانی که در مؤسسات نگهداری از بیماران روانی کار میک نند، اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

ادارات بهزیستی از جمله مؤسساتی است که کارکنان شاغل در آن دارای یک ارتباط متقابل چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با معلولان جسمی و ذهنی و حتی بیماران روانی هستند که این امر باعث ایجاد استرس و اضطراب در کارکنان بهزیستی می شود و بدین ترتیب محیط کاری در بهزیستی حالتی تنش زا پیدا می کند.

با چنین وضعیتی مقامات دولتی و مدیران ارشد چنین سازمان هایی لازم است، توجه خاصی به وضعیت بهداشت روانی کارکنان خود داشته باشند. میزان سلامت روانی کارکنان بهزیستی را مورد بررسی قرار دهند و به نتایج حاصله توجه خاصی داشته باشند با ارائه و تنظیم برنامه های جدیدتر و ایجاد تغییراتی در محیط ، میزان و شرایط کاری در بهزیستی در جهت بهبود سلامت روانی کارکنان بهزیستی خود علی الخصوص زنان داشته باشند. چرا که زنان شاغل در بهزیستی، هم در منزل و هم در محیط کاری وظیفه ای سنگین را به دوش می کشند و به دلیل دوم اینکه تمام تحقیقات گذشته خارجی همچون مطالعات نیوهاون، مانهاتان وتحقیقات داخلی که توسط باش و بهادرخان و دیگر افراد در زمینه همه گیر شناسی بیماری های روانی انجام شده است بر این امر تأکید داشته است که سلامت روانی وابسته به جنسیت است و همواره میزان سلامت روانی در زنان کمتر از مردان بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید … .

ادامه + دانلود

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان

 • عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان
 • مربوط به رشته : مشاوره و راهنمایی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستانی می باشد که فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شده اند عبارتند از:

 1. آیا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی رابطه وجود دارد یا نه؟
 2. آیا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟
 3. آیا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟
 4. آیا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد یا نه؟
 5. آیا بین عزت نفس با واکنش به ناکامی رابطه وجود دارد یا نه؟
 6. آیا بین عزت نفس با بی مسولیتی عاطفی رابطه وجود دارد یا نه؟
 7. آیا بین عزت نفس با نگرانی بیش از اندازه توام با اضطراب رابطه وجود دارد یا نه؟
 8. آیا بین عزت نفس با اجتناب از مشکلات رابطه وجود دارد یا نه؟
 9. آیا بین عزت نفس با وابستگی رابطه وجود دارد یا نه؟
 10. آیا بین عزت نفس با در ماندگی نسبت به تغییر رابطه وجود دارد یا نه؟
 11. آیا بین عزت نفس با کمال گرائی رابطه وجود دارد یا نه؟

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان

 • عنوان پایان نامه : تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان
 • مربوط به رشته : مشاوره
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان :

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهی ها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارت های اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند. مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال ۹۶ در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه ۶۰ بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

 • عنوان پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید
 • مربوط به رشته : روانشناسی و مشاوره
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۰ صفحه

توضیحی مختصر پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید :

در این پژوهش محقق بر آن است که مطالعه ای بین مقایسه میزان افسردگی جانبازان ضعیف و شدید داشته باشد . با توجه به اینکه جانبازان یکی از گروه های با ارزش و قابل احترام جامعه می باشند محقق بر آن است که دایره شمول نتایجش را بطور اخص به گروه نمونه و بطور اعم سایر جانبازان تعمیم دهد و اقدامات مشابهی از طریق این پژوهش در اختیار همگان قرار گیرد تا نحوه بر خورد با آنان اصلاح گردد ، مسئله شناخت روحیات آنان مورد توجه قرار گیرد و اینکه به مشاوره جانبازان اهمیت داده شود در زمینه اختلالات روانی و خلقی و به ویژه افسردگی آن ها تحقیقات جامعی صورت گیرد و اقدامات مقتضی در رابطه با درمان و پیش گیری اختلالات روانی جانبازان صورت گیرد . اگر چه افسردگی شیوع بسیاری دارد ولی اغلب بیماران افسرده تشخیص داده نمی شوند یا به اشتباه یک اختلال جسمی یا روانی دیگر تشخیص داده می شود از این رو بیماران و خانواده آن ها در معرض رنج و نا توانی غیر موجهی قرار می گیرند . از آنجایی که در مسائل کلینیکی و درمان امر تشخیص به موقع و درست اهمیت ویژه ای دارد اگر بتوانیم الگو های پاسخ فرد افسرده و بخصوص جانبازان را در جامعه مورد مطالعه بدست آوریم و این الگو ها را در اختیار دست اند کاران بهداشت و درمان جانبازان قرار دهیم قدم بزرگی در راه پیش گیری و درمان صحیح و کاربردی جانبازان افسرده و سایر جانبازان برداشته ایم .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

 • عنوان پایان نامه : بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
 • مربوط به رشته : مشاوره و راهنمایی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان :

اضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصا هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالت های عصبی روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند. اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه‌ ای که قرار است در آن شرکت کند دچار حالت عصبی می شود. در واقع یعنی هر یک از ما در اضطراب اجتماعی قرار می گیریم ، اضطراب اجتماعی مانند خیلی از مسائلی است که روانشناسان و محققین ارتباطات در آن به تحقیق مشغول هستند. اگر چه برخی از روانشناسان بین اضطراب اجتماعی و نظریه‌ های فوق تفاوتی قائل هستند. اما بیشتر محققین امروزه اصطلاح اضطراب اجتماعی را با خجالت‌ زدگی هم معنی بکار می برند. نظریه‌ های اضطراب زمانی، وحشت در اثر ظهور در مقابل دیگران اغلب به عنوان نمونه های خاص برای نظریه اضطراب اجتماعی عنوان می شود. علاوه بر این بررسی های آماری نشان می دهد بین اضطراب اجتماعی و خجالت‌ زدگی و دیگر نظریه‌ ها ارتباط همبستگی وجود دارد. بنابراین ما اصطلاح اضطراب اجتماعی و خجالت‌ زدگی را می توانیم در این مقاله بجای همدیگر بکار ببریم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.