پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

 • موضوع پایان نامه : بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
 • مربوط به رشته : ادبیات و معارف اسلامی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۵۸ صفحه

بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی

با توجه به موضوع رساله که خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات الهی ست، نگارنده صفات ذکر شده در گلستان و بوستان را استخراج کرده و با استناد به جمله ها و ابیات سعدی به توضیح آنها پرداخته است.

در ابتدا آیات در بردارنده هر صفت در ذیل همان صفت ذکر شده و بعد در صورت لزوم برخی صفت­ ها را از لحاظ لغوی معنی کرده است و سر انجام با آوردن نمونه های صفت مورد نظر از گلستان و بوستان، نظریه شیخ بیان شده است.

در انتها با بررسی اوصاف الهی، با توجه به بسامد بالای صفات جمالی، نگارنده بر آن بوده است که شیخ اجل بر رحمانیت حق بیش از قهاریت و جباریت او تکیه داشته و این معرفت ناشی از حالت روحانی وی بوده که ذات مطلق را نه به برهان بلکه به ذوق و وجدان درک کرده است.

ادامه + دانلود

تهیه متون آموزش واژه حوزه معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

 • موضوع پایان نامه : تهیه متن های آموزش واژه بر اساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۱۰ صفحه

تهیه متون آموزش واژه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

هدف اصلی یادگیری زبان برقراری ارتباط است، برای دستیابی به این هدف، واژگان نقش مهمی ایفا می‌ کنند، چرا که ایجاد ارتباط بدون واژه‌ ها غیر ممکن است. از این رو، آموزش واژه یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می‌ گردد زیرا بدون آگـاهی از واژه‌ ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط معنی‌ دار با اهل زبان را نخواهد داشت، پس مسئله آموزش واژه‌ ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر یادگیری واژه‌ فرایند ساده‌ ای نیست، اما استفاده از روش‌ های کارآمد در آموزش واژه، یادگیری آن را آسان می‌ کند.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

 • موضوع پایان نامه : مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی
 • مربوط به رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۷۵ صفحه

مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغ پر نقش و نگاری است که به روی خواننده گشوده می شود . و جسم خاکی و روح متعالی او را به عروج می رساند . و جامعه مدنی و مدینه فاضله ی را با هنرمندی ماهرانه ای به تصویر می کشد . دو نیروی خوبی و بدی در تقابل یکدیگرند و ستیزه و کشاکشی دایم دارند . و سرانجام خوبی و نیکی بر پلیدی و سیاهی پیروز می شود . و جامعه تعلیم و تربیت را پیش چشم خواننده می گشاید و بیان می شود : که حسد ، بخل ، غیبت و تهمت … . عاقبتی جزء نیستی و فنا ندارد . و فضایل و سجایای نیک ، مانند : بخشش و بخشند گی ، قناعت و عدالت … شهد شیرینی دارد و کام انسانها ، با شنیدن این حکایات شیرین می گردد . و در جست و جوی این حقیقت ، خود را به سر منزل غایی هدف که همان رسیدن به ذات حق است آماده می سازد . تا بدین وسیله با کوله باری از عشق و محبت به همنوع ، زیبا نمودن اعمال فردی و اجتماعی خویش ، این راه سنگین را با قدم های محکم بر داریم . به طور خلاصه می توان گفت که : گلستان سعدی و بهارستان جامی کتاب هایی هستند شبیه به یک جنگ ادبی ، همه گونه سخن در آن یافت می شود از مزاح ، جد ، امور اجتماع ، اخلاق و تربیت سیاست و رویدادهای خیالی گرفته تا نصیحت و موعظه و عشق و جنون .

مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

به راستی هنگامی که حکایات زیبا و خواندنی ، این دو کتاب را می خوانیم متوجه می شویم که جامی  نویسنده توانایی بوده است که حکایات خواندنی و شیرین سعدی را با تمام دقت مطالعه کرده است و بابهایی که از جهت موضوع شباهت دارند در کتاب خویش باز گو کرده است.

