پایان نامه تربیت بدنی

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

 • موضوع پایان نامه : توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

هدف از این پژوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع  توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی ۱۰۰ نفر برای تکمیل ارایه شد. که ۹۱ نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند. در بین عوامل بهداشتی روابط، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط کار، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طور جداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی، رشد فکری و ارتقاء، پیشرفت، ماهیت کار، ماهیت مسوولیت و موفقیت و در معلمان مرد رشد فکری و ارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت، موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند. در حالی که در معلمان مرد حقوق، امنیت شغلی، شرایط کار، روابط، قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند. مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

ادامه + دانلود

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری سرویس ساده والیبال

 • موضوع پایان نامه : تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۷۲ صفحه

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد. یکی از مشکلات رو در روی مربیان این است که کدام یک از روش های نمایش مهارت، الگوی ماهر یا در حال یادگیری، در یادگیری یک مهارت مؤثرتر است؟ با توجه به نتایج متناقض تحقیقات در مورد تأثیر سطح مهارت الگو بر یادگیری، ضروری است تحقیقی در این مورد صورت گیرد تا مربیان بتوانند به عنوان یک رویکرد آموزشی از آن استفاده کنند.

ادامه + دانلود

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در تکواندوکاران

 • موضوع پایان نامه : تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۷ صفحه

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در تکواندو کاران

از آنجا که انرژی ذخیره شده به عنوان PCr برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد، بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد. تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد.

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه ورزش و حرکت درمانی

 • موضوع پایان نامه : ورزش و حرکت درمانی
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

ورزش و حرکت درمانی

اثرات و فوائد حرکت درمانی

حرکت درمانی باعث تسریع در بهبودی بیماری فرد می شود

چنانچه بر اثر شکستگی مدتی پای فرد در گچ ثابت و بی حرکت مانده باشد می توان با حرکت درمانی عضلات شخص را تقویت کرد تا سریعتر به بهبودی برسد.

حرکت درمانی موجب بکارگیری حداکثر عضلات و اندام های سالم شخص می شود

در هنگام مصدومیت یک عضو در بدن می توان به کمک اعضای سالم، عضو مصدوم را تقویت و وظایف آن را تا حدودی انجام داد.

حرکت درمانی موجب هماهنگی بهتر سیستم عصبی – عضلانی می شود

اغلب افراد که در اثر بیماری یا ضایـعه خاص، مدت ها فاقد فعالیت و تحرک بوده اند، با انجام حرکت درمانی و نشان دادن توانائی و مهارت از خود از لحاظ روحی اعتماد به نفس مطلوبی بدست می آورند.

 

انجام نرمش های حرکت درمانی تأثیرات فیزیولوژیکی دارد

افزایش کارائی قلب، بهبود وضعیت سیستم تنفسی، افزایش گردش خون، بهتر شدن تغذیه عضلات و بافت ها و بالاخره تقویت عضلات از جمله تأثیرات فیزیولوژیکی حرکت درمانی است.

حرکت درمانی موجب هماهنگی بهتر سیستم عصبی – عضلانی می شود

در بعضی از بیماری ها مانند سکته مغزی که تعدادی از سلول های عصبی فرد از بین می رود و در نتیجه ارتباط بین مغز و عضلات قطع یا ضعیف می شود، حرکت درمانی می تواند با کمک گرفتن از سلول های باقیمانده عصبی ارتباط دوباره ای بین سیستم عصبی فرد با عضلات او برقرار کند.

با حرکت درمانی می توان بعضی از مهارت های از دست رفته را دوباره کسب نمود

چنانچه فردی دچار صدمه دیدگی در مچ پا شده باشد و این باعث کاهش مهارت در تعادل و هماهنگی مچ پای او شود، با حرکت درمانی می توان این مهارت را دوباره کسب نمود.

حرکت درمانی ازضعف و لاغری عضلات جلوگیری می کند

از آنجائی که حرکت درمانی موجب افزایش گردش خون و بهبودی وضع تغذیه فیبرهای عضله می گردد، بنابراین با نرمش های حرکت درمانی می توان از لاغری و آتروفی شدن عضلات پیشگیری کرد.

