مقالات حسابداری

دانلود مقاله تعیین هزینه و قیمت گذاری روی کالاهای تولیدی

 • موضوع مقاله : تعیین هزینه و قیمت گذاری روی کالاهای تولیدی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۴۹ صفحه

تعیین هزینه و قیمت گذاری روی کالاهای تولیدی

تعیین هزینه و قیمت گذاری عناصر مهمی در بازاریابی و فروش هستند به این دلیل واضح که چنانچه فعالیت های تجاری مبتنی بر فروش و عملیات تجاری سودآور نباشند هم از دید صرفه فردی و هم از نظر اقتصاد ملی دنبال کردن آنها فایده ای نخواهد داشت . سودآوری حتی اگر در کوتاه مدت همواره هدف اصلی نباشد به عنوان هدف نهایی و دراز مد نظر خواهد بود .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله درباره سیستم اطلاعات حسابداری

 • موضوع مقاله : سیستم اطلاعات حسابداری
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۵ صفحه

سیستم اطلاعات حسابداری

فناوری اطلاعاتی، فرصت‌ های ویژه‌ ای را برای حل مسائل تجاری راهبردی و فنی ارائه می‌ کند. اما دروازه فناوری اطلاعات همیشه به روی تهدیدات سیستم اطلاعات حسابداری باز است و بالطبع در معرض خطراتی قرار می‌ گیرد که برای سیستم‌ های اطلاعاتی حسابداری پذیرفتنی است.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله فرضیه محدودیت ها در حسابداری مدیریتی

 • موضوع مقاله : فرضیه محدودیت ها در حسابداری مدیریتی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۴ صفحه

فرضیه محدودیت ها در حسابداری مدیریتی

در این مقاله به تفضیل کمک نسبی فرضیه محدودیت ها نسبت به روش های تجاری حسابداری مدیریتی برای بهره گیری از منابع و تصمیم گیری توضیح داده شده است. این مقاله همچنین اشاعه و ارزیابی تئوری محدودیت ها و واکنش هایی که در قبال آن در حسابداری و فرهنگ مدیریتی ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار می دهد. تداوم بقای حسابداری قیمت تمام شده در برابر حملات مستمری که به آن می شود مشابه احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانایی مقررات برای ایجاد تغییر و قرار دادن پیشرفت های اجباری به صورت برنامه و برنامه های آموزشی است. یک نمونه در زمینه خود تئوری محدودیت ها است.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون چک ، سفته و ظهر نویسی

 • موضوع مقاله : چک ، سفته و ظهر نویسی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۳۴ صفحه

چک ، سفته و ظهر نویسی

چک بانکی عبارتست از چکی که بانک، عهده خود / شعب و خود / شعب سایر بانک ها، در وجه اشخاص حقیقی / حقوقی معین صادر می‌ نماید. این چک دو نوع می باشد : چک بانکی بین شعب بانک صنعت و معدن و چک بانکی بین بانک ها (سایر بانک ها).

در چک الکترونیکى نیز همانند چک کاغذى ، هویت افراد مرتبط با فرآیند واگذارى و در یافت مخفى نمى ماند ، اما پایین بودن هزینه پردازش و تسویه چک الکترونیکى به دلیل سود جستن از ارتباطات الکترونیکى ، استفاده از آن را توجیه پذیر مى کند . آنچه در تبادل و تعامل چک الکترونیکى اهمیت مى یابد موضوعات مربوط به جابه جایى چک الکترونیکى و خود چک الکترونیکى است که ذیلا به تشریح آنها مى پردازیم :

ادامه + دانلود

دانلود مقاله روش های نمونه‌ گیری‌ در حسابرسی‌

 • موضوع مقاله : روش های نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب اقلام برای آزمون
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۲۸ صفحه

روش های نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب اقلام برای آزمون

حسابرس‌ باید اقلام‌ نمونه‌ را به‌گونه‌ ای‌ انتخاب‌ کند که‌ همه‌ واحدهای‌ نمونه‌ گیری‌ موجود در جامعه‌ از شانس‌ انتخاب‌ شدن‌ برخوردار باشند. نمونه‌ گیری‌ آماری‌ مستلزم‌ انتخاب‌ اقلام‌ نمونه‌ به‌ طور تصادفی‌ است‌، به‌گونه‌ ای‌ که‌ هر واحد نمونه‌ گیری‌ از شانس‌ معینی‌ برای‌ انتخاب‌ شدن‌ برخوردار باشد. واحدهای‌ نمونه‌ گیری‌ می‌ تواند اقلام‌ فیزیکی‌ (مانند فاکتورها) یا واحدهای‌ پولی‌ باشد.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون روش های تنظیم بودجه

