پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

پایان نامه عوامل موثر بهره وری کارکنان کارخانه‌ آسفالت سازی

 • موضوع پایان نامه : بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۸ صفحه

عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران

عوامل موثر در بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و با بیان مسائلی در مورد تاثیر آنها در فرم‌ های پرسشنامه با توجه بهه تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش‌ های آماری به نتایجی دست پیدا کردیم و مولفه‌ های تاثیر گذاری در بهره وری در کارخانه‌ ۶ و ۷ آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران مورد بحث قرار گرفت.

ادامه + دانلود

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی

 • موضوع پایان نامه : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی :

در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی پرداختیم که در فصل اول به کلیات این مساله پرداختیم و هدف ما ضرورت این امر را توضیح دادیم و فرضیه های موجود بر روی این موضوع را بررسی کردیم و در فصل دوم پیشینه این مساله را مورد  جستجو قرار دادیم تا بتواند راه گشایی برای تحقیق حاضر باشد. در فصل سوم روش و شیوه تحقیق را درباره این مسئله را ذکر کردیم و در فصل چهارم با پرسش نامه ای که در بین کارکنان و پرسنل محترم این شرکت توزیع کردیم یافته های تحقیق را بدست آوردیم. تا توانستیم در فصل پنجم به نتیجه گیری دست یابیم.

نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر سازمان و هر کشوری می‌ باشد و عامل اصلی موفقیت و پیشرفت است. اغلب گفته می‌ شود که کارمند خوشحال یک کامند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. نیروی انسانی به اسکلت سازمانی روح می‌ بخشد و چرخه آن را به حرکت در می‌ آورد و تعیین میکند که فرایند کل مجموعه چگونه جهت بگیرد.

در این میان، نقش یک عامل برجسته از سایر عوامل و آن نیروی انسانی در تمام سطح سازمان است که باید به آن بعنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی اهداف فردی، توقعات گروهی بین از سایر عوامل توجه شود. از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگری که برخواسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی و خودیابی است، در این زمینه موثر است. لذا از میان پدیده ها و عوامل مختلفی که بر بازده شغلی و سطح کارایی فرد در سازمان تاثیر گذار است، انگیزه شغلی را انتخاب نموده ایم که اهمیت و حساسیت خاصی دارد. چرا که اگر در سازمان، انگیزه و رضایت شغلی انسان مقدم بر هدف های دیگر نباشد آن سازمان محکوم به نابودی است.

انگیزه تاثیر متقابل روی فردو سازمان دارد. از یک طرف، فرد همراه با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می‌ پیوندد و هماهنگی و همسویی این دو در فرد ایجاد انگیزه می‌ نماید و این انگیزه شغلی خود باعث نوآوری و خلاقیت در کار و افزایش تعهد و بازده فردی می‌ شود. و از طرف دیگر طی فرایند کسب انگیزه کاری افراد، سازمان دارای پویایی گشته و به اهداف خود نزدیک می‌ شود.

یکی از متغیرهای بسیار مهمی‌ که بر انگیزش کارکنان اثر گذار است. سبک مدیریت و رهبری سازمانی است که آن خود نیز به نوعی، متجلی دیدگاه مدیر نسبت به انسان و کار می‌ باشد، اگر این سبک مناسب و به مقتضای شرایط انتخاب شده باشد می‌ تواند بر انگیزنده انگیزش در سازمان باشد و آن نیز می‌ تواند سبب هم سویی اهداف کارکنان با اهداف سازمان شده و در نهایت منجر به موفقیت سازمان گردد.

در حقیقت توفیق در امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با  آنها و ترغیب آنان به کوششی در جهت دستیابی به اهداف سازمان ها است.

مواردی که تقویت کننده روحیه و انگیزه و علاقه مندی کارکنان به کار و محیط کاری باشند مانند ایجاد امنیت شغلی،تامین زندگی در زمان، دوران پیری و از کار افتادگی، رضایت از شغل و موارد مشابه دیگر.

نیازهای انسان ریشه انگیزه را به وجود می‌ آورد. وقتی نیازهای کارمند در محیط مشخص شد بصورت خواست ظاهر می‌ شود. و وقتی نیاز به خواست تبدیل شد ایجاد انگیزش می‌ کند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید … .

ادامه + دانلود

ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

 ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

 1. موضوع پایان نامه : ایجاد تغییرات در Ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیار ها و زیر معیار ها
 2. مربوط به رشته : مدیریت صنعتی گرایش تولید صنعتی
 3. فرمت اجرایی : در قالب Doc
 4. تعداد صفحات : ۱۳۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ایجاد تغییرات در Ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روایط ریاضی :

از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. یکی از کار آمد ترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process) است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد.

این فرایند با توجه به ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با نگرشی متفاوت در مقایسه دو به دوی معیار ها و زیر معیار ها در این فرایند نتایج حاصل از این روش به واقعیت موجود نزدیک تر شود. بر همین اساس با توجه به اینکه هر معیار یا زیر معیاری در این فرایند در سطوح مختلف دارای مطلوبیت متفاوتی می باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبیت معیار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقایسه کرد.

جهت آزمایش نتایج حاصل از این کار پژوهشی تکنیک حاصله به صورت حل یک مسئله پیاده گردیده که در این پایان نامه موجود می باشد.

در زندگی روز مره مثال های فراوانی از تصمیم گیری با معیار های چند گانه وجود دارد. در بعضی موارد نتیجه تصمیم گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضرر های جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند از این رو لازم است که تکنیک یا تکنیک های مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیم گیری صحیح طراحی شود تا تصمیم گیرنده بتواند به بهترین انتخاب ممکن نزدیک تر شود.

روش AHP که بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی می باشد توسط محققی بنام«توماس ال ساعتی» در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد گردیده است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیار های چند گانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیار های مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیار ها و زیر معیار ها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید، همچنین میزان سازگاری و نا سازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد.

شما عزیزان برا دانلود پایان نامه ایجاد تغییرات در Ahp با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید …

ادامه + دانلود

پایان نامه مدیریت صنعتی مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی

پایان نامه مدیریت صنعتی مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی

 • موضوع پایان نامه : مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی قطعات خودرو
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۳۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی :

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و نقش اساسی درجهت ترغیب و کمک به شرکت های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است شرکت های اروپایی پذیرفته اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیت ها در جهت دستیابی به کارایی، مؤثر بودن و مزیت های رقابتی است که تضمین کننده موفقیت در دراز مدت بوده و این میسر نمی گردد مگر با تأمین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذی نفعان سازمان، این عقیده روز به روز در بین شرکت های اروپایی بیشتر رواج می یابد. مدل EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی EFQM ، بهبود سازمان ها معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد کار طراحی این مدل به صورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد و مدل EFQM در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرارگرفت و مشخص گردید که سازمان‌ های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند.

اگر چه ارزیابی EFQM همواره مورد توجه و بازبینی بیناد اروپایی کیفیت قرار داشته است اما مهمترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید درسال ۱۹۹۹ اتفال افتاد. مهمترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر به رویکردهایی که می توانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش در سال ۲۰۰۱ مدل سازمان های کوچک و متوسط مدل EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرده و تحت نام مدل EFQM ارائه شده است که نسبت به ویرایش سال ۱۹۹۹ دارای تغییرات اعمال شده در مدل سال ۲۰۰۳ میلادی است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شرکت فنی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت غذایی و ارائه تحلیل های مدیریتی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت غذایی و ارائه تحلیل های مدیریتی

 • موضوع پایان نامه : تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت غذایی و ارائه تحلیل های مدیریتی
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت غذایی و ارائه تحلیل های مدیریتی :

تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت بر اساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که در گزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیر مالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کار برده می شود. تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیر مالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.

هدف اصلی مدیر این است که ارزش سهام شرکت را به حداکثر برساند. ارزش مبتنی بر جریان سود خالص و جریان های نقدی است که شرکت در آینده بوجود آورد و برآورد خالص و جریان های نقدی شرکت و تصمیم گیری مدیر در رابطه با آن از طریق مطالعه در صورت های مالی امکان پذیر می باشد. از میان گزارش هایی که در شرکت تهیه می شود گزارش سالانه از همه مهمتر می باشد در این گزارش دو نوع اطلاعات داده می شود نخست، یک بخش شرح مکتوب که اغلب به صورت نامه رئیس هیئت مدیره می باشد و در نتیجه عملیات شرکت در سال پیش و هر نوع اقدام هایی که برعملیات آینده اثر خواهند گذاشت، گزارش می نماید. دوم، چهار صورت مالی سالانه ارائه می نماید: ترازنامه، صورت سود و زیان صورت سود انباشته و صورت گردش وجه نقد (جریان های نقدی) سرمایه گذاران برای تعیین چشم اندازها و انتظار های خود درباره سود خالص و سود تقسیمی شرکت از اطلاعات گنجانده شده در گزارش مالی استفاده می کنند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت غذایی و ارائه تحلیل های مدیریتی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان جمهوری اسلامی ایران بر اساس تئوری دو عامل انگیزش و بهداشت هرزبرگ
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان :

ساختار شغلی هر فرد در جامعه در مقیاس بزرگ به عنوان یکی موارد الزام آور رشد و پیشرفت و ادامه حیات اقتصادی و شغلی در برآیند کل جامعه است. هر فرد از شغلی که در اختیار دارد هدفی را دنبال می کند و میزان خاصی از زحمت و تلاش را برای آن انجام داده و از این میزان تلاش خود، در مجموع منتظر به وجود آمدن نتیجه ای است، که این نتیجه به طور خاص عمومیت ندارد و به انتظارات هر فرد به صورت شخصی باز می گردد. اما بر طبق نظریه هائی که تا به حال داده شده و در ادامه نیز به آنها اشاره می شود، میزان این نتیجه، رضایت شغلی فرد از کارش را رقم می زند. به نظر می رسد میزان رضایت شغلی هر فرد از تجربه اجتماعی اش، یعنی شغل، به وجود آورنده میزان بهره وری شغلی و افزایش سطح آن، میزان تعهد کاری، تأمین نیاز به پیشرفت در هر فرد، انگیزه انجام کار و ادامه خلاقانه آن و پیشرفت، در جهت اهداف سازمانی و علاقه مندی به تأمین اهداف مجموعه شغلی خود است.

در مقیاس تئوریک نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی هر فرد از کارش، ارائه شده و میزان اهمیت آن نیز در بکارگیری خلاقیت های هر فرد پس از تأمین رضایت شغلی برای رسیدن به اهداف کلی سازمانی، مشخص است. و این میزان اهمیت نیز ضرورت بررسی و اندازه گیری میزان رضایت شغلی را در دوره های مختلف و فاصله زمانی مناسب در هر سازمان مشخص می نماید.

مدیریت هر سازمانی بنا به مقتضیات سازمان مطبوع خود بایستی میزان تحقق اهداف را در فواصل زمانی معینی رصد کرده انحرافات را تشخیص داده و برای آن‌ ها برنامه‌ ریزی کند، و یکی از مهمترین برنامه های آن، تأمین حمایت منابع انسانی هر سازمان از یک مقیاس کوچک به نام منبع انسانی فردی تا مقیاس بزرگتر، کل منابع انسانی سازمان است و این با ریزبینی مدیران برای تأمین رضایت فردی هر کارمند و یا عضو مؤثر سازمان به عنوان یک سلول از بدنه حیات این مجموعه، تأمین شده و بسیار مؤثر و مهم می نماید.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرم سبک (داخلی – خارجی)

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرم سبک (داخلی – خارجی)

 • عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت فروش محصولات چرم سبک (داخلی – خارجی)
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۱۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرم سبک (داخلی – خارجی) :

کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاه های محصولات چرمی به نمایش گذاشته می شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاه ها بسیار کم رنگ می باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاه های جهانی چرم و البسه چرمی در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نبود.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرم سبک (داخلی – خارجی) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان یک شرکت داروسازی

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان یک شرکت داروسازی

 • عنوان پایان نامه : ارزیابی رضایت مندی مشتریان یک شرکت داروسازی
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۳۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان یک شرکت داروسازی :

