پایان نامه رشته شیمی

دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی

دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی

 • موضوع پایان نامه : بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی
 • مربوط به رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی :

فصل اول این پایان نامه ، مربوط به خواص فیزیکی و شیمیائی فلز روی و مصارف این فلز می باشد. فصل دوم، راجع به استخراج روی به روش هیدرومتالورژی توضیح داده شده است بطوری که در این روش، ابتدا مواد خام حاوی روی در یک حلال مناسب حل شده و سپس بوسیله الکترووینینگ، روی از محلول بازیابی می گردد. در فصل سوم، فرایند الکترومتالورژی که مبحث اصلی این پروژه است به تفصیل بیان شده است. و فصل چهارم، به بررسی مقاله‌ های ارائه شده در موضوع الکترووینینگ پرداخته است. در فصل پنجم، روش آزمایش و کارهای عملی برای انجام این پروژه به طور کامل توضیح داده شد. و در فصل ششم، تفسیر و مدلاسیون و نمودارهای بدست آمده ارائه شده است. و نهایتاً در فصل هفتم، نتیجه گیری کلی و مراجع نگارش شده است.

فلز روی به رنگ سفید مایل به آبی یا نقره‌ ای می باشد. روی خالص خیلی نرم است. در درجه حرارت‌ های معمولی ترد و شکننده بوده و با ضربات چکش به راحتی می شکند و آن را نمی توان نورد کرد. در درجه حرارت‌ های ۱۰۰ الی ۱۵۰ درجه سانتی گراد می توان آن را به راحتی نورد و تبدیل به ورق نمود و ورق هایی به ضخامت تا ۱/۰ میلی متر از آن ساخت؛ ولی در ۲۵۰ درجه سانتی گراد مجددا به حالت ترد و شکننده در آمده و به شکل گرد در می آید؛ ولی برای ضخامت‌ های کم قابلیت تورق و مفتول کشی را دارا می باشد. سختی و مقاومت تسلیم فلز روی وقتی که با هیچ عنصری آلیاژ نشده باشد، از قلع و سرب بالاتر است و نسبت به آلومینیوم و مس پایین تر می باشد. در مکان‌ هایی که تنش‌ های زیادی به فلز وارد می شود نبایستی از فلز روی استفاده نمود؛ چرا که روی در مقابل خزش، مقاومت کمی از خود نشان می دهد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بهینه‌ سازی انرژی در فرآیند تولید فلز روی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی

دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی

 • موضوع پایان نامه : بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی :

بجروم یکی از شیمی دانان با استفاده از مدلی مشابه مدل دبای و هوکل برای محلول های رقیق، احتمال یافتن یون های با بار مخالف را در فاصله ای معین از یون مرکزی ترسیم کرد. منحنی توزیع، یک مقدار مینیموم را در فاصله ای که کار جدا نمودن دو یون با بار مخالف چهار برابر بزرگتر از میانگین انرژی جنبشی در هر درجه آزادی است را نشان می دهد. برای یون های بزرگ که خیلی زیاد نمی توانند به هم نزدیک شوند ، فرض می شود که معادله حدی دبای – هوکل برای آنها رضایت بخش می باشد. اما یون های کوچک قادر هستند خیلی به یکدیگر نزدیک شده و تشکیل زوج یون دهند. زوج تجمع یونی یافته به عنوان مولکول خنثی با ضریب فعالیت واحد ، در تعادل با یون های آزاد شرکت می کند . برطبق آنچه تا به حال گفته شد از دیدگاه الکترواستاتیکی ، رفتار غیر ایده آل محلول های الکترولیت ممکن است قسمتی بر اثر عوامل فیزیکی و قسمتی بر اثر عوامل شیمیایی باشد . در نظریه دبای – هوکل که تفکیک یونی الکترولیت ها را در محلول کامل می انگارد ، انحراف از حالت ایده آل را به نیروهای فیزیکی دوربرد نسبت می دهد که برحسب ضریب فعالیت مورد ارزیابی قرار می گیرد و زوج شدن یون ها یا تجمع یونی در محلول بر طبق نظریه بجروم، از عوامل شیمیایی می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تجمع یونی با نگرش ترمودینامیکی رشته شیمی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

 • عنوان پایان نامه : ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه :

در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست‌ های فارماکوپه‌ ای شامل: (ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیون های متعددی، (در مجموع ۳۰ فرمولاسیون) شامل نسبت‌ های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک،‌اسید تارتاربک و سدیم بی کربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنی های دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %۹۰ به گرانول تبدیل شدند گرانول های تهیه شده از یک بامش ۱۰ عبور داده شدند و در آون با دمای سانتی گراد خشک گردیدند. سپس از یک بامش ۲۰ عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیون ها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش و PH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت به روش همرسوبی