 • موضوع مقاله : روش های تنظیم بودجه
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۳۱ صفحه

آشنایی با روش های تنظیم بودجه

مساله اساسی در تنظیم بودجه برنامه ای توجه به عملیاتی است که باید اجرا گردد ، البته در بودجه برنامه ای وجود مواد هزنیه انکار نمی شود ؛ زیرا به هر ترتیب باید دولت بداند چقدر برای هزینه های پرسنلی خرج می کند ، چه مقدار لوازم و ماشین آلات می خرد و امثال آن .

در روش بودجه برنامه ای مواد هزینه در داخل برنامه و یا فعالیت تهیه و تنظیم می شود ( نه برای وزارتخانه به نحوی که در بودجه متداول معمول است ) . به عنوان مثال فرض کنید بودجه وزارت آموزش و پرورش در قالب مواد هزنیه آورده شود ، مثلاً بیان شود حقوق و دستمزد ۱۰۰ میلیون ریال ، اجاره ۴۰ میلیون ریال و هزینه های اداری ۲۰ میلیون ریال ( جمع ۴۰۰ میلیون ریال ) ؛ آنچه مسلم است این رقم کل و حتی رقم تفکیکی مواد هزنیه نشان دهنده وظیفه و کار و برنامه های وزارت آموزش و پرورش نیست .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله حسابداری پیرامون شرکتهای تضامنی

 • موضوع مقاله : شرکتهای تضامنی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۴۶ صفحه

حسابداری شرکتهای تضامنی

بعد از اینکه دو یا چند نفر تصمیم به تشکیل شرکتهای تضامنی گرفتند، برای انجام فعالیت های تجاری لازم است که توافق بین شرکا‌ء به صورت مدون تهیه شود. در ایران طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت، شرکتنامه باید براساس مقررات قانون تجارت تهیه شود و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

تقسیم سود و زیان براساس حقوق و پاداش

کلمه حقوق در عملیات حسابداری شرکتهای تضامنی به عنوان وسیله‌ ای برای تقسیم خالص به کار می‌ رود. پرداخ حقوق یا پاداش راه حل ساده‌ ای برای شناسایی خدمات انجام شده توسط هر شریک است، و شرکتنامه به همین منظور، حقوق مختلفی را به شرکاء اختصاص داده و باقیمانده به صورت مساوی با نسبت های دیگر تقسیم می‌ شود.

در شرکتنامه شرکت تضامنی ممکن است برای شریک اداره کننده شرکت، امتیازی به صورت درصدی از سود خالص نیز در نظر گرفته شود که این امتیاز با حقوق و پاداش تفاوت دارد و فقط زمانی که شرکت دارای سود است، به شریک تعلق می‌ گیرد و به هنگام زیان خالص شرکت پرداخت نمی‌ شود.

حساب سرمایه شرکاء در شرکتهای تضامنی

عملیات حسابداری مربوط به تقسیم سود و زیان و برداشت شرکاء و حساب سرمایه در شرکتهای تضامنی با حسابداری شرکتهای انفرادی و شرکت سهامی تفاو دارد. اگر چه می‌توان در شرکتهای تضامنی با ثبت یک حساب سرمایه‌ برای هر شریک، کلیه حسابهای مربوط به شرکاء را در آن منظور کرد ولی معمول این است که از سه نوع حساب :

 1. حساب سرمایه،
 2. حساب جاری،
 3. حساب وام دریافی یا پرداختی به شرکت.

حساب سرمایه با سرمایه‌گذاری اولیه بستانکار شده و در مقابل، حساب داراییهایی که به عنوان سرمایه آورده شده است بدهکار می‌ گردد.