اندازه‌ گیری میزان رضایت مندی مشتریان شرکت داروسازی ، به عنوان یک ابزار حیاتی برای شرکت می باشد و گردآوری اطلاعات مرتبط با مشتری، اندازه‌ گیری و نظارت بر بازخور رضایت مشتری، بطور مداوم اطلاعات مورد نیاز را جهت ایجاد بهبود در سطح شرکت فراهم می سازد. از آنجایی که یکی از ورودی های جلسات بازنگری مدیریت، اندازه‌ گیری میزان رضایت مندی مشتریان است، لذا رئیس واحد فروش، پس از انجام عملیات فروش محصول به هر یک از مشتریان شرکت، اقدام به ارزیابی مشتریان و سنجش میزان رضایت مندی مشتریان از مشخصه‌ های کمی و کیفی محصول نموده و پس از اعمال نظر مدیر بازرگانی داخلی، نتایج حاصل از همه ارزیابی ها و بررسی ها را جهت بحث و مطرح شدن در جلسات بازنگری مدیریت، جهت نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت، ارسال می نماید. کسب نتایج حاصل از دریافت و بررسی فرم‌ های ارزیابی رضایت مندی مشتریان طی جلساتی با حضور نماینده مدیریت، مدیر واحد تضمین کیفیت، رئیس واحد فروش و در صورت نیاز با حضور سایر مدیران و مسئولین مرتبط دیگر، صورت می گیرد. واحد فروش با توجه به طیف مشتریان شرکت، بصورت سالیانه و موردی، اقدام به نظرخواهی از مشتریان خود می نماید. فرم ارزیابی رضایت مندی مشتریان ، که دربرگیرنده مواردی همچون خدمات پس از فروش، مشخصه‌ های کیفی و کمی محصول، مشخصه‌ های فنی، تحویل به موقع، نحوه برخورد پرسنل شرکت و … می باشد، جهت هر یک از مراکز پخش و مشتریان ارسال شده و نظرات و پیشنهادات مشتریان طی فرم مربوطه دریافت می گردد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان یک شرکت داروسازی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پروژه کارگاه مهارت های عمومی مدیریت یک شرکت ریخته گری

دانلود پروژه کارگاه مهارت های عمومی مدیریت (رشته مدیریت صنعتی)

 • عنوان پروژه : کارگاه مهارت های عمومی مدیریت یک شرکت ریخته گری
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۶۵ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه کارگاه مهارت های عمومی مدیریت یک شرکت ریخته گری :

مهارت های عمومی : جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است. اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است. که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند. بنابراین بهتر است فقط زمانی تشکیل جلسه بدهیم که ضرورت داشته باشد و باید همیشه جلسات مختصر و مفید باشند.پیوسته این سوال مطرح  است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (کشور – گروه – فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد ناصحیح بعضی دیگر می شود؟ خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است. همه افراد خواسته یا ناخواسته در حال مذاکره اند ، مذاکره یک حقیقت زندگی است. طی روز هر فردی در رابطه با موارد گوناگونی در حال بحث و مذاکره است. مذاکره یک ابزار اساسی است تا آنچه را که از دیگران می خواهیم به دست آوریم. مذاکره تبادل ارتباط برای رسیدن به توافق است. مدیرانی که براستی وقت آزاد داشته باشند، نادرند. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی می نویسد : «انسان آزاد آفریده شده، ولی همه جا در زنجیر است». این زنجیرها تا حد زیادی توسط خود او بافته شده است و به دلیل واپسگرایی ، تنبلی، ترس و … تسلیم آنها می شود یا  آنها را تحمل می کند.

شما عزیزان برای دانلود پروژه کارگاه مهارت های عمومی مدیریت یک شرکت ریخته گری و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

 • عنوان پایان نامه : بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۳۲ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک :

آنچه‌ پیش‌ روی دارید حاصل‌ پژوهشی است‌ با عنوان‌ بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک می باشد که هدف‌ کلی این‌ مطالعه‌ بررسی وضعیت‌ بازاررسانی و بازاریابی محصولات‌ زیره و زرشک در سطوح‌ مختلف‌ تولید کننده‌، عمده‌ فروش‌، خرده‌ فروش‌ و صادر کننده‌ و نیز تعیین‌ سیر حاشیه‌، کارآیی و ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی دو محصول‌ زیره و زرشک ، بررسی عوامل‌ مؤثر بر حاشیه‌ خرده‌ فروشی، ضایعات‌ و کارآیی بازاریابی زیره و زرشک بررسی و شناخت‌ وضعیت‌ رقبای بالقوه‌ و اصلیی صادراتی در بازارهای نهایی، هدف‌، برآورد توابع‌ عرضه‌ و تقاضای صادرات‌ محصولات‌ زیره و زرشک ، شناسایی مسیرهای صادراتی در بازارهای جهانی و بین‌ المللی ودر نهایت‌ ارائه‌ راهکارهای مناسب‌ جهت‌ بهبود بازاریابی و بازاررسانی آنها در داخل‌ و خارج‌ کشور و توسعه‌ صادرات‌ زیره و زرشک می باشد. زیره و زرشک به‌ عنوان‌ یکی از گرانترین‌ ادویه‌ جهان‌ با خصوصیات‌ و ویژگیها و مصارف‌ گوناگون‌ غذایی و زیره‌ سبز نیز به‌ عنوان‌ ادویه‌ با مصارف‌ گوناگون‌ و استفاده‌ های صنعتی و دارویی می توانند از جایگاه‌ ویژه‌ ای درصادرات‌ محصولات‌ کشاورزی برخوردار باشند سهم‌ تولید کشورمان‌ با بیش‌ از ۶۰ درصد کل‌ تولید زیره و زرشک در جهان‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید کننده‌ و صدور بیش‌ از ۸۰ درصد آن‌ و در مورد زیره‌ سبز به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید کننده‌ با سهمی حدود ۳۵ درصد تجارت‌ جهانی و صدور حدود ۹۵ درصد در صورت‌ یافتن‌ جایگاه‌ و ارزش‌ واقعی آنها در بازارهای جهانی با توجه‌ به‌ نقش‌ تعیین‌ کننده‌ کشور ما در حال‌ حاضر و تقویت‌ آن‌ در آینده‌ از جمله‌ نکات‌ ارزشمند آن‌ در بین‌ جایگاه‌ محصولات‌ صادراتی کشور است‌.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

دانلود پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

 • عنوان پایان نامه : ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک
 • مربوط به رشته : مدیریت صنعتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۱۳ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک :

ارزیابی کار و زمان تلویزیون خای پارس الکتریک : مطالعه کار اصطلاحی است که تکنیک های مطالعه روش سنجی و زمان سنجی را که برای تأمین حد اکثر استفاده ممکن از نیروی انسانی ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای انجام یک کار مشخصی بکار می رود را در بر می گیرد اما مطالعه روش سنجی عبارت است از ثبت منظم و بررسی دقیق روش های انجام کار و پیشنهاد روش های اصلاحی به منظور کاهش هزینه ها ، ساده تر کردن عملیات و افزایش بازدهی می باشد. در انجام ارزیابی روش در مراحل معینی به ناگزیر نگرش انتقادی به جابجایی افراد و مواد در سراسر کارخانه یا محیط کار و بررسی جانمایی کارخانه مورد توجه قرار می گیرد . این کار ار این نظر لازم است که در بسیاری از کارخانجات یا در موارد جانمایی اولیه بخوبی فکر نشده ، یا بهنگام توسعه موسسه و یا موازات ایجاد تغییراتی در بعضی از محصولات یا فرآیند های تولید آن در هر کجا که فضایی یافت شده ماشین آلات ،تجهیزات یا دفاتری اضافه شده است .نتیجه کلی این وضعیت ان است که در موارد کارکنان اغلب باید مسافت طولانی تری را ضمن گردش فرآیند تولید طی کنند که منجربه اتلاف وقت و انرژی می شود ،بدون اینکه چیزی به ارزش محصول افزوده شود . بنابراین اصلاح جانمایی کارخانه بخشی از وظایف کارشناس ارزیابی کار است .زمان سنجی کار به منظور کوتاه کردن زمان انجام کار و ایجاد سرعت در ارائه کارها و ارائه خدمات به مشتریان و و ارباب رجوع بکار گرفته می شود . با توجه به اینکه جریان کارها در اغلب سازمان ها با مراحل زائد ، تکراری ، بی هدف و بی منطق آمیخته شده است با بررسی علمی جریان کار می توان به این افتلالات و نارسایی ها پی برد و راه های بهتر انجام کار را یافت و برای بهسازی روش های کار اقدام کرد . منظور از جانمایی کارخانه آرایش ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه می باشد به گونه ای که سهل ترین جریان مواد ، کمترین هزینه و حداقل جابجایی در طی مراحل تهیه محصول از زمان تهیه مواد خام تا زمان توزیع محصول تمام شده میسر می شود .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.