دانلود پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت به روش هم رسوبی

 • عنوان پایان نامه : ساخت نانو ذرات فریت به روش همرسوبی
 • مربوط به رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت به روش همرسوبی :

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانو ذراتی مانند فریت نیکل روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد. ماده بدست آمده را در دمای حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEM مقایسه گردید. اندازه نانو ذرات حدود ۱۴ نانومتر قبل از حرارت دهی و ۱۰ نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد و سرعت چرخش همزن به میزان ۵۰۰۰ دور در دقیقه بدست آمده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت به روش همرسوبی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج

مولکول نگاری

 • عنوان پایان نامه : مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۳۲۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج :

در جهان به کرات اتفاق افتاده که یک پدیده موفقیت آمیز شروع ناامید کننده ای داشته است و عرصه علم هم از این امر استثنا نبوده و نیست. یکی از این مسائل علمی که شروع خوبی نداشته، روش مولکول نگاری می باشد. برای اولین بار مولکول نگاری در سال ۱۹۳۰ میلادی بوسیله پولیاکف در بدست آوردن افزودنی های گوناگون در یک ماتریس سیلیکا مورد استفاده قرار گرفت. در دهه ۱۹۴۰ میلادی لینوس پائولینگ (۳) فرض کرد فرایندی شبیه مولکول نگاری مسئول انتخاب پادتن ها برای آنتی ژن های مربوط شان می باشند . پائولینگ برای توجیه توانایی شگفت‌ انگیز سیستم ایمنی بدن انسان در تولید پادتن‌ های بسیار متفاوت، فرضیه‌ ای را ارائه داد. بر طبق این فرضیه بدن انسان واحد های ساختمانی سریع‌ العملی را در اختیار دارد که به محض حضور مولکول غیر خودی در بدن، این واحد ها، مولکول غیر خودی (مهاجم) را محاصره کرده و با گروه های عاملی مناسب خود با آن برهم کنش می دهند و سپس در همان وضعیت به هم متصل شده و یک قالب مولکولی را برای مولکول مهاجم به وجود می آورند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رشته شیمی شبیه سازی راکتور سنتز متانول

دانلود پایان نامه رشته شیمی شبیه سازی راکتور سنتز متانول

 • عنوان پایان نامه : شبیه سازی راکتور سنتز متانول
 • مربوط به رشته : شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته شیمی شبیه سازی راکتور سنتز متانول :

متانول ( متیل الکل ) به فرمول یک مایع شفاف سفید رنگ شبیه آب است که در دمای معمولی بوی ملایم دارد . از زمان کشف آن در اواخر قرن هفدهم تاکنون مصرف آن رشد رو به فزونی داشته به طوری که اکنون با تولید سالانه تن متریک رتبه ۲۱ را در بین محصولات شیمیایی صنعتی دارا است متانول گاها با عنوان الکل چوب یا ( برخی مواقع Wood Spirite ) نیز خوانده می شود که دلیل آن به تقریبا یک قرن تولید تجاری آن از خرده چوب بر می گردد به هر حال متانول که از چوب تهیه شده باشد مواد آلوده کننده بیشتری ( مانند استیلن ،‌ اسید استیک ، الکل الیل ) دارد تا الکل های صنعتی امروزی برای سال های متوالی مصرف کننده اصلی متانول تولیدی ، فرمالدئید با مصرف تقریبا نیمی از متانول تولید شده بود ولی در آینده از اهمیت آن کاسته می شود زیرا مصارف جدیدی از جمله تولید اسید استیک و MTBE (که جهت بهبود عدد اکتان بنزین به کار می رود ) در حال افزایش است . از طرفی استفاده از متانول به عنوان سوخت در شرایط ویژه قابل توجه خواهد بود .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته شیمی شبیه سازی راکتور سنتز متانول و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه رشته مهندسی شیمی بررسی نانولوله های کربنی

دانلود مقاله نانولوله های کربنی

 • عنوان پایان نامه : بررسی نانولوله های کربنی
 • مربوط به رشته : مهندسی شیمی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته مهندسی شیمی پیرامون نانولوله های کربنی :

نانولوله های کربنی به عنوان یکی از دو جایگزین اصلی سیم‌ ها در داخل تراشه‌ ها و دیگر اجزا الکترونیکی در دهه آینده مطرح هستند. این ساختار ها نه تنها هادی خوبی برای الکتریسته هستند، بلکه فوق‌ العاده کوچک هستند، بطوری که به سازندگان نانولوله های کربنی اجازه استفاده از میلیارد ها ترانزیستور را در یک تراشه می دهند. امروزه نانولوله های کربنی را می توان تنها در آزمایشگاه و به میزان اندک تولید کرد. دستیابی به روش‌ های تولید انبوه نانولوله های کربنی ، سال ها به طول می انجامد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رشته مهندسی شیمی پیرامون نانولوله های کربنی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.