دیدگاه عاشقانه سعدی ، در غزلیات او مشهود است . و دیدگاه عاشقانه و عابدانه جامی ، در مثنوی هفت گانه او و اشعه لمعات جلوه گر می باشد . در گلستان سعدی و بهارستان جامی در تقریر عشق و عاشقی بابی بیان شده است ، که در گلستان سعدی ، می توانیم بگوییم که عشق زمینی صرف می باشد . که عاشق ، جان را در راه معشوق زمینی فنا می کند . ولی در بهارستان جامی ، علاوه بر عشق زمینی ، در بعضی از حکایات ، به عشق آسمانی توجه خاص دارد که : عاشق ، از معشوق زمینی خود می گذرد و روح خویش را که ودیعه ای از ذات حق است تسلیم جانان می کند . و هر دو نویسنده توانا معتقدند عشقی که صرفاً جنبه ی زمینی داشته باشد با گذر زمان ، گرد پیری و ملالت بر چهره ی معشوق می نشیند و عاشق دلخسته دیگر به او نظری  ندارد . و جامی معتقد است : که اگر عشق به ذات حق باشد ، هیچگاه عاشق از معشوق سیر و خسته نمی شود و در راه او ، جان خویش را خالصانه ، در طبق اخلاص می گذارد .

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه سعدی با بهارستان جامی

 1. چکیده رساله
 2. پیشگفتار
 3. بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق )

 4. مقدمه
 5. فصل اول
 6. چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول
 7. چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم
 8. ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم
 9. فصل دوم
 10. چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات
 11. تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته
 12. ویژگی های نثر موزون مرسل
 13. ویژگی های نثر موزون فنی
 14. دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی
 15. فصل سوم
 16. نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات
 17. جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم
 18. امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی
 19. فصل چهارم
 20. نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات
 21. جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری
 22. جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری
 23. بخش دوم : مقامه چیست؟ آیا گلستان نوعی مقامه است؟ مقایسه گلستان و مقامات حمیدی

 24. مقدمه
 25. فصل اول
 26. بحث لغوی مقامه
 27. مقامات در معنی اصطلاحی
 28. ویژگی های مقامه
 29. فصل دوم
 30. گلستان و مقامات
 31. وجوه اشتراک گلستان با مقامات
 32. وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
 33. وجوه اختلاف گلستان و مقامات
 34. فصل سوم
 35. مقامات حمیدی
 36. ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی
 37. مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی
 38.  بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان سعدی با بهارستان جامی

 39. فصل اول
 40. ویژگی های سبکی گلستان سعدی
 41. ویژگی های سبکی بهارستان جامی
 42. فصل دوم
 43. مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
 44. بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان سعدی با بهارستان جامی

 45. مقدمه
 46. بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق
 47. تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی
 48. تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق موضوع ، شیوه سبک و بلاغت
 49. در سیرت پادشاهان
 50. عشق و جوانی
 51. در آداب صحبت
 52. سلامت و سلامتی
 53. بخشش و بخشندگی
 54. قناعت
 55. بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان

 56. مقدمه
 57. بررسی آیات قرآنی در گلستان
 58. تاکید مطلب
 59. بار معنایی
 60. بررسی آیات قرآنی در بهارستان
 61. تاکید مطلب
 62. بار معنایی
 63. بررسی احادیث گلستان
 64. تاکید مطلب
 65. بار معنایی
 66. بررسی احادیث بهارستان
 67. تاکید مطلب
 68. بار معنایی
 69. بررسی اشعار عربی گلستان
 70. تاکید مطلب
 71. بار معنایی
 72. اشاره به آیه و حدیث
 73. بررسی اشعار عربی بهارستان
 74. تاکید مطلب
 75. بار معنایی
 76. اشاره به آیه و حدیث
 77. نتیجه گیری کلی از پایان نامه
 78. منابع و مأخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه زندگینامه و آثار ناصیف یازجی

 • موضوع پایان نامه : نگاهی به زندگینامه و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان او
 • مربوط به رشته : زبان و ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۸۱ صفحه

زندگینامه ناصیف یازجی و آثار او

ناصیف یازجی خود در مقدمه کتابش می گوید: «در پی آن بودم که در این کتاب تا آنجا که می توانم فوائد و قواعد غرایب و شواهد امثال و حکم و داستان جمع آوری کنم. همینطور از ترکیبهای نادر و اسلوب های نیکو نام هایی که به سختی به آن می توان دست یافت بهره بردم …» .

از این سخن وی کاملا پیداست که او مخصوصا از ترکیب ها و جملات غریب و الفاظ نادر و اسلوب های نیکو استفاده کرده است. پس سخنی به گزاف نگفتیم اگر بگوییم او در راس دانش آموزان قدیم و جدید حریری است چون در زبان و دیگر علوم عرب اطلاعات زیادی داشت.

