پایان نامه رشته روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

 • موضوع پایان نامه : بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق ۱۱ تا ۱۴ ساله کانون اصلاح و تربیت
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

یافته‌های حاصل از این تحقیق تحت عنوان « بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (۱۴ تا ۱۱) سال کانون اصلاح و تربیت » از این قرار می‌ باشد :

برای بررسی این عنوان از روش ، درصد گیری استفاده شد و برای مقایسه درصدهای افراد سارق و غیرسارق در هر یک از متغیرهای پرسشنامه از همین روش استفاده گردید .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان

 • موضوع پایان نامه : بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۵ صفحه

عوامل مؤثر بر تهاجم فرهنگی

پژوهشگر با بضاعت علمی اندک خود ، وظیفه اجراء و تدوین این تحقیق را جهت تهیه راهکارهای مبارزه و مقابله با تهاجم فرهنگی را انجام داده است.

در فصل اول این پژوهش ، که طرح پژوهش نامیده می‌ شود چنین مباحثی را در بر گرفت :

چکیده ، مقدمه ، اهمیت و ضرورت مساله ، بیان مساله ، اهداف تحقیق ، سوالات تحقیق و تعاریف عملیاتی .

در فصل دوم این پژوهش به تاریخچه و پیشینه تحقیق پرداخته شده است که این مبحث شامل موضوعات ذیل می‌ باشد تاریخچه تهاجم فرهنگی غرب ، هجوم استعمار به کشورهای استعماری ، تاریخچه تهاجم فرهنگی در ایران و ترکیه ، اقدامات رضاخان در ایران و معرفی پیشینه تحقیق (یعنی محققانی که در این زمینه کار کرده‌اند نام اثر و نام‌ نویسنده را در آن درج شده است) صورت گرفت .

عنوان تحقیق : بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه‌ های پیام نور و آزاد. در این تحقیق سعی شده درباره امری اجتماعی ، فرهنگی که دارای روند تاریخی بوده بحث شود و تاثیرات عمیق آن بر نسل جدید و آینده‌ سازان کشور بررسی گردد.

مشکل اساسی جوانان ما این است که بسیاری از جوانان ما سرگرم مسائلی هستند که پرداختن به آنها نه تنها مشکلی را حل نمی‌ کنند بلکه آن مسائل ، مقدمه مشکلات متعدد دیگری خواهد بود .

در این تحقیق تلاش شد تا دلایل و راه‌ های تهاجم فرهنگی مورد بررسی قرار بگیرد. در این پژوهش ۶ سوال مطرح شد که برای سنجش درستی یا نادرستی آن‌ ها ، پرسشنامه خودساخته‌ ای که محتوی ۱۲ سوال بود و مطابق با مقیاس درجه‌ بندی لیکرت طرح شده بود که به صورت ۵ درجه مخالفم ، کاملا مخالفم ، موافقم ، کاملا موافقم و مطمئن نیستم ، سعی کردیم به اهداف تحقیق نزدیکتر شویم .

عوامل موثر بر تهاجم فرهنگی

عوامل موثر بر تهاجم فرهنگی

سپس برای هر پرسشنامه جدولی جداگانه ترسیم کردیم و برای هر گروه میانگین محاسبه شد .

فصل سوم این پژوهش پیرامون روش انجام پژوهش است که در آن فصل به طور مفصل و کامل روش پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه‌ گیری ، روش جمع‌ آوری اطلاعات ، ابزار سنجش و روش تحلیل داده‌ ها توضیح داده شده است . برای اجرای پژوهش ، از پرسشنامه‌ ای خودساخته مشتمل بر سوال که روی ۱۰۰ نفر نمونه (که به طور تصادفی ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور و ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد با جنسیت دختر) انجام شد .

در فصل چهارم این پژوهش پیرامون تجزیه و تحلیل داده‌ ها از نمودار دایره‌ ای ، جدول فراوانی درصد ، و با استفاده از f و fx سعی کردیم تا سوال ها رد کنیم را مورد بررسی قرار دهیم .

