پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

 • موضوع پایان نامه : رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

در این پژوهش با تأکید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفکر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی که بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود که بررسی کند آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه ای وجود دارد؟ که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که همبستگی مثبت و در حد پایین مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی محاسبه شده معنادار نبوده و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار نگرفته است.

ادامه + دانلود

مقایسه میزان افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

 • موضوع پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۵۷ صفحه

مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

سؤال و مسئله تحقیق این است که آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادی که به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی کمتری را تجربه می کنند تا آنکه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (۶۰) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند که میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .

روش نمونه برداری از طریق تصادفی بوده است و با استفاده از لیست افراد از قبل تنظیم شده بودند با در نظر گرفتن حدود سنی تحصیلات و همچنین تنوع محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آزمودنی ها در یک موقعیت آزمایشی کاملاً استثنایی را لحاظ زمانی و مکانی و بسیار مناسب تعیین شده است تا با اطمینان لازم به توان نتایج را تعمیم داد .

میزان افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

میزان افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

طرح تحقیق مورد استفاده در خصوص سنجش میزان افسردگی در آزمودنی ها ، پرسشنامه میزان افسردگی بک بوده است و نیز برای کسب نتایج و انجام تجزیه و تحلیل های آماری از مقیاس و نسبی و فاصله ای و میانگین حسابی و انحراف استاندارد استفاده شده است و همچنین برای ارزیابی نتایج نهایی یافته ها تحقیق و مقیاس دو گروه آزمایش از شاخص های مقایسه آزمون  استودنت برای گروه های مستقل یک عامل در دو سطح آزمودنی ها متفاوت استفاده شده است .

نتیجه کلی از اجرای آزمون اینکه تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه ای ما بین نمرات دو گروه آزمودنی ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر ابتلا به افسردگی مشاهده شده است و این مسئله در هر دو سطح  ۰۱/۰ و ۰۵/۰ در یک آزمون یک دامنه به اثبات رسیده و نتایج حاصله با توجه به زمینه انتخاب آزمودنی ها جامعه آماری را می توان با اطمینان به جمعیت کل در همین نسبت و ویژگی های مطرح شده قابل تعمیم است .

در یک جمع بندی کلی بایستی گفته شود که کاراترین مکانیسم در داشتن ضد افسردگی در ارتباط با موضوع مورد تحقیق به نظر می رسد با توجه به فراگیری بودن آن و داشتن پشتوانه های تحقیقی و تأییدهای مناسب می توان گفت که نظریه شناختی اثرات ضد افسردگی می تواند باشد .

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه میزان افسردگی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

 1. فصل اول

 2. مقدمه موضوع تحقیق
 3. الف – مسئله
 4. ب – فرضیه
 5. فایده تحقیق
 6. روش انجام تحقیق
 7. پیش فرض
 8. نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری
 9. روش آماری تحقیق
 10. روش جمع آوری داده ها
 11. تعریف واژه ها
 12. الف – افسردگی
 13. ب – ورزش
 14. فصل دوم

 15. تعریف افسردگی
 16. علائم افسردگی
 17. میزان افسردگی
 18. نشانه های افسردگی تب قطبی
 19. ۱-نشانه های بد جانی
 20. ۲-نشانه های شناختی
 21. ۳-نشانه های انگیزشی
 22. ۴-نشانه های بدنی
 23. طبقه بندی افسردگی
 24. دوره افسردگی
 25. فصل سوم

 26. جامعه تحقیق
 27. نمونه برداری
 28. نمودار شماره ۱
 29. نمودار شماره ۲
 30. نمودار شماره ۲
 31. نمودار شماره ۴
 32. ابزار تحقیق
 33. نمودار شماره ۵
 34. نمودار شماره ۶
 35. دستور اجرا
 36. نحوه نمره گذاری
 37. جدول تحقیق میزان افسردگی
 38. جدول شماره ۱
 39. طرح آزمایشی
 40. الف – متغیر مستقل
 41. ب – متغیر وابسته
 42. شیوه اندازه گیری
 43. کنترل ها
 44. نمودار شماره ۷
 45. نمودار شماره ۸
 46. فصل چهارم

 47. تحلیل نتایج
 48. شیوه اندازه گیری
 49. شیوه گروه بندی
 50. جدول شماره ۱
 51. جدول شماره ۲
 52. محاسبه لایه های آماری گروه اول
 53. محاسبه لایه های آماری گروه دوم
 54. جدول شماره ۳
 55. جدول شماره ۴
 56. الف تدوین فرضیه
 57. مسأله
 58. فرضیه
 59. آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل
 60. خطای استاندارد
 61. جدول شماره ۵
 62. فرضیه در این بخش
 63. فرضیه صفر
 64. فرض خلاف
 65. نتیجه
 66. فصل پنجم