از سوی دیگر روح حاکم بر مقامات شیخ ناصیف یازجی روحیه بدوی و به دور از محیط زندگی خود وی است و اماکن در آن ،چهارچوب های سطحی هستند که به جوهره مقامه لطمه و خللی وارد نمی کنند.

در واقع می توان گفت مقامات یازجی از حیث اسلوب و لغت بسیار ممتازند.

چهره شیخ ناصیف یازجی

چهره شیخ ناصیف یازجی

اولین چیزی که در اسلوب ناصیف یازجی باید مطالعه نمود صنعت است. او در این زمینه از حریری تقلید کرده است و حتی از او هم بیشتر صنعت پردازی نموده است. مثلا در آوردن استعارات، کنایه، تشبیه، سجع ها و جناس ها مبالغه نموده است.

به عنوان نمونه در مقامه رملیه گفته است: «و نزلنا جمیعا علی تلک السلام و تطارحنا السلام بالسلام …»

همینطور از ویژگی های مقامات ناصیف یازجی این است که در بردارنده شعر هم می باشد. برخی از این ابیات بخصوص ابیاتی که متضمن معنای وعظ و حکمت است بسیار خوب و عالی است.

فهرست مطالب پایان نامه نگاهی به زندگینامه و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان او

 1. چکیده
 2. پیشگفتار
 3. بخش اول : اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

 4.  جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم
 5. اوضاع سیاسی
 6. اوضاع اجتماعی
 7. اوضاع فرهنگی و ادبی
 8. بخش دوم : نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی

 9. فصل اول : تاریخچه زندگی ناصیف یازجی
 10. اصل خاندان
 11. در دربار امیر بشیر شهابی
 12. زندگی ناصیف در بیروت
 13. وفات یازجی
 14. مقام و منزلت ناصیف یازجی
 15. فصل دوم : گذری بر آثار شیخ ناصیف یازجی
 16. بخش سوم : بررسی مجمع البحرین

 17. فصل اول : ویژگی مقامات
 18. فصل دوم : برگزیده ای از مقامات شیخ ناصیف یازجی
 19. المقامه الطبیه
 20. المقامه العقیقیه
 21. المقامه النجدیه
 22. بخش چهارم : پژوهشی در دیوان یازجی

 23. فصل اول : ویژگی های شعر ناصیف
 24. فصل دوم : اغراض شعری
 25. مدح
 26. رثا
 27. حکمت
 28. غزل
 29. تاریخ شعری
 30. منابع و ماخذ
 31. ملخص الرساله

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون تاریخ ادبیات ایران

 • موضوع مقاله : تاریخ ادبیات ایران
 • مربوط به رشته های : تاریخ و ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۹۹ صفحه

تاریخ ادبیات ایران

وضع زبان و ادبیات ایران در عصر مغول و فترت میان ایلخانان و حمله تیمور تقریباً تابع همان شرایط و دارای همان احوالی است که در باب علوم دیده ‏ایم یعنی در اوایل این عهد دنباله وضع ادبی دوره خوارزمشاهی در ایران امتداد داشت و در نتیجه باقی ماندن گروهی از نویسندگان و شاعران بزرگ پیشین، ایران در اوایل این عهد از وجود چند تن از بزرگترین شاعران و نویسندگان برخوردار بود و بعد از آن شاعران و نویسندگان متوسطی در ایران به سر می‏بردند که از میان آنان حافظ بطور استثنا در زمره شعرای درجه اول ایران و از نوابغ بزرگ شعر است که در آخر این عهد می‏ زیست.

مقاله تاریخ ادبیات ایران

مقاله تاریخ ادبیات ایران

پس بر روی هم وضع ادبی ایران در عهد مغول و فترت بعد از آن با همه مصائبی که بر ایران وارد شد بد نبود زیرا در آغاز آن دوره دو شاعر بزرگ ایران سعدی و مولوی و در آخر آن عهد شمس الدین حافظ ظهورکردند. از حیث باقی ماندن کتب متعدد هم این دوره را باید دوره ممتاز قابل توجهی شمرد.

فهرست مطالب مقاله تاریخ ادبیات ایران

 1. از انقراض حکومت ساسانی تا پایان قرن سوم هجری
 2. ادبیات پهلوی در سه قرن اول هجری
 3. قرن چهارم، عصر سامانی و بویی
 4. اهمیت قرن چهارم در علوم و ادبیات
 5. قرن پنجم و ششم عصر غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان
 6. آمیزش زبان فارسی با زبان عربی
 7. وضع عمومی علم وادب در قرن هفتم و هشتم
 8. قرن نهم دوره تیموری (۷۸۲ ـ ۹۰۷ هجری)
 9. از آغاز قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم عهد صفوی (۹۰۷ ـ ۱۱۴۸)
 10.  از میانه قرن دوزادهم تا اواسط قرن چهاردهم دوره افشاری و زندی و قاجاری و مشروطیت
 11. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

 • موضوع پایان نامه : کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه

توضیحی مختصر از پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام است. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.

