پایان نامه رشته علوم اجتماعی

تاثیر حاشیه نشینی و مشکلات آن در پیدایش فرهنگ نامتناسب

 • موضوع پایان نامه : بررسی تاثیر حاشیه نشینی و مشکلات آن در پیدایش و شیوع فرهنگی نامتناسب
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۴۳ صفحه

تأثیر حاشیه نشینی و مشکلات آن

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر حاشیه نشینی و مشکلاتی آن در پیدایش و شیوع فرهنگی نامتناسب با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و گرایش یه رفتارهای غیر اجتماعی در میان ساکنان این مناطق می باشد. ارائه تعریفی از حاشیه نشینی و توصیف منطقه ای حاشیه نشین در شهر تهران و خصوصیات و ویژگی های آن و همچنین مشکلاتی که این شکل از زندگی برای ساکنان چنین مناطقی به همراه آورده است از موضوعات مورد بررسی این تحقیق را تشکیل می دهد.

ادامه + دانلود

تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان به پان ترکیسم

 • موضوع پایان نامه : بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۷ صفحه

تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان به پان ترکیسم

در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم بررسی گردد.

ادامه + دانلود

تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و راهبردهای مقابله با آن

 • موضوع پایان نامه : تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و راهبردهای مقابله با آن
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۵۰ صفحه

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و مقابله با آن

برای بررسی عملیات روانی که در عرصه تبلیغات قرار می‌ گیرد، به سه عنصر دیپلماسی، اقتصاد و نیروی نظامی باید توجه کرد که ابزارهای فشار بر کشورِ هدف برای عملیات روانی است، به این مفهوم که فشارهای مذکور باعث ایجاد اختلال یا بحران در کشور مورد نظر شده که این اختلال و بحرانها دستمایه تبلیغاتی ـ روانی کشورِ مبدأ، برای جنگ روانی خواهد بود.

ادامه + دانلود

پایان نامه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در بین دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی :در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۵۸ صفحه

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی

با توجه به اهمیت زیادی که این تحقیق دارد برآنیم تا با انجام آن راهکارهای جهت رهایی از این دام با جستجو در اثرات اعتیاد برروی نحوه زندگی و معیشت افراد گام برداریم و با توجه به اینکه چقدر از نیروی انسانی ما روزانه دراین راه تلف می شود و چقدر از این بابت ما ضرر می بینیم؟ با توجه به اینکه ۸۰% افرادی که در زندان ها به سر می برند گرفتار اعتیاد هستند و بیشتر آنها نیز جوان و جزء نیروی کار این مرز و بوم هستند.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم فقر

 • موضوع مقاله : آشنایی با مفهوم فقر
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۶۴ صفحه

آشنایی با مفهوم فقر

مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌ باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌ گیرد، که به صورت‌ های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌ گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌ گیرد. در روش اول پس از رتبه‌ بندی خانوارها بر اساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع که ۵۰ درصد خانوارهای نمونه پایین‌ تر از آن قرار می‌ گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌ عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم فقر

دانلود مقاله آشنایی با مفهوم فقر

مفهوم فقر زمانی معنا پیدا می کند که در برابر غنا و توانگری مطرح شود وگر نه فقر به تنهایی مفهوم خاصی نخواهد داشت . وقتی فقر به عنوان مفهومی در برابر توانگری مطرح می گردد بیانگر نابرابری هایی بین انسان ها می شود که این نابرابری ها مفهوم فقر را روشن می سازند .

فهرست مطالب مقاله آشنایی با مفهوم فقر

 1. چکیده
 2. مفهوم فقر
 3. خط فقر چیست؟
 4. رابطه بین تورم و فقر
 5. فقر و ثروت
 6. افزایش درآمد یا تعادل فقر!/علت فقر چیست؟
 7. تحلیل بیبیسی درباره تغییر مفهوم فقر در جهان
 8. با شنیدن عبارت < فقر> چه تصویری در ذهن شما پدید می‌آید؟
 9. درباره مفهوم “زیر خط فقر” در ایران
 10. مقایسه خط فقر در ایران، افغانستان و پاکستان
 11. فقر
 12. خط فقر
 13. انواع فقر
 14.  تاریخچه مطالعات فقر
 15. تصویر فقر در ایران، از محاسبه تا واقعیت
 16. اثر بحران مالی جهانی بر فقر در دنیا
 17. تاثیر بحران بر نرخ رشد
 18. اثر بحران بر فقر
 19. اخطار
 20. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۳,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک زندگی و طبقه اجتماعی

