پایان نامه رشته مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندسازی کارکنان گمرکات

 • موضوع پایان نامه : بررسی میزان توانمندسازی کارکنان گمرکات
 • مربوط به رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۵۸ صفحه

بررسی میزان توانمندسازی کارکنان گمرکات

توانمندسازی نیروی انسانی یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می گردد. توانمندسازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کارهای امروز همگام بودن با تغییرات اجتماعی دستاوردهای تکنولوژی و تقاضاهای محیط رقابتی می باشد.

ادامه + دانلود

روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
 • مربوط به رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۳۳ صفحه

روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

افزایش سرمایه به عنوان یکی از منابع تامین مالی در شرکت های سهامی به شمار می رود و از دو طریق انجام می شود :

یکی از طریق افزایش ارزش اسمی سهام موجود شرکت ها که در این روش هیچ تغییری در تعداد سهام شرکت ایجاد نمی شود راه دیگر افزایش سرمایه، صدور سهام جدید در ازاء دریافت وجه نقد و یا از محل اندوخته های حقوق صاحبان سهام،تبدیل  مطالبات حال شده سهام داران و اشخاص و از محل سود انباشته یا تبدیل اوراق قرضه به سهام (صدور سهام جدید در این روش موجب افزایش تعداد سهام شرکت می گردد) است. در این تحقیق افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی سهام داران در نظر گرفته شده است.

ادامه + دانلود

پایان نامه ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان

 • موضوع پایان نامه : بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم
 • مربوط به رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۷ صفحه

رابطه ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه

تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است . شاید یکی از دلایل آن تاثیر ات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با ویژگی های شخصی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است ، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع می شوند. در رابطه با تعهد سازمانی می توان گفت : فردی که به شدت به سازمان متعهد است، هویت خود را از سازمان گرفته در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آید و از عضویت در آن لذت می برد. و با رضایت و تمایل به فعالیت خود ادامه می دهد که این نگرش سبب کاهش غیبت، نرخ جابجائی، عدم رضایت، و … می گردد

در بررسی و تحلیل ویژگی های فردی و شخصی موثر بر تعهد سازمانی پرسنل مطالعات متعدد و مدل هایی ارایه شده است. در مدل نظری خود بیان داشته اند ویژگی های شخصی و فردی ، هم چون سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، نژاد، سابقه خدمت، تاثیر قابل توجه‌ ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد. یافته های قریب به ۲۰۰ پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را بوسیله فرا تحلیل مورد بررسی قرار داده و ویژگی های شخصی و فردی (هم چون سن ، جنس ، تحصیلات وضع تأهل ، سابقه شغلی ، سابقه در سازمان، توانایی ها و …) را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی تعریف نموده اند.

رابطه ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه

رابطه ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه

برخی تحقیقات به عدم رابطه معنی داری بین سن و تعهد سازمانی دلالت دارد و در مقابل برخی تحقیقات نشان داده است که :

سن کارمندان با تعهد سازمانی رابطه ای مثبت دارد. با بررسی ۱۰۳۳۵ نفر در ۴۱ نمونه این رابطه را گزارش داده اند. ضمن بررسی رایطه سن و تعهد سازمانی ،در کارکنان آزمایشگاهی دانشگاه و کارکنان بیمارستان در سطوح عملیاتی، سرپرستی و مدیریتی به رابطه ای مثبت (r=.36 ، p<.05 ) دست یافتند.

به هر حال طبق تحقیقات انجام شده ،سن رابطه ای مثبت ولی هرچند اندک با تعهد سازمانی دارد که این امر نیز به اثبات رسیده است.

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط جنسیت با تعهد سازمانی صورت پذیرفته، ولی همواره ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است. بر اساس نظریه جنسیت که به مطالعه زنان و تعهد سازمانی پرداخته است، می توان گفت زنان به نقش خانوادگی اشان اهمیت بیشتری داده و آن را بطورکامل انجام می دهند که این امر به یک گرایش کاملا متفاوت با مردان در زمینه تعهد سازمانی منجر می شود.

همچنین در تحقیقی دیگر با موضوع بررسی سطح تعهد زنان در یک حرفه مردانه، اطلاعات بدست آمده از  ۱۰۴۰ نفر از حسابداران کانادایی و انجمن حسابداران کالیفرنیا که متشکل از ۱۰۰۰ نفر مرد و ۴۰ نفر زن بودند، نشان داد که زنان نسبت به مردان از تعهد کمتری به سازمانشان برخوردار هستند.

در مطالعاتی که بر روی ۱۴۰۸۱ نفر انجام دادند به رابطه ای هم مثبت و هم منفی در رنج همبستگی ۳۷- تا ۲۹ دست یافتند.

در مقابل برخی از صاحبنظران معتقد هستند که هیچ رابطه ای بین جنسیت و تعد سازمانی وجود ندارد.

حقوق و دستمزد نیز موجب عزت نفس برای فرد شده و نوعی فرصت برای فرد محسوب می شود که در اثر ترک سازمان ازدست خواهد داد. نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهند.

بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته اثبات شده است که سطح تحصیلات با تعهد سازمانی رابطه منفی دارد.

همچنین رابطه بین تعهدسازمانی با سطح تحصیلات رابطه ضعیف و منفی است و دلیل این رابطه منفی انتظارات بیشتر افراد تحصیل کرده و فرصتهای شغلی بیشتر برای آنان می باشد.