با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه حضرت محمد (ص) خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. ” ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین” (بقره، ۲).

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند.

مسلمانان هر چه از زمان پیامبر دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار پیامبران و معصومین برای کسب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.

 شما عزیزان برای دانلود پایان نامه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه پیرامون اشعار و زندگی نامه مولوی

 • دانلود پایان نامه پیرامون اشعار و زندگی نامه مولوی  موضوع پایان نامه : اشعار و زندگی نامه مولوی
 •  مربوط به رشته : ادبیات
 •  فرمت اجرایی : در قالب Doc
 •  تعداد صفحات : ۱۰۴ صفحه

 توضیحی مختصر از پایان نامه پیرامون اشعار و زندگی نامه مولوی :

 جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین محمد معروف به «بهاء الدین ولد» و ملقب به «سلطان العلما» فرزند حسین بلخی، این خانواده پدر بر پدر ازمردم خراسان  قدیم ساکن ناحیه بلخ بوده اند و به  نسبت بلخی و خراسانی شهرت داشته اند؛ اما شهرت مولوی به «مولانای رومی» و «مولای روم» بعد از آنست که از بلخ مهاجرت کرده و در شهر «قونیه» موطن برگزیده اند که از بلاد معروف آناتولی و آسیای صغیر و ترکیه فعلی است و آن را در قدیم کشور «روم» می گفتند؛ به طوری که نگارنده تبع کرده ام این شهرت از اوایل قرن ششم هجری به بعد است. برای اینکه من در مؤلفات نیمه‌ اول این قرن دیده ام که از مولوی به عنوان «مولانای روم» اسم برده و اشعاری نقل کرده اند؛ برای کسانی که سرگذشت مولوی را از روی کتاب ها خوانده اند هم این نکته تازگی دارد، زیرا تاکنون دیده نشده کسی متعرض باشد از این که چه تاریخ مولوی را به عنوان «مولانای روم» یا «ملای رومی ها» خوانده اند.

ولادت مولوی در بلخ روز یکشنبه ششم ربیع الاول سنه ۶۰۴ و وفاتش در قونیه هم در روز یکشنبه پنجم جمادی الاخر سال ۶۷۲ هجری قمری است. همان سال که نابغه‌ فلسفه‌ ریاضی خواجه نصیر الدین طوسی و برخی بزرگ مردان دیگر فوت شده اند. مدت عمر مولانا جلال الدین محمد بلخی به حساب شمسی ۶۶ سال و به حساب قمری ۶۸ سال و ۸۹ روز یعنی سه ماه و یک روز کم بود.

پدرش بهاء الدین ولد با خانواده به قصد زیارت کعبه‌ معظمه و انجام عمل حج درحدود سال ۶۱۶ که گیراگیر حمله مغول به ایران است از بلخ مسافرت کرد. در حقیقت سبب عمده‌ این مسافرت یا مهاجرت رنجشی بود که در باطن از سلطان محمد خوارزمشاه داشت، خواه باعث مسافرتش، گزاردن مناسک حج و خواه و رنجش از سلطان محمد باشد، این ها همه علل و اسباب ظاهری بود و حقیقت امراراده  حج بود که می خواست آن نهال الهی یعنی وجود مولوی را که درآن وقت حدود سیزده ساله بود از آن آفت خانمان سوز هجوم شوم مغول محفوظ نگاه بدارد و او را در سرزمینی دو از فتتنه پرورش دهد تا همچون درختی بارآور، سایه بر سر مشرق و مغرب عالم افکند.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه پیرامون اشعار و زندگی نامه مولوی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

دانلود پایان نامه بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

 • موضوع پایان نامه : بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم
 • مربوط به رشته : زبان و ادبیات فارسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۸۴ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم :

تحولات اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی که در پی ظهور اسلام در جامعه عربی، ایجاد شد به خودی خود، عرب را با مفاهیمی نو روبرو ساخت. و طبیعی است که به تبع نیاز جامعه، موضوعات جدیدی شکل گرفت و به دنبال آن نیاز به تولد لغاتی نو، جهت پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده در سطح وسیع، در جامعه عربی، احساس شد. ایجاد واژگان جدید تنها راه پاسخگویی به این نیاز نبود، بلکه بهترین راه، بارور کردن و تلفیق واژگان و عبارات با یکدیگر، به قصد بیان مفاهیم نو بود. بنابراین ماده اولیه مصطلحات اسلامی ، همان ریشه‌ های لغوی موجود در عصر جاهلی است که قالب‌ های اسلامی، در پی نیاز جامعه آن را وسعت داد.