انجام حرکت درمانی مداوم، نقش مهمی در اصلاح وضعیت افراد دارد

با نرمش های حرکت درمانی هم می توان از بروز انحرافات ناشی از کار یکنواخت و ثابت که در ستون فقرات بدن رخ می دهد، جلوگیری نمود و هم در صورت بروز این انحرافات، حرکت درمانی نقش مهمی در درمان و برطرف کردن آن دارد.

حرکت درمانی و انواع آن

حرکت درمانی و انواع آن

حرکت درمانی می تواند بر غم و اندوه و ناراحتی های روحی و روانی فرد غلبه کند

چنانچه افراد به مدت کافی (حداقل ۱۰ دقیقه) حرکات درمانی را انجام دهند، براثر ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی در بافتها بویژه ترشح برخی هورمون ها مثل آندروفین شادابی و نشاط خاصی بدست می آورند.

حرکت درمانی ایجاد احساس آرامش و راحتی در فرد می کند

نرمش های ویژه در حرکت درمانی می تواند با شل کردن عضلات یا ریلاکسیشن به آرامش و راحتی فرد کمک کند.

حرکت درمانی موجب بدست آوردن دامنه طبیعی حرکات در مفاصل شود

اگرچه ممکن است افراد در حین فعالیت و حرکات روزانه خود، مفاصل و اندام های خود را حرکت دهند، ولی در اغلب موارد حرکات مفاصل در دامنه کامل انجام نمی گیرد.