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه سبک زندگی و طبقه اجتماعی
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۲ صفحه

بررسی رابطه سبک زندگی و طبقه اجتماعی

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و طبقه اجتماعی می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل ۳۰ نفر می باشد در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی  استفاده شده است که حجم نمونه ۳۰ نفر می باشد برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه رابطه ی بین سبک زندگی و طبقه اجتماعی دارای پایایی ۹۱٫۱% استفاده شده است .پاسخ دهندگان وضعیت سبک زندگی و طبقه اجتماعی را متوسط ارزیابی کرده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سبک زندگی و طبقه اجتماعی آن شامل رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

نگاهی به مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها در دهه ی اخیر نشان میدهد که الگوی مصرف یا سبک های مصرفی پدیده هایی ساده و صرفاً تحت تاثیر علائق ، خواسته ها ، توانایی ها و امکانات افراد نیستند بلکه  پدیده هایی پیچیده و چند وجهی اند که ارتباطات معناداری با عوامل و متغیرهایی چون طبقه اجتماعی ، قشر اجتماعی ، نوع کالاهای مصرفی ، سبک زندگی ، درآمد،  پایگاه اجتماعی ، ارزشهای  اجتماعی ،  متغیرهای زمینه ای و سطح  توسعه ی کشور دارند.

رابطه ی بین سبک زندگی و طبقه اجتماعی

رابطه ی بین سبک زندگی و طبقه اجتماعی

شیوه ی مصرف تنها به سلیقه ها و علایق و توانایی ها و امکانات فردی وابسته نیست تا به تعداد هر فرد یا  گروه اجتماعی یک شیوه ی مصرف وجود داشته باشد بلکه  ساختارمند و الگویی است که هم شکل گیری آن تابعی از شرایط اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است و هم تغییرات آن با توجه به تغییر شرایط فوق به وقوع می پیوندند.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه سبک زندگی و طبقه اجتماعی

 1. فصل اول : کلیات تحقیق

 2. مقدمه
 3. بیان مسئله
 4. اهمیت و ضرورت تحقیق
 5. اهداف تحقیق
 6. فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 7. مقدمه
 8. پیشینه های تحقیق
 9. تحقیقات داخلی
 10. تحقیقلات خارجی
 11. نظریه ی طبقه ی تن آسا
 12. نظریه ی مارکوزه
 13. نظریه ی طبقاتی
 14. نظریه موریس هالبواکس
 15. نظریه ی متمایز ساختن خود از دیگران
 16. نظریه ی تضاد
 17. نظریه ی ساخت گرایی ساختارگرایانه
 18. مدل علی 🙁 متغیر مستقل و وابسته)
 19. فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 20. مقدمه
 21. نوع و روش تحقیق
 22. جامعه آماری
 23. حجم نمونه
 24. آزمونهای آماری
 25. تعریف مفاهیم و متغیرها
 26. روایی
 27. اعتبار محتوایی تحقیق
 28. جدول مورگان
 29. فصل چهارم : یافته های توصیفی و تدوینی

 30. مقدمه
 31. توصیف آماری
 32. آزمون فرضیات
 33. فصل پنجم : نتیجه گیری

 34. مقدمه
 35. گردآوری داده ها
 36. پردازش و تفسیر داده ها
 37. کنترل کیفیت داده ها
 38. تفکیک داده ها
 39. پردازش داده ها
 40. نتایج تحقیق
 41. پیشنهادات
 42. محدودیتها
 43. محدودیت تحقیق
 44. نتیجه فصل
 45. منابع مآخذ
 46. پرسشنامه سبک اجتماعی و طبقه اجتماعی

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

رابطه شیوه زندگی کارگران صنایع ایران بر میزان بهره وری

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه شیوه زندگی کارگران صنایع ایران بر میزان بهره وری آنها
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۳ صفحه

رابطه شیوه زندگی کارگران ایران بر میزان بهره وری آنها

حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.