 67. بحث و نتیجه گیری
 68. خلاصه فصول
 69. مشکلات و محدودیت ها
 70. پیشنهادات
 71. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان عقاید مذهبی بالا و پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان عقاید مذهبی بالا و پایین

 • موضوع پایان نامه : مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان داری عقاید مذهبی پایین
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۱۰۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین :

در تحقیق حاضر آن چه که ذهن محقق را به خود مشغول کرده مسئله ای است که در زندگی روزمرّه ی امروز از اهمیت بالایی برخوردار است و با بررسی و پاسخدهی به سؤالات آن روش ها و شیوه های بهتری برای رفع مشکلات روحی و روانی انسان عصر حاضر فراهم می شود. دین از حقایقی است که در عرصه های گوناگون انسانی حضور جدی دارد و دین پژوهی نیز متناظر با این عرصه ها، شاخه های عدیده ای   یافته است. روان شناسی دین، یکی از شاخه های مهم دین پژوهی است که با دین ورزی و دینداری ربط و نسبت وثیق دارد. امروزه در انجمن روان شناسی آمریکا، بخش مستقلّی به روان شناسی دین اختصاص یافته است و نشریات علمی پایگاه های اینترنتی و همایش های مستقل ویژه ای به این موضوع می پردازند و توجه به آن به گونه ای افزایش یافته است که به عنوان یک درس رسمی در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا جایگاه خود را یافته و حتی در برخی از مؤسسات علمی، رشته ای تخصصی به شمار می آید. مسئله اساسی که در این تحقیق مطرح شده به رابطه ی بین دین و دین داری و عقاید مذهبی با سلامت عمومی و خودکارآمدی افراد می پردازد. به عبارت دیگر بررسی این نکته حائز اهمیت است که آیا افرادی که عقاید دینی بالاتری دارند در زمینه بهداشت روانی هم به همین ترتیب در سطح بالایی از بهنجاری قرار دارند یا نه؟ دین مقوله ی شناخته شده ای است که در طول تاریخ همواره با انسان بوده، حتی انسان های اولیه هم مفهومی از خدا و پرستش و در نتیجه گرایشات دین داری را از خود بر جای گذاشته اند و مستندات تاریخی و باستان شناختی این نظر را تأیید می کنند. به طور کل در تعریف دین دو روی آورد کلّی وجود دارد.

سلامت عمومی هم چنان که از نام آن پیداست یک مفهوم کلی است که جنبه های جسمانی و روانی را در بر می گیرد. سلامتی عمومی مفهومی است که دور بودن و عاری بودن از بیماری را در ذهن تداعی می کند و کلیه تلاش های پزشکان و روان شناسان در جهت حفظ این سلامتی و جلوگیری از بروز اختلال در جسم و روان بوده است. سلامتی در تحقیق حاضر مؤلفه های جسمانی، روابط اجتماعی، اضطراب و افسردگی را شامل می شود. به این معنی که فرد در این مؤلفه ها، آیا در حد بهنجار قرار دارد یا این که به ناهنجاری متمایل است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان عقاید مذهبی بالا و پایین و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین

 • عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی و علوم تربیتی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۱۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین :

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ ای تشخیص داده شده است روان‌ شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌ اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضا های درونی و بیرونی با فشار پاسخ می دهند. استرس هنگامی رخ می دهد که فرد واکنش های خود را در مواجهه با محرک های درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است . استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ ای از مزاحمت‌ ها عنوان کرده‌ اند. بررسی های جدید و تئوری های جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

تفسیر روان شناختی نقاشی کودکان ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی

تفسیر روان شناختی نقاشی کودکان 7 تا 9 ساله در ارتباطات خانوادگی

 • عنوان پایان نامه : تفسیر روان شناختی نقاشی کودکان ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و علوم اجتماعی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تفسیر روان شناختی نقاشی کودکان ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی :

روانشناسی نقاشی کودکان : تحقیقات اخیر مؤید این است که می توان از آزمون ترسیم خانواده بعنوان یک ابزار تشخیصی، جهت شناسایی مشکلات کودک و خانواده او بکار برد. در این رابطه اسپیگلمن، اسپیگلمن (۱۹۹۲) و کامونیان (۱۹۸۰) نشان دادند که نقاشی کودکان می تواند نشانگر ویژگی های ارتباطی وی، با اعضای خانواده خود باشد. این محققین، تعدادی از علائم موجود در نقاشی خانواده را مورد تأیید قرار دادند که از آن جمله، می توان به ارزنده سازی، نا ارزنده سازی، روابط با فاصله و نزدیک و همانند سازی اشاره کرد. ارزش بیانی نقاشی، مانند ارزش خط و حرکات طبیعی معنادار (ژست ها)، در قبول همه مؤلفان است، بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدات ترسیمی وسیعاً به عنوان یک وسیله تشخیص بکار گرفته شده اند. روانشناسان بالینی به اتکای ویژگی های صوری نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس بیانات لفظی کودکان و بازخوردی که از خود نشان می دهند به موارد و مصالحی بسیار غنی دست می یابد. پژوهش های متعددی به تدوین نشانه ها، رمزگذاری و تعیین اعتبار آنها پرداخته اند. سال‌ ها است که نقاشی قدم در خانواده آزمون های فرافکن نهاده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تفسیر روان شناختی نقاشی کودکان ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