فهرست مطالب پایان نامه ورزش و حرکت درمانی

 1. فصل اول : تعاریف و دیدگاهها
 2. تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی
 3. ماساژ
 4. آب درمانی و حمام درمانی
 5. دست درمانی یا درمان دستی
 6. فصل دوم : انواع حرکت درمانی
 7. حرکت درمانی
 8. مشخصات نیرو
 9. نیروهای مورد نیاز در حرکت درمانی
 10. نیروی جاذبه
 11. نیروی عضلانی
 12. نیروی خارجی
 13. تکیه گاه (سطح اتکاء)
 14. تعادل
 15. انواع تعادل
 16. تعادل پایدار
 17. تعادل نا پایدار
 18. تعادل خنثی
 19. بی حرکتی
 20. بی حرکتی نسبی
 21. بی حرکتی کامل
 22. انواع حرکات
 23. حرکات فعال (Active)
 24. حرکات غیر فعال (Passive)
 25. اثرات و فوائد حرکت درمانی
 26. فصل سوم : دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن
 27. عصب
 28. دستگاه عصبی
 29. دستگاه عصبی مرکزی
 30. نخاع شوکی
 31. مغز
 32. دستگاه عصبی تنی
 33. ضایعات نخاعی
 34. فلج سخت
 35. فلج شل
 36. تأثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب
 37. عوامل مؤثر در دوره بارداری بر جنین
 38. اثرات مادر بر جنین
 39. تغذیه مادر
 40. مصرف داروها
 41. اعتیاد
 42. مصرف دخانیات
 43. مصرف الکل
 44. اشعه ایکس و رادیواکتیو
 45. بیماریها و اختلالات فیزیکی مادر در دوران بارداری
 46. عامل RH خون
 47. عوامل روانی در دوران بارداری
 48. نشانه و علائم کودکان مبتلا به ناهنجاریهای حرکتی
 49. بیماریهائی که باعث عدم تحرک اندامهای تحتانی می شود
 50. آسیب دیدگی نخاع
 51. آسیب دیدگی بر اثر ضربه خارجی
 52. اسپینابی فیدا
 53. مایلو منینگوسل
 54. فعالیتهای پیشنهادی
 55. بیماریهائی که جابجائی را محدود می کند
 56. دررفتگی مادرزادی مفصل ران
 57. بدشکلی مادرزادی
 58. استئو کندروز
 59. اوزگوت شولاتر
 60. اپی فیزیولیز
 61. فلج پا
 62. فعالیت پیشنهادی
 63. چه نوع حرکت ورزشی برای معلولان مناسب است
 64. آیا افراد معلول می توانند همراه افراد سالم ورزش کنند
 65. افرادی که قطع عضو دارند(آمپوتیشن)
 66. نابینایان و ناشنوایان
 67. فصل چهارم : عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاری های حرکتی
 68. علل ناهنجاریهای حرکتی از نظر روانی و اجتماعی
 69. افسردگی و انواع آن
 70. راه حلهای ورزشی و حرکت درمانی
 71. کودکان با دشواریهای حرکتی
 72. بررسی راه رفتنهای ناهنجار و درمان آنها
 73. روشهای ارزیابی و تشخیص
 74. فصل پنجم : روش های حرکت درمانی
 75. حرکات فعال
 76. حرکات آزاد
 77. حرکات مقاومتی
 78. حرکات کمکی
 79. حرکات کمکی مقاومتی
 80. حرکات موضعی
 81. حرکات عمومی
 82. حرکات فاعلی یا شخصی
 83. حرکات مفعولی
 84. روشهای عمومی اِعمال حرکات فعال
 85. آثار اِعمال حرکات فعال
 86. نتایج حرکات فعال
 87. عوامل مؤثر در کارائی عضله
 88. حرکات غیر فعال
 89. انواع حرکات غیر فعال
 90. فشاری غیر فعال
 91. روشهای اِعمال حرکات غیرفعال
 92. ماساژ
 93. انواع حرکات ماساژ
 94. نوازش کردن
 95. انواع نوازش کردن
 96. استروک سطحی
 97. ملاحظات در استروک سطحی
 98. اثرات و موارد استفاده از استروک سطحی
 99. استروک عمقی
 100. روش انجام استروک عمقی
 101. افلوراژ
 102. نظریات در تکنیک افلوراژ
 103. اثرات افلوراژ
 104. موارد استفاده از افلوراژ
 105. فشردن (نیدینگ)
 106. نکات ضروری
 107. انواع نیدینگ
 108. وضعیت V , C در دستها
 109. اثرات و موارد استفاده تکنیکهای نیدینگ
 110. ضربه زدن
 111. انواع حرکات ضربه ای
 112. حرکات لرزشی
 113. اثرات و موارد استفاده حرکات لرزشی
 114. ممنوعیتهای ماساژ
 115. فصل ششم : شرایط استفاده از حمام های سونا
 116. آثار فیزیو لوژیکی حمام سونا
 117. آثار روانی حمام سونا
 118. هدف از انجام حمام سونا
 119. فرآیند فیزیولوژیکی حمام سونا
 120. دستورات انجام حمام سونا
 121. وسایل شخصی مورد استفاده در سونا
 122. دستورات حین انجام حمام سونا
 123. سونای خشک
 124. سونای مرطوب
 125. استفاده موثر از سونای مرطوب
 126. اعمال پس از سونای مرطوب
 127. جکوزی
 128. جکوزی نشسته
 129. ترتیب اعمال ماساژ
 130. نحوه استفاده از جکوزی ایستاده
 131. تذکرات مهم درباره استفاده از نوشیدنی ها
 132. مرحله بعد از سونا
 133. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه پیرامون آسیب های ورزشی

دانلود پایان نامه پیرامون آسیب های ورزشی

 • موضوع پایان نامه : آَسیب های ورزشی
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Doc
 • تعداد صفحات : ۲۵۸ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه پیرامون آسیب های ورزشی :