بررسی رابطه میان شیوه زندگی کارگران و میزان بهره وری آنها در جوامع صنعتی همیشه بسیار مهم بوده و در ادوار مختلف جوامع صنعتی به دنبال رسیدن به یک رابطه معنی دار میان این دو متغییر بوده اند ، در آلمان پژوهش انجام شده بر روی شیوه زندگی کارگران خودرو سازی و بهره وری آنها نشان داد که این دو متغییر با یکدیگر رابطه معنی دار دارند ( هیلمن ، ۱۹۸۳ ) ، از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تأسیسش در سال ۱۹۵۵ نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.

رابطه شیوه زندگی کارگران ایران بر میزان بهره وری آنها

رابطه شیوه زندگی کارگران ایران بر میزان بهره وری آنها

افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی (۱۹۷۴- ۱۹۶۷) کشور ژاپن بهره وری ملی خود را ۶/۹۹% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب ۳/۴۳ و ۲۵/۲۹% افزایش یافت.

فهرست مطالب پایان نامه رابطۀ میان شیوه زندگی کارگران و بهره وری آنان

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات تحقیق

 3. مقدمه
 4. بیان مسئله
 5. اهمیت و ضرورت تحقیق
 6. هدف های کلی تحقیق
 7. هدف های جزئی تحقیق
 8. فرضیه ها
 9. فرضیه اصلی
 10. متغییر های تحقیق
 11. متغییر مستقل
 12. متغییر وابسته
 13. تعاریف عملیاتی متغییر ها
 14. بهره وری
 15. شیوه زندگی
 16. فصل دوم : ادبیات تحقیق

 17. پیشینه تحقیق
 18. تعریف شیوه زندگی زندگی
 19. جامعه مصرفی و شیوه زندگی
 20. خلاقیت نمادی
 21. بیکاری و شیوه زندگی جوانان
 22. شکل جدید زندگی اجتماعی
 23. چرا شیوه زندگی مهم شده است؟
 24. شیوه زندگی به عنوان مجموعه رفتارها
 25. تجانس در شیوه زندگی زندگی در پژوهش انسانشناسی
 26. شیوه زندگی، هویت و ارزش
 27. شیوه زندگی
 28. بازتولید فرهنگ، بازتولید اجتماعی و اجتماعی کردن
 29. هویت
 30. ارزش
 31. ارزش های غایی
 32. ارزش های ابزاری
 33. تصمیم گیری در مدیریت و اهمیت آن
 34. مفهوم تصمیم گیری عقلایی
 35. فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 36. نوع تحقیق
 37. جامعه آماری
 38. ابزار گردآوری داده ها
 39. پایایی آزمون
 40. نمونه آماری و نحوه گزینش آن
 41. فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

 42. شاخص مصرف فرهنگی
 43. شاخص فعالیت های فراغت
 44. شاخص های پراکنده
 45. مدیریت بدن
 46. الگوی خرید
 47. محاسبه میانگین و انحراف معیار زنان و مردان
 48. نتیجه آزمون فرضیه اول
 49. جدول آزمون کای دو
 50. نتیجه آزمون فرضیه دوم
 51. جدول آزمون کای دو
 52. فصل پنجم : نتیجه گیری کلی و ارائه

 53. خلاصه و نتیجه گیری
 54. محدودیتهای تحقیق
 55. محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر
 56. محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
 57. فهرست منابع
 58. منابع فارسی
 59. منابع لاتین

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

تأثیر سوء مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی افراد معتاد

 • موضوع مقاله : تأثیر سوء مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی افراد معتاد
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۵۵ صفحه

اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی افراد معتاد

در این پژوهش متغیر مستقل «مسأله سوء مصرف مواد مخدر در افراد می باشد».