 • عنوان پایان نامه : بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۹۴ صفحه

 توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی :

همان طور که می دانیم سلامت روانی افراد جامعه به دلایل زیستی، روانی و اجتماعی در معرض آسیب دیدگی قرار دارد. عوامل شخصیتی، عدم سلامت جسمانی، و تنش های محیطی همه و همه تأثیر بسزایی بر روی سلامت روح و روان افراد دارد. یکی از این تنش های محیطی و عوامل اجتماعی، روابط خانوادگی (روابط میان اعضای خانواده) است. از آن جا سلامت روانی هر یک از اعضای خانواده خود تحت تأثیر زیستی، روانی و اجتماعی است، بنابراین این تأثیرات در روابط اعضا نیز به چشم می خورد. شغل هر یک از اعضای خانواده، به خصوص افرادی که نقش اساسی در استحکام بنیان خانواده دارند (پدر و مادر) تقریباً بر روی روابط بین اعضاء و سلامت روانی هر یک از آنها بی تأثیر نیست. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر شغل یا حرفه خلبانی (شغل پدر) در سلامت روانی اعضای خانواده (مادر و فرزندان) می باشد. نخست در بیان مسأله، به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته و پس از بیان ضرورت، اهمیت و اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش، به معرفی متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها خواهیم پرداخت. بهمین منظور پژوهش حاضر به بررسی سطح سلامت روانی در خانواده خلبانان شکاری می پردازد و با توجه به میزان تشویش و تنشی که در زندگی خانواده این افراد وجود دارد، سلامت روانی آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول

بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول

 • عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول
 • مربوط به رشته : روانشناسی گرایش بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۷۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول :

 به طور عمده دست یابی به این مطلب که افراد معلول (چه حرکتی و چه نابینا) که از لحاظ جسمی و وضعیت ظاهری بدن با سایر افراد متفاوت هستند،  از لحاظ سایر حالات روانی به خصوص هیجان خواهی نسبت به سایر افراد عادی نیز تفاوتی دارد با خیر و آیا این تفاوت ها از لحاظ افزایش هیجان می باشد با احساس هیجان در آنها سرکوب شده و از این لحاظ در مرحله پایینی قرار دارند. دستیابی به این موضوع تا حدودی می تواند بیانگر این مطلب باشد که تا چه حد این افراد، خود را با موقعیتی که با آن مواجه اند وفق داده و این امر زندگی آنها را بگونه‌ ای مثبت تحت تأثیر قرار داده است و یا می تواند بیانگر منفی بودن آثار آن در زندگی فرد باشد؛ البته شاید بتوان با دستیابی به این موضوع از لحاظ روانی به این گونه افراد کمک شایانی نموده و احساسات آنها را چه زمانی که از لحاظ هیجان خواهی در سطح بالایی هستند و چه زمانی که در سطح پایینی قرار دارند، درک کرده و فاصله‌ ای را که باعث شده افراد عادی اجتماع از این افراد جدا شوند، سیر نمود و در ضمن مشخص کرد که کدامیک از این چهار گروه که همه به نوعی دچار نقص هستند، از نظر هیجان خواهی در مرحله بالاتر و پایین تر قرار دارند. بنابراین هدف ویژه این تحقیق عبارت است از مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران نابینا و معلول حسی و حرکتی.

شما عزیزان برای دانلود بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بررسی تیپ شخصیت (درون گرا – برون گرا) در بازیگران

پایان نامه بررسی تیپ شخصیت (درون گرا - برون گرا) در بازیگران

 • عنوان پایان نامه : بررسی تیپ شخصیت (درون گرا – برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر
 • مربوط به رشته : روانشناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۲۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تیپ شخصیت (دورن گرا – برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر :

بعضی معتقدند که درون گرایی و برون گرایی متکی به عوامل موروثی است اما این عوامل تا آن اندازه نیست که ما نتوانیم شخصیت خود را تغییر دهیم. به علاوه اغلب درون گرایی ها و برون گرایی ها ممکن است محصول تجربه و یادگیری باشد از این رو هر کس می تواندا رفتار خود را عمدا در مسیر درون گرایی و برون گرایی سوق دهد به طور کلی شخصیت درون گرا در رفتار و عمل حل مسائل ، دارای انگیزه و هدف هایی است که با خواسته های درونی خویش متناسب می باشد. فرد درون گرا شیفته دنیای درون است و هر امر ذهنی را که درون او می گذرد به صورت عینی یعنی مانند امری که در دنیای خارج وجود دارد توصیف می کند. اما فرد برون گرا بین خود و اعتقادی که دارا می باشد تمایزی قائل نیست و هر انتقاد یا حمله ای به اعتقاد او به منزله حمله به خود است در حالی که درون گرا ممکن است به سختی از یک عقیده دفاع کند اما می داند که از یک عقیده دفاع می کند نه از شخص خود . در بررسی عمیق تر بعد برون گرایی – درون گرایی تفاوت باز دارندگی و تحریک مغز افراد درون گرا و برون گرا از اهمیت به سزایی برخوردار است. در برون گرا ها، نیرویی بازدارندگی و در درون گراها نیروی تحریکی مغز بیشتر است. به همین دلیل افراد برون گرا که نیروی بازداری شدیدی دارند نسبت به درون گرا ها دیرتر شرطی می شوند و خاموشی پاسخ هم در آنها سریعتر است. به همین دلیل می توان انتظار داشت به شرط آن که رویداد آسیب زا و دردزای زندگی برای همه یکسان باشد کسانی که راحت تر شرطی می شوند (درون گرا ها) همان افرادی می باشند که بیش از دیگران به اختلالات روان رنجوری دچار می شوند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تیپ شخصیت (درون گرا – برون گرا) در بازیگران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل

 • عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل
 • مربوط به رشته : روان شناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۴۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل :

فرهنگ بزرگ روان شناسی لاروس ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند : «استعداد روان برای هماهنگ ، خوشایند و موثر کار کردن ، برای موقعیت های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود ، توانایی داشتن ». همچنین سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند : «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی ، روانی و جمعی ؛ بهداشت ، تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست ». بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند و خامت اختلالات شناختی ، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند . بهداشت روانی ، دانش درباره انگیزه های انسانی را یکی از اصول شناسایی بشر می داند ، همچنین یکی از اهداف آن شناخت انگیزه های فردی انسانها است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحان

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحان

 • عنوان پایان نامه : بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات
 • مربوط به رشته : روان شناسی بالینی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۶ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات :

بررسی اضطراب دانشجویان پسر

تقریبا هر کسی تجربه هایی از نوع ناراحتیی های کلی ، انتظار رویداد های شوم و احساس تنش در موقعیت‌ هایی را داشته است که علت تنش نیز روشن نیست . ما معمولا اضطراب را به این گونه پدیده‌ ها ارتباط می دهیم . اضطراب را می توان در گسترده‌ ترین معنای آن به حالت عاطفی و فیزیولوژیکی گوناگونی ارتباط داد . هنگامی که کودکی در بامداد امتحان ، تمایلی به مدرسه رفتن نشان نمی دهد ممکن است بی میلی او را به احساس اضطراب نسبت به کارکرد وی در امتحان نسبت دهیم . هنگامی که قهرمان ورزشی نمی تواند پیش از مسابقه مهمی غذا بخورد ممکن است رفتار او را ناشی از اضطراب بدانیم . همچنین هنگامی که کودکی ، درسی را بر می گزیند که آشکارا برای او کششی در بر ندارد ، ممکن است گزینش او نتیجه ترس از شکست و یا اضطراب بدانیم . ظاهرا اضطراب دارای منابع گوناگون است و می تواند از راه های ممکن بسیاری پدیدار شود. اضطراب ممکن است به نشانه‌ های فیزیولوژیکی معینی منجر شود که بی شباهت به نشانه‌ های ناشی از عاطفه‌ ترس نیست . اضطراب می تواند به کاهش کارکرد در کار فکری پیچیده بینجامد . ممکن است به گزینش غیر منطقی بینجامد و یا ممکن است به عقب‌ نشینی فرد از موقعیت‌ هایی منجر شود که اضطراب‌ آور هستند. در هر صورت، در حالی که تفکر درباره منشا و معنی اضطراب سده‌ های پیاپی مورد توجه الهیون و فلاسفه بوده است. در هنگام امتحان، به ویژه امتحانات سرنوشت ساز ( کنکور و امتحان نهایی ) بیشتر دانش آموزان و دانشجویان اضطراب امتحان را تجربه می کنند. وجود اندکی اضطراب در انسان طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تلاش و تکاپو می شود، اما اگر از حد اعتدال تجاوز کند موجب کاهش پیشرفت تحصیلی خواهد شد. دانش آموز و دانشجویی که اضطراب امتحان دارد احساس می کند که ذهنش خالی شده و هرچه را که آموخته فراموش کرده است، چنین فردی معمولا به پرسش‌ ها پاسخ‌ های بی ربط ، نادرست و یا ناقص می دهد و با افکاری نامربوط و ناخواسته در مورد پیامد های امتحان درگیر است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.