در حدود ۱۴% تمام آسیب های ورزشی کشیدگی های مچ پا هستند، و این نشانه یک آسیب مچ در طول هر فصل ورزشی از هر ۱۷ ورزشکار است. در ورزشهای پرریسک مثل پریدن و دویدن این آمار بالاتر است تا ۲۵% تمام آسیبهایی که زمان وقوعشان مشخص نیست. (Reid 1992) پیچ خوردگی مچ در پای غالب ۴/۲ برابر شایع تر است و شیوع تکرار بالایی (%۵/۷۳) دارد.  مکانیک مفاصل مچ و پا در فصل ۹ توصیف شده اند. مفصل مچ سطح مفصلی بین سطح قرقره ای استخوان تالوس و انتهای تحتانی دو استخوان تیبیا و فیبولا. فیبولا در حدود ۲۰-۱۵% وزن بدن را تحمل می ‎کند (Lambert , 1971)، همچنین به سمت پایین و خارج در فاز stance راه رفتن حرکت می ‎کند تا دهانه گاز انبری مفصل مچ را عمیق تر کرده و ثبات آن را افزایش دهد. این حرکت فیبولا در غشا بین استخوانی و لیگامان tibio- fibular کششی ایجاد می ‎کند تا شوک را تقلیل دهد.

مفصل MT از مفصل پاشنه و کوبوئید (در سمت خارج) و مفصل تالوس- پاشنه- ناویکولار (در سمت داخل) تشکیل شده است. چهار لیگامان آن از دید آسیب های ورزشی اهمیتی دارند. لیگامان Plantar calcaneonavicular (spring) ساختار فیبروالاستیک محکمی است که از Sostantaculum tali تا پشت برجستگی استخوان ناویکولار کشیده شده است. لیگامان plantar calcaneocuboid از نمای قدامی تحتانی استخوان پاشنه تا سطح کف پایی استخوان کوبوئید و در خلف ناودان پرونئال امتداد دارد. لیگامان بلند پلانتار در تمام طول خارجی پا کشیده شده است. از میان برجستگی های استخوان پاشنه شروع شده و به سمت جلو می رود، در حالی که چسبندگی به استخوان کوبوئید دارد و سقفی نیز برای تاندون پرونئوس بلند می سازد. لیگامان در نهایت به قاعده چهار بند انگشت خارجی می چسبد. لیگامان bifurcate دو بخش دارد و از گودی عمیق سطح فوقانی استخوان پاشنه تا کوبوئید و ناویکولار می گذرد.

ضربات ورزشی مسئول ۲۵% از تمام موارد آسیب‌ های چشمی است .بسیار جالب‌ تر است اگر بدانیم که ۹۰% از آسیب های ورزشی چشم را می توان بوسیله پوشیدن محافظ چشم جلوگیری نمود . پیشگیری از آسیب چشمی به دو طریق امکان پذیر است، آموزش های ورزشی و محافظ چشم.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه پیرامون آسیب های ورزشی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان زن ورزشکار و غیرورزشکار

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان زن ورزشکار و غیرورزشکار

 • موضوع پایان نامه : بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان زن ورزشکار و غیرورزشکار
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان زن ورزشکار و غیرورزشکار :