حسابداری شرکتهای تضامنی

حسابداری شرکتهای تضامنی

سایر موارد احتمالی برای افزایش یا کاهش سرمایه نیز در حساب سرمایه منظور خواهد شد. در برخی از کشورها، در پایان دوره مالی براساس شرکتنامه، سود یا زیان خالص ارائه شده در خلاصه سود وزیان به حساب سرمایه شرکاء بسته می‌شود. ولی در ایران نظر این است که به نام هر شریک یک حساب برداشت یا حساب جاری افتتاح شود و سهم سود وی به این حساب بستانکار و وجوهی را که شریک از شرکت دریافت و برداشت کند، به این حساب بدهکار شود. با استفاده از این روش، حساب سرمایه هر شریک ثابت باقی مانده و اضافه برداشت های آنها نیز مشخص خواهد شد.

فهرست مطالب مقاله شرکتهای تضامنی

 1. مقدمه
 2. سازمان و عملیات شرکتهای تضامنی
 3. مسئولیت در شرکت تضامنی
 4. نام شرکتهای تضامنی
 5. سازمان شرکت تضامنی
 6. تشکیل شرکتهای تضامنی
 7. افتتاح حسابهای شرکت تضامنی
 8. حساب سرمایه شرکاء در شرکتهای تضامنی
 9. برنامه تقسیم سود یا زیان در شرکتهای تضامنی
 10. مسائل خاص در شرکتهای تضامنی
 11. تغییر نسبتهای تقسیم سود و زیان
 12. انحلال شرکت تضامنی
 13. تصفیه نهائی با شرکا
 14. عملیات حسابداری دوران تصفیه
 15. منابع و مأخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

مقاله حسابداری پیمانکاری بلند مدت (مسائل جاری حسابداری)

 • موضوع مقاله : حسابداری پیمانکاری بلند مدت (مسائل جاری حسابداری)
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۳۴ صفحه

حسابداری پیمانکاری بلند مدت (مسائل جاری حسابداری)

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه‌ های متنوعی مانند سد سازی، راه‌ سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌ دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌ شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می‌ یابد.

مهم‌ ترین مسئله حسابداری برای پیمان های بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌ های پیمان به دوره‌ هایی است که در آن دوره‌ ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌ شود.

مقاله حسابداری پیمانکاری بلند مدت

مقاله حسابداری پیمانکاری بلند مدت

اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره‌ های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی‌ دهد.

استاندارد حسابداری شماره ۹ برای حسابداری پیمان‌ های بلند مدت در صورت‌ های مالی پیمانکار بکار گرفته می‌ شود و برای حسابداری در صورت‌ های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی های ثابت مشهود) و شماره ۸ (موجودی مواد و کالا) تبعیت می‌ کند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می‌ انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمان های که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

فهرست مطالب مقاله حسابداری پیمانکاری بلند مدت (مسائل جاری حسابداری)

 1. مقدمه
 2. تعاریف
 3. پیمان بلند مدت
 4. پیمان مقطوع
 5. پیمان امانی (پیمان با حق‌ الزحمه مبتنی بر مخارج)
 6. صورت وضعیت
 7. تعدیل قرارداد
 8. ادعاها
 9. پیمان در جریان پیشرفت
 10. روش درصد پیشرفت کار
 11. روش کار تکمیل شده
 12. مخارج پیش از قرارداد
 13. مرکز سود
 14. پیمانکار جزء
 15. تکمیل اساسی
 16. پیش دریافت پیمان
 17. مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار عبارت است از:
 18. الف. علی الحسابها
 19. ب. سایر دریافتها
 20. زیانهای قابل پیش‌بینی
 21. دستگاه نظارت (مهندس مشاور)
 22. رئیس کارگاه
 23. مراحل اجرای طرح
 24. مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
 25. مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
 26. مرحله سوم: اجرای طرح
 27. ارجاع کار به پیمانکار
 28. طبق این قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسی به دو گروه طبقه‌ بندی می‌‌ شود
 29. مناقصه یک مرحله‌ ای
 30. مناقصه دو مرحله‌ ای
 31. مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌ گران به دو گروه تقسیم می‌ شود
 32. مناقصه عمومی
 33. مناقصه محدود
 34. مثال
 35. انعقاد قرارداد
 36. مثال
 37. تحویل و تجهیز کارگـاه
 38. مثال
 39. اجرای عملیات اصلی
 40. تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
 41. تحویل موقت
 42. تهیه صورت وضعیت قطعـی
 43. صورتحساب نهایی
 44. روش حسابداری پیمانهای بلند مدت
 45. مخارج قبل از انعقاد پیمان
 46. مخارج اجرای پیمان
 47. مخارج پیمانکار جزء (دست دوم)
 48. مخارجی برآوردی تکمیل پیمان
 49. مثال
 50. تهیه صورت وضعیت
 51. مالیات
 52. بیمه
 53.  قراردادهای دستمزدی
 54. قراردادهای دستمزد و مصالح
 55. در مورد بیمه این گونه پیمانها توجه به نکات زیر مهم است
 56. مثال
 57. سپرده حسن انجام کار
 58. درآمد پیمان
 59. نحوه اندازه‌ گیری درصد پیشرفت پیمان
 60. نحوه ارائه در صورت های مالی
 61. در ترازنامه باید اقلام زیر ارائه شود
 62. مواد و مصالح پای کار
 63. شناسایی زیان مورد انتظار
 64. ناممکن بودن اندازه‌ گیری ما حصل پیمان به گونه اتکا پذیر
 65. تجزیه و ترکیب پیمانها
 66. تجزیه پیمـان
 67. تغییر در برآورد
 68. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۳,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