وضعیت تاهل نیز می تواند با تعهد رابطه داشته و تاثیرگذار باشد ،در برسی انجام شده بر روی زنان متاهل در مقابل زنان مجرد ،مشاهده شده است زنان متاهل به خاطر یکسری مسئولیت هایی که در زنگی مشترک متوجه آنها می باشد و به خاطر احتمال از دست دادن موقعیتشان و ریسک از دست دادن شغلشان خود را به مخاطره نمی اندازند و از تعهد بالاتری نسبت به مجردها برخوردارند.

در مدل تحلیلی این تحقیق ضمن پایه قرار دادن مدل مودی و همکارانش ، با عنایت به مفروضات و استدلال های بیان شده در خصوص ویژگی های شخصی و رابطه آن با تعهد سازمانی ،دو متغیر وضعیت تاهل و میزان حقوق و دستمزد نیز بدان اضافه نموده ایم.

فهرست مطالب پایان نامه ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان

 1. فصل اول : کلیات تحقیق

 2. مقدمه
 3. بیان مساله تحقیق
 4. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 5. اهداف تحقیق
 6. چارچوب نظری تحقیق
 7. فرضیه های تحقیق
 8. قلمرو تحقیق
 9. تعاریف و مفاهیم واژه ها
 10. متغیرهای تحقیق
 11. فصل دوم : ادبیات تحقیق

 12. مقدمه
 13. تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی
 14. مراحل توسعه تعهد سازمانی
 15. اجزاء تعهد سازمانی
 16. اهمیت تعهد سازمانی
 17. عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
 18. ابعاد تعهد سازمانی
 19. دیدگاه‌ های تعهد سازمانی
 20. مدل‌ ها و الگوهای تعهد سازمانی
 21. برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی
 22. فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 23. مقدمه
 24. نوع تحقیق
 25. جامعه آماری
 26. حجم نمونه
 27. روش نمونه گیری
 28. شرح پرسشنامه
 29. روایی پرسشنامه
 30. اعتبار (پایایی) پرسشنامه
 31. فصل چهارم : روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ ها)

 32. مقدمه
 33. آمار توصیفی
 34. فرضیه ۱
 35. فرضیه۲
 36. فرضیه ۳
 37. فرضیه ۴
 38. فرضیه ۵
 39. فرضیه ۶
 40. فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 41. نتیجه گیری
 42. پیشنهادات
 43.  منابع و مآخذ
 44. ضمائم : پرسشنامه تعهد سازمانی


بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات

 • موضوع پایان نامه : بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات با مطالعه موردی ایران ۱۳۷۰ – ۱۳۸۴
 • مربوط به رشته : روابط بین الملل
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۸۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات :

این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظری پایان نامه اهتمام گردیده است که از چهار گفتار تشکیل شده است. گفتار اول مربوط به  مباحث مفهومی و نظری توسعه است که در (الف) نظریات توسعه گرایی ( رهیافت نوسازی ) و، نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال) توضیح داده شده است و در (ب) مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرایند توسعه تشریح گردیده است در گفتار دوم به دیدگاه های مختلف پیرامون دولت و ماهیت آن در جهان سوم اشاره گردیده است و گفتار سوم به مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری اطلاعات مربوط است که از (الف) و (ب) و (ج) تشکیل می شود که (الف) مربوط به اطلاعات است و (ب) مربوط به فن آوری اطلاعات است و (ج) مربوط به وظایف و فواید فناوری اطلاعات است و گفتار چهارم به مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک مربوط است.

فصل سوم مربوط به تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان است که در گفتار اول تاریخچه گنجانده شده است گفتار دوم به ارتباطات و نقش آن در توسعه پرداخته شده است و گفتار سوم به توسعه فناوری اطلاعات مربوط است و گفتارچهارم چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان سوم پرداخته است فصل چهارم مربوط به ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات است در این فصل به سوال و فرضیه پایان نامه پرداخته شده است و شامل سه گفتار است گفتاراول به فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران اشاره دارد ونیز به توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات تکفایک و تکفادو اشاره شده است گفتار دوم به مدیریت فناوری اطلاعات در ایران پرداخته است و این مجموعه را توضیح داده است و گفتار سوم مربوط به معرفی و عملکرد انجمن شرکت های انفورماتیک ایران است. فصل پنجم از سه گفتار تشکیل شده است گفتاراول مربوط به تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک و موضوع ها و اهداف و الزامات ،پشنیازهای، ساختار ،کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک است و گفتار دوم به دولت الکترونیکی در ایران می پردازد و گفتار سوم به تحقق دولت الکترونیکی در ایران پرداخته است . فصل ششم از سه گفتار تشکیل شده است و گفتار اول مربوط به تجارت الکترونیکی است گفتار دو مربوط به مدلهای گوناگون و منظرهای تجارت الکترونیکی ،توجیه اقتصادی ،موانع و رویکردهای تجارت الکترونیک را مد نظر قراردارد گفتار سوم در (الف ) به بانکداری‌ الکترونیک ‌می پردازد و در (ب) به بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته شده است و در (ج) به توضیح مرکز شتاب‌ مربوط است و در (د) به  نشر الکترونیکی اشاره می کنیم در آخر یک نتیجه گیری کلی صورت گرفته است و پیشنهادات و توصیه های پایان نامه درج شده وسپس منا بع وماخذ آورده شده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.