سلامت روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً‌ با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد. چگونگی سازش وی با درآمد خود و تفاوت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن . علم سلامت روان شاخه‌ ای از علم بهداشت است که با پیشگیری از اختلال های روانی و حفظ شیوه های بهینه زندگی و بهداشت عاطفی سروکار دارد. علم سلامت روان فرایند همیشگی است که از بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه می یابد این علم با چهار هدف شکوفایی توان بالقوه، شادکامی، رشد و تحولی هماهنگ، و زندگی مؤثر و کارآمد سعی می کند از طریق آموزش به کارکنان بهداشت روانی، پیشگیری، درمان اختلال های روانی و حفظ و تداوم بهداشت روانی در اشخاص سالم شرایطی ایجاد کند که شهروندان جامعه بتوانند در خانه، مدرسه، جامعه، محیط های کاری و نهایتاً با خویش سازگار شوند. بهداشت روانی از پیشینه‌ ای به قدمت انسان متمدن و تاریخچه‌ ای کوتاه، به لحاظ علمی، برخوردار است با اینکه فلاسفه هزاران سال در خصوص «سلامت» سخن می راندند، صرفاً در ۱۹۰۸ بود که نخستین جمعیت برای سلامت روان تأسیس گردید. در ۱۹۱۹، «جامعه و ملی سلامت و روان» تشکیل شد که به تدریج به «کمیته بین المللی سلامت روان» تبدیل شد و نشریه ای به نام «سلامت روان» منتشر نمود تا یافته‌ های پیشرو و حتی سراسر جهان را گردآوری کند و ارتباط و همکاری دست‌ اندرکاران این حوزه را تسهیل نماید. نمود کنونی سلامت را می توان در روانشناسی جامعه نگر و مراکز بهداشت روانی جامعه نگر یافت که با هدف سه نوع پیشگیری در سطح وسیع و اجتماعی فعالیت دارد. جلوگیری از بروز اختلال های روانی (پیشگیری نخستین)، تشخیص و درمان زود هنگام اختلال ها (پیشگیری ثانوی) و کمک به معضلات و مشکلات ناشی از ابتلاء به اختلال های روانی (پیشگیری ثالث) در روانشناسی، علاوه بر اهمیتی که برای پیشگیری قایل می شویم، به دنبال دستیابی به ویژگی ها و کیفیاتی هستیم که سالم، سازگار و در یک کلام مطلوب به شمار می آیند. مواردی که نمی توان صرفاً از طریق توجه محض به پیشگیری به آنها دست یافت کما اینکه این طرز تلقی با تعریف کامل بهداشت روانی نیز مطابقت بیشتری دارد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان دانشجویان زن ورزشکار و غیرورزشکار و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

تاثیر تمرین بر تغییر ایمونوگلوبولین و پاسخ تستوسترون و کورتیزول

تاثیر تمرین بر تغییرات ایمونوگلوبولین و پاسخ تستوسرون و کورتیزول

 • موضوع پایان نامه : تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۴۹ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تاثیر تمرین بر تغییرات ایمونوگلوبولین و پاسخ تستوسترون و کورتیزول :

هدف از این پروژه بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولین های سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور ۲۸ دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه تمرینی صبح ) ۱۴ = n  ، وزن = ۸/۹ ± ۲/۶۸ کیلوگرم ، سن = ۱۶/۱± ۵/۱۹ سال و زمان تمرین = ۳۰ : ۷ دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( ۱۴ = n  ، وزن = ۴/۸ ± ۸/۶۳ کیلوگرم ، سن =   ۲۴/۱±. ۸/۱۹ سال و زمان تمرین ± ۳۰ : ۱۶ دقیقه ) . آزمودنی ها به مدت ۲ ماه ( ۱۶ جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولین های سرم و هورمون های کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنی ها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ، سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( ۰۰۶/۰=P ) و پس آزمون ( ۰۰۰۱/۰= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( ۰۰۰۱/۰ =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تاثیر تمرین بر تغییرات ایمونوگلوبولین و پاسخ تستوسترون و کورتیزول و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه فوتبال بر مربیان برنده و بازنده

پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقات فوتبال بر مربیان برنده و بازنده

 • موضوع پایان نامه : تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، Iga بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده فوتبال
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی و روانشناسی
 • فرمت اجرایی : Word
 • تعداد صفحات : ۱۷۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه فوتبال بر مربیان برنده و بازنده :