البته نظر به اهمیت بالای مفاهیم اسلامی موجود در واژگان مولد، مجموعه‌ های مختلفی در قالب فرهنگ نامه‌ های گوناگون، در زمینه علوم اسلامی، به طور تخصصی شکل گرفت. از این‌ رو فرهنگ‌ های متنوعی در زمینه اصطلاحات فقهی یا لغات و مصطلحات اصول اسلامی و یا در باب حقوق اسلامی و… تألیف گردید.

اما کیفیت کاربرد مصطلحات اسلامی در اشعار شعراء و اساساً میزان تأثیرپذیری شعر از آن، امری است در خور بررسی، که کمتر بدان پرداخته شده؛ از این رو به آن شدیم که پژوهشی در این باب انجام دهیم، تا نه به عنوان کاری کامل و در خور تقدیر بلکه در حد تحقیقی قابل نقد و بررسی، خدمت اهل نظر ارائه شود.

از آنجا که دامنه موضوع و حیطه زمانی مورد بررسی، وسیع بود، در انتخاب مصطلحات اسلامی ، دست به گزینش زدیم؛ به این ترتیب معیار را در این گزینش، اصول و فروع دین و مباحث مربوط به آن قرار دادیم و همین معیار نیز، در طبقه‌ بندی ارائه شده در خصوص مصطلحات، در نظر گرفته شد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

مقاله دیدگاه ناصر خسرو درباره دنیا و بازتاب آن در اشعار ناصر خسرو

مقاله دیدگاه ناصر خسرو درباره دنیا و بازتاب آن در اشعار ناصر خسرو

 • موضوع مقاله : دیدگاه ناصر خسرو درباره دنیا و بازتاب آن در اشعار ناصر خسرو
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۴۰ صفحه

توضیحی مختصر از مقاله دیدگاه ناصر خسرو درباره دنیا و بازتاب آن در اشعار ناصر خسرو :

ناصر خسرو شاعری است که در دوران جوانی به کسب فضایل ظاهری و جمع زخارف دنیوی سرگرم بود اما پس از گذشتن از مرحله چهل سالگی با تحول عظیم فکری به طلب حق و حقیقت روی آورد . زندگی شگفت انگیز وی نماینده ثبات عقیده و استواری افکار مذهبی وی دارد ؛ که باعث شده همین اعتقادات استوار مذهبی روی تمامی اشعار وی تأثیر به سزا بگذارد . وی اعتقاد دارد که فضیلت انسان در این است که به ناپایداری و فانی بودن مظاهر مادی جهان توجه داشته باشد ناصر خسرو در مقابل فریبکاری دنیا و مظاهر آن کسب علم و خرد و حکمت را ضروری می داند و نیز عنصر صبر را بسیار سودمند می داند . غیراز موارد فوق به تاثیرات زیاد دین و شئونات دینی تأکید می ‎کند . ناصر خسرو در ضمن اعتقاد دارد که شعر باید باعث تحول فکری و روحی و هدایت نسل بشری گردد . او با مدیحه گویی مخالف است . زبان ناصر خسرو زبان اعتراض و خرده گیری و بیان مفاسد و مضار جهان است از طریق صنایع ادبی چون تشبیه و استعاره به بیان موارد فوق می پردازد . نه تنها دنیا را ملامت می ‎کند بلکه چون خود را اسیر مال و دلفریبی های دنیا نمی بیند ، دیگران را نیز هدایت می نماید . جهان بینی ناصر خسرو شامل امر و نهی هایی است که جنبه عملی آن را در آثارش می ‎توان مشاهده کرد . تا جایی پیش می رود که حتی پشت پا به تمام لذت های حسی می زند  . او به دنیا می تازد آنرا مورد نکوهش قرار می ‎دهد و به گونه های مختلف و اشکال فراوان دنیا را در اشعار خود معرفی می نماید . تعبیرات و تشبیهات فراوان وی و تکرر آن این مطلب را تأکید می کند دنیا را به مادر بد مهر ، به گربه ای که فرزند می خورد ، به درخت ، به دزد ، به آبی عمیق و بوی ناک ، به زن بی مهر و وفا و … تشبیه می ‎کند . ناصر خسرو دنیا را گاهی به عالم باقی و عالم صغیر تقسیم می ‎کند .