در فصل پنجم این پژوهش در مورد نتایج کلی بدست آمده ،خلاصه تحقیق و پیشنهادها و محدودیت‌ های محقق ، بررسی‌ های انجام گرفت و در پایان تحقیق با ارائه نمونه سوالات و فهرست منابع و مآخذ این تحقیق را با حول و قوه الهی به پایان رساندیم.

فهرست مطالب پایان نامه عوامل مؤثر بر تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر

 1. چکیده
 2. فصل اول : طرح تحقیق

 3. مقدمه
 4. بیان مساله
 5. اهمیت و اهداف تحقیق
 6. هدف عمده تحقیق
 7. اهداف ویژه
 8. سوال های تحقیق
 9. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی
 10. تجزیه و تحلیل داده‌ ها
 11. فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق

 12. مفهوم و ویژگی های فرهنگ
 13. تفاوت‌ های فرهنگی
 14. طبقه بندی فرهنگ
 15. عوامل مقاوم در برابر تغییر
 16. پاره فرهنگ
 17. انتقال و اشاعه فرهنگی
 18. جهانی شدن و فرهنگ
 19. بحث واردات
 20. تکنولوژی و استحاله فرهنگی
 21. فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن
 22. دیرینه تمدن شرقی
 23. تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی
 24. پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)
 25. فصل سوم : روش تحقیق

 26. مقدمه
 27. روش تحقیق (جامعه و نمونه)
 28. روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
 29. روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ ها
 30. فصل چهارم : یافته‌ های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ ها

 31. یافته‌ های پژوهش
 32. فصل پنجم : خلاصه تحقیق

 33. بحث و خلاصه / نتیجه‌ گیری
 34. خلاصه پژوهش
 35. بحث درباره یافته‌ ها و سوال ها
 36. کاربرد پژوهش
 37. محدودیت‌ ها
 38. پیشنهادات
 39. منابع و مآخذ
 40. پرسشنامه (نمونه‌ ای از آن )

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

 • موضوع پایان نامه : بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۸۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران :

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بوده و از طریق نمونه‎ گیری در دسترس، ۶۰ نفر زن و شوهر (۳۰ زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷ سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریس های پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹% دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی و هوش زنان رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ،هر دو در سطح اطمینان ۹۹% رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان و زنان وهمچنین بین هوش مردان و زنان تفاوت معنا داری وجود ندارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی

 • عنوان پایان نامه : بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی :

آزمون‌ های متنوعی برای سنجش هوش شناختی ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص می شود می کوشد بی آن که به سایر جنبه‌ های شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ ها یا ناتوانایی‌ ها با ناتوانی های شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ ها یا ناتوانایی‌ های اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه‌ ای قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی آن بعدی از توانمندی‌ های فرد را اندازه می گیرد که در آزمون‌ های هوش شناختی قابل ارزیابی نیست. هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌ های شناختی آن در عملکرد های روزانه مؤثرند مخاطب قرار می دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها

پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها

 • عنوان پایان نامه : بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها
 • مربوط به رشته : روان شناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۹۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها :

موضوع پایان نامه در رابطه با تاثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها است که در واقع یک پژوهشی کتابخانه ای می باشد و به بررسی توصیفی تاثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها پرداخته است . و هدف از این پژوهش در واقع این است که در آخر ما به این پاسخ برسیم که واقعا موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ، در درمان بیماری ها تاثیر دارد . و این که آیا از این هنر می توان برای مهارت های ارتباطی و گفتاری ، روانی ، ذهنی … استفاده کرد . آیا می توان از موسیقی به عنوان روشی برای کار درمانی و کمک به سایر پروژه های توان بخشی استفاده کرد و اینکه موسیقی می تواند مضر هم باشد یا صرفا مفید است و به طور کلی اطلاعاتی را در این زمینه ها می تواند به شما بدهد . پژوهش حاضر توانسته به یکسری موضوع های مربوط به موسیقی ، موسیقی ایرانی ، موسیقی مذهبی ، موسیقی و کارکرد های آن و … بپردازد و به شکل تخصصی به حیطه خاصی هم نپرداخته است . بلکه اطلاعات به شکل اطلاعات کلی آمده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسان ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی

مقاله رشته رواشناسی بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی

 • عنوان پایان نامه : بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی :

با تجربه ثابت شده است که تعداد زیادی از دانش‌ آموزان مقاطع مختلف تحصیلی به کمرویی و خجالت مبتلا هستند و از این مشکل رفتار رنج می برند چون نمی توانند عواطف و احساسات واقعی خود را در برخورد با مسائل و شرایط گوناگون ابراز نمایند. هر کسی ممکن است با عدم موفقیت های ناخواسته و ناخوشایندی روبرو شود و بگونه‌ ای شایسته با آن مقابله نکند و در نتیجه از نشان داد واکنش مناسب باز بماند یا بدلیل گرفتار شدن در هراس بی دلیلی قادر به دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خویش نشود و در دیگر مراحل زندگی مغلوب و سرشکسته مهم بر حق خویش را به دیگران یا رقیبان واگذار کند و قادر به دفاع از آن نباشد این افراد که ما آن ها را کمرو و خجالتی می نامیم. بحث درباره شیوع کمرویی و درصد فراوانی افراد کمرو کار ساده‌ ای نمی تواند باشد، می توان گفت که پدیده کمرویی فوق‌ العاده فراگیر است. درصد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار کمرویی و چنین ناتوان ها و معلولیت هایی اجتماعیی هستند. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که تمامی افراد کمرو در همه موقعیت ها و شرایط اجتماعی یکسان واکنش و رفتار مشابهی از خود نشان نمی دهند و میزان و درجات احساس کمرویی ایشان کاملا متفاوت است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

مقاله روانشناسی عمومی بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

 • عنوان پایان نامه : بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان :

نقش دینداری در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنج های انسان شریک یکدیگر بوده‌ اند . متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دینداری آگاه شوند. تئوری های آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دینداری به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌ اند. در حقیقت در سال های ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌ بهداشتی معرفی کردند. در حالی که فقط دین بیرونی است که با جنبه‌ های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌ گذارد .طلاق را از مهمترین پدیده‌ های حیات انسانی تلقی می‌ کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌ تنها انسان ها بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌ و نزدیکان آنان اثر می‌ گذارد. در‌ ثانی پدیده‌ ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌ انجامد و ایجاد تعادل روانی انسان ها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌ سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌ نهد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر رنگ ها بر حافظه کودکان

بررسی تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

 • عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیر گذاری رنگ ها بر حافظه کودکان
 • مربوط به رشته : روانشناسی عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۲ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رشته روانشناسی بررسی میزان تاثیر گذاری رنگ ها بر حافظه کودکان :

در پایان نامه که امروز برای شما تدارک دیده ایم تاثیر رنگ بر حافظه کودکان اول دبستان مورد آزمون قرار گرفته است که پایان نامه میزان تاثیر گذاری رنگ ها بر حافظه کودکان مربوط به دانشجویان رشته روان شناسی عمومی می باشد. جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده ۴۲ نفر می باشند که با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفی مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش یک سری تصاویر که تعداد آن ها ۲۰ عدد بوده است و به صورت رنگی در همان تعداد به صورت سیاه و سفید تهیه شده است و هر دو گروه با یک سری از این تصاویر یعنی گروهی با تصاویر رنگی و گروه دیگر با تصاویر سیاه و سفید مورد سنجش قرار گرفته اند. مساله در این پایان نامه این بود که آیا رنگ بر حافظه تاثیر مثبت دارد. آیا بین رنگ و حافظه رابطه مستقیم است، که با انجام عملیات آماری که در این پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج زیر بدست آمده که اولا رنگ بر حافظه تاثیر مثبت دارد، ثانیا رابطه بین رنگ و حافظه مستقیم است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر رنگ ها بر حافظه کودکان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.