و متغیر وابسته «اختلالات یا بیماری های روانی بوده» که عمدتاً تأثیر سوء مصرف مواد را بر اختلالات روانی در افراد معتاد مورد بررسی قرار می دهیم.

همچنین تأثیر ویژگی های چون سن، نوع جرم، سابقه افراد معتاد، مدت محکومیت، شغل، وضعیت تأهل، تحصیلات و نوع اعتیاد را در میزان شیوع اختلالات روانی مورد بررسی قرار می دهیم.

درباره مواد مخدر، روان گردان و … و اعتیاد و زیان های جسمی و روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی و دیگر زیان های آن تحقیقات وسیع و متعددی در نقاط مختلف جهان که توسط مراجع ذی صلاح داخلی کشورها و با همکاری و شرکت سازمان های بین المللی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. گزارش های علمی نیز بیانگر افزایش روز افزون قاچاق و مصرف نابجای مواد مخدر و روان گردان است. همچنین بررسی های علمی و پزشکی زیادی روی عوارض جسمی و روانی مصرف مواد مخدر در افراد صورت گرفته است.

تاثیر مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی

تاثیر مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد با کمک صندوق کنترل بین المللی داروهایی که استفاده نابجا دارند، و تحقیقات متعددی درباره پیشگیری از استعمال مواد مخدر، انجام شده است که یک نمونه آن طرح تحقیقاتی و کاربردی کشور مسلمان مصر است.

سازمان بهزیستی کشورمان با کمک سایر دستگاه های ذیربط و کشورهای دیگر طرح ها و گزارش هایی در ارتباط با پیشگیری از اعتیاد ارائه داده است.

محققان عربی، انگلیسی و فارسی زبان مقالات، کتاب ها و گزارش هایی نوشته اند که تنها به زبان فارسی تا آخر سال ۱۳۷۰، ۲۶۷ کتاب، ۵۷۷ پایان نامه، ۲۹۳ جزوه، ۱۱۷۰ مقاله و بخشی ازکتاب و … درباره مواد مخدر و اعتیاد و عوارض آن و درمان پیشگیری از آن در کشورمان منتشر شده است.

فهرست مطالب مقاله تأثیر سوء مصرف مواد مخدر بر اختلالات روانی افراد معتاد

 1. تاریخچه اعتیاد در ایران
 2. متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش
 3. مفاهیم اساسی در پژوهش
 4. مبانی نظری تحقیق
 5. مفهوم اختلال روانی
 6. اختلالات مربوط به مواد
 7. شایع ترین اختلالات روانی در افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر
 8. اختلالات عاطفی یا خلقی
 9. ۱- مانیا (هیجان زیاد)
 10. ۲- افسردگی
 11. علائم اساسی افسردگی
 12. اختلال شخصیت
 13. اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 14. علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 15. اعتیاد و اختلالات روانی
 16. سوء مصرف مواد substance abuse
 17. سوء مصرف مواد
 18. سوء مصرف مواد یا وابستگی به مواد
 19. عادت
 20. اعتیاد دو نوع است
 21. تعریف اعتیاد (Addiction)
 22. تعریف اعتیاد از جنبه فارماکولوژی
 23. تعریف نشئگی
 24. وابستگی
 25. تعاریف
 26. وابستگی مواد
 27. دسته های اعتیاد
 28. عوارض اعتیاد یا سوء مصرف مواد مخدر
 29. – تعریف دارو
 30. تعریف و انواع مواد مخدر و روان گردان
 31. تعریف مخدرها
 32. ۱- مخدرهای سبک
 33. ۲- مخدرهای سنگین
 34. ۳- مواد تنفسی برای ایجاد سرگیجه، بی خیالی و سردرگمی.
 35. ۴- مواد توهم زا ایجاد حالت وهم آلود، احساس شناوری، دریافت های عجیب و غریب از واقعیت، احساسات غیر عادی و شدید، هیجان، شعف.
 36. تعریف مواد مخدر یا افیونی
 37. تأثیرات مواد
 38. – تقسیم بندی مواد مخدر
 39. ۱- مواد افسرده کننده برای تسکین، درمان اضطراب، استراحت، به خواب رفتن، تسکین تنش و دلشوره
 40. ۲- مواد مخدر کنترل درد
 41. مواد افیونی یا مواد مخدر
 42. زندانی
 43. غیر زندانی
 44. – آثار مصرف مواد افیونی
 45. – عوارض مصرف طولانی مواد افیونی
 46. تعریف زندان
 47. ۱- تعیین و تشخیص و شناخت شخصیت مجرمین
 48. اصلاح و تربیت و نگهداری متهمان و مجرمین بر اساس اصول و ضوابط
 49. ۲- طبقه بندی بر اساس نوع جرم
 50. ۳- طبقه بندی بر اساس سن
 51. ۴- نگهداری بر اساس سابقه
 52. – معیارهای تشخیص DSM-IV برای وابستگی به مواد
 53. اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر از زبان آمار و ارقام
 54. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : بررسی میزان و نحوهگذراندن اوقات فراغت دانش آموزان
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