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوتسرون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده فوتبال بوده است. بدین منظور ۱۶ نفر از مربیان حرفه‌ ای لیک برتر فوتبال آزمودنی‌ های این تحقیق را تشکیل دادند. نمونه‌ های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله جمع آوری شد. غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی با استفاده از روش RIA و برای تعیین میزان IgA از روش نفلومتری و با استفاده از دستگاه می نی نف انجام شد. ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه Polar- Team ثبت گردید. لحظات حساس بازی نیز در فرم و یژه‌ ای ثبت شد. به جهت اینکه مربیان در شرایط فشار روانی و استرس روانی مسابقه قرار نداشته باشند، تعیین غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA و ضربان قلب استراحت آزمودنی‌ ها یک هفته پس از پایان مسابقات انجام شد. در این پژوهش از آمار توصیفی از طریق محاسبه میانگین و انحراف استاندارد، سپس از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه وهمچنین t مستقل جهت آ زمون فرضیه ها استفاده شد . پس از آنالیز نمونه‌ های بزاقی، ضربان قلب و آزمون فرضیه‌ های پژوهش، نتایج نشان داد که فشار روانی مسابقه در مربیان با افزایش معنی داری در سطوح کورتیرول، تستوسترول بزاقی همراه بود. بیشترین مقدار کورتیرول بین دو نیمه مشاهده شد که در مربیان بازنده این افزایش بیشتر بود. اختلاف معنی داری در سطوح IgA مربیان برنده و بازنده وجود نداشت و تغییرات ضربان قلب مربیان در جریان بازی اختلاف معنی داری با ضربان قلب استراحت آنها داشت. میانگین ضربان قلب در لحظات حساس مسابقه ۸۰/۱۳۵ ضربه در دقیقه بود که نسبت به میانگین ضربان قلب استراحت، یک اختلاف ۷۰ ضربه ای را نشان داد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه فوتبال بر مربیان برنده و بازنده و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

 • عنوان پایان نامه : بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
 • مربوط به رشته های : روانشناسی و تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی :

بهره وری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصه‌ های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان می دهد که برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی در یک سند رسمی با مفهوم بهره وری ، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهره وری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کرده‌ اند. بهره وری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه می شود و در صورتی رقمی و عددی به خود می گیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌ تر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار می گیرد و به بیان ساده بهره وری می ‌شود، “ نسبت ستاده به داده”  به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا می کند. تلاش برای افزایش بهره وری جدی ترین مبارزه‌ ای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر می رسد در عصر ما، کارآیی و بهره وری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهره وری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد. بکارگیری دانش و شیوه‌ های ارتقا بهره وری در بسیاری از عرصه‌ های اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیده‌ های محبوب عصر ما تلقی می شود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهره وری مورد توجه می باشد. یکی از این دیدگاه ها که زاویه تازه‌ ای از موضوع بهره وری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهره وری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

 • عنوان پایان نامه : مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۱۶۲ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی :

ورزش همگانی نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب، تلاش های بیشتری را می طلبد . اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل (۱۹۹۳) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود

دانلود پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی (رشته تربیت بدنی)

دانلود پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی (رشته تربیت بدنی)

 • عنوان پایان نامه : انعطاف پذیری و تمرینات کششی
 • مربوط به رشته : تربیت بدنی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۱۱ صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی :

انعطاف پذیری یکی از اجزاء آمادگی جسمانی و یک بخش کلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می باشد. در افراد غیر فعالی که عادت به زندگی کم تحرک دارند، عضلات و تاندون‌ هایشان کوتاه و فاقد قابلیت کشش می شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی تحرکی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می دهند و در نهایت دچار کاهش قابلیت کشش می شود. برای توسعه سریع انعطاف پذیری، تمرینات مربوط به گرم کردن اجرا می گردد که در نتیجه اجرای یکسری حرکات کششی تا میزان محدودی می توان بر انعطاف پذیری افزود، لیکن این نوع تمرینات به تنهایی نمی تواند سبب بهبود انعطاف‌ پذیری در دراز مدت شود. امروزه تمرینات کششی به منظور توسعه انعطاف پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می رود .تمرینات انعطاف پذیری به طور کلی به عنوان یک بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یک شیوه موثر در درمان و پیشگیری از آسیب ها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات کششی برای افزایش قابلیت کشسانی بافت و بدین طریق افزایش دامنه حرکت مفاصل ویژه طراحی شده‌ اند. اعتقاد بر این است که افزایش دامنه حرکت عملکردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیب ها را کاهش می دهد . با وجود اینکه عوامل ارثی نقشی تعیین کننده در انعطاف پذیری ایفاء می کنند،حرکت پذیری مفصل می تواند از طریق یک برنامه منظم حرکات توسعه دهنده انعطاف پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه انعطاف پذیری و تمرینات کششی (رشته تربیت بدنی) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.