پایان نامه رشته حسابداری

معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

 • موضوع پایان نامه : بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در ایران
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۹۴ صفحه

معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاه اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود. اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند. اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل و با صلاحیت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمایند. حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید.

ادامه + دانلود

قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

 • موضوع پایان نامه : بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

قابلیت گزارشگیری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری

گزارشگری مطلوب مالی در ایران را از دو منظر می‌ توان ارزیابی کرد : از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول می‌ توان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده است؟ آیا واژه اقتصاد جدید درباره اقتصاد ایران صدق می‌ کند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی است. زیرا فرایند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال توسعه طولانی است. بنابراین، می‌ توان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران است. اما بی‌ تردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد کرد.

ادامه + دانلود

رابطه تغییرات اجزای سود و زیان با تغییرات بازده سهام بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۲۱ صفحه

رابطه سود و زیاد با بازده سهام بورس

در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار می‌ دهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی می‌شود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت که آیا متغییر وابسته می‌ تواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟

ادامه + دانلود

تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۲۲ صفحه

تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس

در این تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، ابتدا تعریف و تشریح کاملی از ساختار سرمایه صورت گرفته و پس از آن تئوری ها و نظریه های موجود در مورد ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد که مباحث فصل دوم با نام ادبیات و پیشینه تحقیق را به خود اختاص می دهد. در فصل سوم روش شناسی تحقیق برای پاسخ به سوالات و همچنین آزمون فرضیات به اجمال بیان می گردد. در فصل چهارم نیز با استفاده از روش تحقیق مناسب به انجام آزمون فرضیات پرداخته می شود و در نهایت در فصل پنجم نتایج تحقیق بیان شده و پیشنهادات لازم برای استفاده کنندگان از تحقیق و انجام تحقیقات آتی ارائه می گردد.

ادامه + دانلود

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۹۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس :

تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورت های مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورت های مالی ‌می شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکت ها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورت های مالی می کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پیشوانه صورت های مالی، تقلب و سوء جریان های اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورت های مالی را کشف و نسبت به صورت های مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ ای ارائه می کنند. نتایح یافته‌ های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام « گزارش حسابرسی » به شکل‌ های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می شود و از شکل های مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منقم به صورت های مالی و یادداشت های همراه،‌ منتشر می شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌ گیری گروه های ذینفع می باشد. تحقیات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارش های حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیری های اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌ گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکتهاست و یکی از جامع‌ ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارش های مالی سالانه شرکت ها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارش های حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار

ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار

 • موضوع پایان نامه : ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار
 • مربوط به رشته : حسابداری و مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه حسابداری ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار :

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار می پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می شود. در مرحله بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدره بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا   بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین  و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاورد های این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌ گذاران و نیز در جهت پژوهش‌ های آتی مثمر ثمر واقع گردد.

ریسک سهام متشکل از دو بخش است:‌ ریسک کاهش پذیر (‌قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپذیر (غیر قابل اجتناب). آن بخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند. علت استفاده از واژه ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهنده آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،‌تورم و بیکاری است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه انواع حساب مستقل در حسابداری دولتی

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی انواع حساب مستقل

 • موضوع پایان نامه : انواع حساب مستقل در حسابداری دولتی
 • مربوط به رشته : حسابداری دولتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه انواع حساب مستقل در حسابداری دولتی :

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورت های مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور» می باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری تهیه و تنظیم می گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل ۵۴ قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها، با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیت های مالی که با هم در ارتباطند و بمنظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند، اصطلاحاً حساب های مستقل برای وجوه مستقل گویند. مانند حساب مستقل اعتبارات هزینه ای و حساب مستقل وجوه سپرده و . . .  به موجب اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری فعالیت های دولتی و غیرانتفاعی، بجای آنکه سازمان دولتی در کل بعنوان یکک شخصیت حسابدای «Entity» به حساب آید، هر یک از منابع تأمین مالی که در اصطلاح حسابداری غیرانتفاعی به آن حساب مستقل یا «Fund» می گویند، یک شخصیت حسابداری «Entity» محسوب می شود. حساب مستقل یا «Fund» که اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل بر پایه آن استوار است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه انواع حساب مستقل در حسابداری دولتی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۹۵ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس :

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکت ها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس ، شرکت هایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مسئاله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکت ها در بورس می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت با بازده سهام در شرکت بورس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

 • موضوع پایان نامه : بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۰۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها :

هدف اصلی نهادهای مالی عملیاتی علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است. بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند. بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایر در شعب بانک ها مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.بخش دایره حسابداری نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود. این مجموعه  به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه حسابداری بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

 • عنوان پایان نامه : مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۴۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی :

در سال ۱۳۶۶ طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصویب شد و در شور دوم نیز ۵ ماده از این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی با توافق دولت و مجلس، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت.لایحه مالیات بر ارزش افزوده موجود در کشور، حاصل بررسی ‎های متعدد کارشناسان کشور است که در شهریور سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید و مهر همان سال نیز دولت آن را به مجلس تقدیم کرد. در مجلس ششم بررسی ‎های مقدماتی بر روی این طرح انجام شد اما به علت اینکه اصلاحیه مالیات های مستقیم و قانون تجمیع عوارض در آن زمان به تازگی به  تصویب مجلس رسیده بود ، نظر کمیسیون مربوطه مجلس بر این بود که پس از مشخص شدن نتایج اجرایی این مصوبات، برای این لایحه نیز تصمیم‎ گیری شود.لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مکمل ساختار مالیاتی کشور مطرح است؛ با تشکیل مجلس هفتم دولت با تقدیم مجدد لایحه خواستار اختصاص اولویت به آن از طرف مجلس شد. بررسی لایحه در کمیسیون ‎های مختلف مجلس در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و یک سال به طول انجامید و در نهایت کمیسیون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال ۱۳۸۳ تصویب کرد. در عین حال بررسی سیاست‎ های نظام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یکی از سیاست ‎های مالی نظام به تصویب این مجمع رسید.تصویب لایحه در کمیسیون‎ های مختلف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه ‎ای شد تا این لایحه در آغاز سال ۸۴ در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

 • عنوان پایان نامه : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۳۷ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم :

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌ های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌ تر فراهم می کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌ گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی صنایع آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در کارخانه صنایع آلومینیوم پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. همانطور که از موضوع تحقیق بر می آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی صنایع آلومینیوم بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی شرکت مذکور، صورت های مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیت ها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرک های هزینه هر کدام از این فعالیت ها را انتخاب کرده است. نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌ تر هزینه یابی سربار می شود بلکه باعث می گردد که مدیران داخلی شرکت ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.