با شروع دوره صنعت از اواسط قرن هجدهم, و به وجود آمدن کاخانجات صنعتی و استفاده هر چه بیشتر از زغال سنگ و فولاد و بهده برداری از نیروی برق و… زندگی بشر به طور کلی دگرگون شد که مهمترین آن از نظر اجتماعی ایجاد شهر های بزرگ پیرامون مراکز صنعتی بود.

مردمی که روستای خود مهاجرت می کردند تا در شهر های بزرگ صنعتی بزرگ سکونت کنند و تبدیل به کارگرانی برای کارخانجات شوند, امکانات تازه ای نیاز پیدا می کردند که به کمک آن بتوانند خستگی را از فکر و جسم خود دور کنن و برای ادامه کار در کاخانجات روحیه و نیرو بگیرند.

و به این ترتیب, ورزش به شکلی تازه و همه گیر مورد توجه قرار گرفت. تیم های ورزشی در رشته های مختلف تشکیل شدند, این تیم ها به مسابقه دادن با یکدیگر پرداختند, ورزشگاه های بزرگ برای جای دادن تماشاگران مسابفات به وجود آمدند, نشریات ورزشی مردم را در جریان اخبار و حوادث ورزشی قرار دادند, قهرمانان ورزش در نزد طرفداران خود شهرت یافتند و چنان شد که ورزش و مسابقات ورزشی تبدیل به مسئله ای مهم در زندگی و اوقات فراغت مردم شد.

 شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهر ها

مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهر ها

 • موضوع مقاله : مهاجرت ، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهر ها
 • مربوط به رشته : علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب doc
 • تعداد صفحات : ۴۲ صفحه

توضیحی مختصر از مقاله مهاجرت ، حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهر ها :

مهاجرت و حاشیه نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد.

مهاجرت که خود نتیجه ی نابرابری های مکانی و بی عدالتی های منطقه‌ ای می باشد، به دلیل ویژگی های خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پیامدهای منفی متعددی برای شهرها و روستاها بدنبال دارد که از جمله ی آنها ظهور و گسترش پدیده ی حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ می باشد.

حاشیه‌ نشینان به علت فقر شدید و همه‌ جانبه ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعالیت‌ هایی می نمایند که موجب سلب آسایش  شهروندان و امنیت شهرها می گردد.

این موضوع در شهر مشهد از شدت بیشتری برخوردار بوده و مشکلات زیادی را هم ایجاد نموده است. سرقت‌ های متعدد ، آدم‌ ربایی و آدم‌ کشی، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خیابانی و… از جمله ی این معضلات هستند.

  آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاییان و سکنه ی شهرهای کوچک به شهر های بزرگی مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش برای ساماندهی حاشیه نشینی نتایج ملموس و چندانی نخواهد داشت.

مهاجرت بی رویه به شهرها و گسترش حاشیه نشینی در قرن گذشته و قرن اخیر از معضلات مهم شهرهای بزرگ جهان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد، که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی به دنبال داشته است.