شما عزیزان برای دانلود مقاله دیدگاه ناصر خسرو درباره دنیا و بازتاب آن در اشعار ناصر خسرو و ثبت اطلاعات و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

 • موضوع پایان نامه : مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج :

به طور کلی در مطالعه شعر بیما آنچه نخست جلب نظر می کند دید تازه نیما یوشیج نسبت به طبیعت و جهان. خواننده حس می کند با شاعری سرو کار دارد که دارای نحوه تلقی و احساس و اندیشه‌ ای مستقل است نه مقلد و پیرو دیگران و این نکته برای نیما مزیتی بزرگ است. به همین جهت موضوعات و مضمون هایی در شعر های نیما یوشیج راه یافته که در آثار دیگران یا طرح نشده یا بدان گونه و از آن زاویه مورد توجه نبوده است. نکته دیگر نظر اجتماعی و انتقادی نیماست در بسیاری از اشعار نیما یوشیج. انس با طبیعت و همدلی و همجوشی با آن از ویژگی های شعر نیماست. شعر نیما از این جهت با آثار دیگران (کسانی که به نوعی به وصف طبیعت پرداخته‌ اند) بسیار متفاوت است. نیما یوشیج همان گونه که در زندگانی خود به روستا و کوهسار و جنگل دل بستگی داشت در شعرش نیز این حالت منعکس است. یکی از مهمترین ویژگی های اشعار نیما بدعتی است که او در موسیقی شعر با کوتاه و بلندی مصراع ها و جابجایی قافیه‌ ها پدید آورده است. نیما وزن را برای شعر فارسی لازم و حتمی می داند منتهی نه آن چنان که در شعر قدیم به کار می رود. موضوع دیگر قافیه در شعر نیماست. شعر وی دارای قافیه است نه به آن شکل که در شعر سنتی رعایت شده است. در حالیکه قافیه در شعر نیما جای ثابت ندارد نکته ظریف دیگر سازگاری و هم آهنگی اجزاء شعر و وحدت آنها است از لحاظ آهنگ و مضمون و درون مایه و بافت یکایک مصراع ها با یکدیگر و یکپارچگی و حسن ترکیب کل شعر و سهمی که هر یک از اجزاء در تمامیت اثر دارد و مصداق آن حالتی است که منتقدان ادب و هنر وحدت ارگانیک (عضوی) می نامند. از دیگر ویژگی های سبکی شعر نیما آنست که بیان وی همیشه روان و هموار و ساده نیست. آقای مهدی اخوان که دو کتاب در توجیه و ترویج شیوه نیما به قلم آورده احیاناً به برخی موارد تعقید در شعر نیما یوشیج اشاره کرده، «تعقید در نحوه تعبیر و بعضی خصوصیات لفظی محلی مازندرانی که فضا و محیط زندگی اصلی و اصیل نیما بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی

پایان نامه بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی

 • عنوان پایان نامه : بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۰۲ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی :

این پایان نامه به بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی اختصاص دارد و شامل سه فصل است که فصل اول مربوط به کلیات است که شامل هدف، پیشینه و روش تحقیق می باشد، همچنین فصل دوم مربوط به شیوه های شخصیت پردازی، انواع شخصیت در لیلی و مجنون و همچنین دیگر عناصر داستانی مرتبط با شخصیت نیز می باشد و در فصل سوم مرتبط به نتیجه گیری از کلیه مباحث ذکر شده است.

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون، در درجه ی اول کتاب های تاریخ ادبیات است. که از آن میان باید از کتاب «الشعر و الشعراء» از ابن قنیبه و کتاب الاغانی از ابولفرج اصفهانی نام برد. مجموعه دیگر از منابع عربی که در کنار الاغانی برای ما اهمیت نسبی دارد مجموعه ای است از آثار کاملاً متمایز و خاصی که به شرح احوال دلباختگان و تاریخ عشاق افسانه ای اختصاص داده شده اند. در میان این آثار می توان کتاب الزهره اثر محمد بن داود طاهره نام برد، حکایت قصری مجنون اثر ابوبکر والبی تنها زندگی نامه ی موجودی است که در شرق بسیار مشهور است.»

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.