این دو پدیده جمعیتی و شهری اگر در راستای هم قرار گیرند و به هم پیوند بخورند، قطعاً مشکلات و پیامدهای منفی مضاعفی را برای یک جامعه بخصوص شهرهای بزرگ به دنبال خواهند داشت.

از آنجایی که علل حاشیه نشینی را نمی توان خارج از چارچوب علل مهاجرت ـ بخصوص مهاجرت روستا به شهر ـ بررسی کرد، می بایستی آنها را به طور توأمان مطالعه نمود. چرا که از یک طرف عوامل دافعه (Pushfactors)  در روستا موجب تخلیه این واحدهای جمعیتی و مولد می گردد و از طرف دیگر عوامل جاذبه (Pull factors)  آنها را به سوی شهرها کشانده و سربار جامعه شهری می نماید.

برای بررسی نقش این فرآیند در مسائل شهری و بخصوص امنیت اجتماعی شهرها لازم است دلایل مهاجرت، تیپ مهاجران و خصوصیات آنها و همچنین وضعیت مناطق حاشیه نشین شهرها و ساکنان آنها مورد توجه قرار گیرند. چرا که بخش اعظم بزهکاری ها، جرم های مشهود و نامشهود و جنایاتی که در این کانون های جمعیتی اتفاق می افتد و یا ساکنان آنها در سطح جامعه مرتکب می شوند، ناشی از ساختار فیزیکی، فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی این نواحی و ساکنان آنها می باشد.

حاشیه‌ نشینان دارای وضعیت اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بوده و بندرت جذب ساختارهای مدرن شهری می شوند. برداشت‌ ها و روحیات خود آنها، نحوه برخورد و رفتار شهروندان دیگر با آنها، عدم توجه مسئولان سیاسی و خدماتی شهرها به آنها، موجبات ایجاد روحیه ی عصیان‌ ورزی و حس انتقام در آنها شده که خود را به صورت رفتارهای نابهنجار و مشکل‌ آفرین بروز می دهد.

شما عزیزان برای دانلود مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهر ها به صورت کامل و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی

 • موضوع پایان نامه : مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی :

تحقیق حاضر به مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی خواهد برداخت. در این پژوهش سازگاری اجتماعی در هفت بعد (انجام وظایف روزمره،شرکت در فعالیت های اجتماعی و فوق برنامه،روابط خویشاوندی،روابط زناشویی،نقش والدینی،روابط خانوادگی،موقعیت اقتصادی) بررسی خواهد شد. مادر نقش اساسی در حفظ تعادل روانی- اجتماعی خانواده دارد و ایجاد تنش و فشار در مادر بر سایر اعضای خانواده اثر می گذارد و باتوجه به اینکه مادر نقش مهمی درسلامت روان اعضای خانواده دارد پرداختن به وضعیت مادران اهمیت زیادی دارد وهمچنین با توجه به اینکه در مور دسازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی تحقیق صورت نگرفته است ،بررسی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. کودک عامل گسترش نسل است و تولد هر کودک می تواند برپویایی خانواده اثر بگذارد،والدین و دیگراعضای خانواده باید تغییرات متعددی راجهت سازگاری اجتماعی با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان  بر خانواده می تواند اثرات عمیقی داشته باشد،زیرا خصوصیات کودکان و نوزادان معلول حدود انتهایی رفتار است و از آنجایی که معلولیت و رفتارهای ناشی از آن امری ثابت و پایدار می باشد،این امر بر تعاملاتی که کودک با والدین و خواهران و برادران خود دارد،تاثیر می گذارد.

مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می کنند.بر نحوه تعامل والدین تاثیر می گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی و مشکلات اقتصادی زیادی رادر خانواده ایجاد می کند،بنحوی که  یکایک افراد خانواده دچاربحران هایی ناشی ازوجود فرد معلول می شوند. روابط دچار سردی وتیرگی می شود و روابط اجتماعی خانواده نیز محدود می گردد.سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی واجتماعی می گردند و بطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان و سرمایه های فردی، اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد. در تحقیق حاضر سعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیا وجود کودک عقب مانده ذهنی می تواند بر سازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشد یا نه.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.