 • موضوع مقاله : مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۵۴ صفحه

مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

اهیمت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت دارایی های آن تغییر می کند. به استثنای موجودی جنسی، هیچ مورد دیگری در حسابداری یافت نمی شود که از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهای محاسبه، با حسابداری استهلاک برابری نماید. تنها عامل پایدار و یکسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاک است که معمولاً بهای تحصیل یا بهای تمام شده دارایی می باشد.

در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند: یکی عمر مفید مال و دیگری ارزش اسقاط آن. افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن و یا تعویض کردن مال (که به هنگام انصراف از کار آن مورد پیدا می کند) لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت، موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی کار بکار می رود تغیر یابد.

مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقطا آن) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی که از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات دوره تخصیص می یابد.

متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند عبارتند از:

 • بهای (تمام شده) واقعی
 • برآورد ارزش اسقاط
 • برآورد عمر مفید

بنابراین، محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوری یا تخمینی. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید شود. در این برآوررد می باید هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قیمت فروش مال اسقاط آن ۲۵۰۰۰۰۰ ریال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن ۵۰۰۰۰۰ ریال برآورد شود، ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرف نظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پیاده کرد آن برابر تشخیص دهند (که عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا وقتی مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. این نکته هم در خور تعمق است که مبلغی که بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد می شود از لحاظ نظری می باید به ارزش فعلی آن تنزیل گردد و تقلیل یابد تا در محاسبه، هزینه استهلاک، با سایر ارقام متجانس شود و وقتی چنین عمل کنند در موارد، ارزش فعلی مبلغی که ممکن است از فروش مال اسقاط در آینده حاصل شود، اندک و ناچیز جلوه می کند.

فهرست مطالب مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

 1. تعریف استهلاک
 2. ماهیت استهلاک
 3. انواع استهلاک
 4. علل استهلاک
 5. برآورد استهلاک
 6. ثبت استهلاک
 7. روشهای استهلاک
 8. روش ساعات کارکرد
 9. نقد روش ساعات کارکرد
 10. روش میزان تولید
 11. نقد روش میزان تولید
 12. روش تعدیل میزان تولید
 13. نقد روش تعدیل میزان
 14. روشهای استهلاک شتابدار
 15. اهم روشهای شتابدار استهلاک
 16. روش مانده نزولی
 17. نقد روش مانده نزولی
 18. استهلاک بر اساس نظریه های سرمایه گذاری
 19. استهلاک به روش قسط السنین
 20. روش سرمایه گذاری وجوه استهلاکی
 21. طرق دیگر استهلاک
 22. طریق ارزیابی موجودی
 23. طرق استهلاک گروهی و ترکیبی
 24. نقد طرق استهلاک گروهی و ترکیبی
 25. طرق تعویض
 26. نقد طرق تعویض
 27. محاسبه استهلاک در کسر سال
 28. کسر سال در روش خط مستقیم
 29. کسر سال در روش مجموع سنوات
 30. کسر سال در روش مانده نزولی
 31. استفاده نکردن موقت از دارائی
 32. استهلاک منابع طبیعی
 33. نحوه استهلاک منابع طبیعی
 34. بهای تمام شده یک منبع طبیعی
 35. ذخیره اقتصادی منبع
 36. برآورد ارزش خالص بازیافتنی
 37. تعیین نرخ استهلاک واحد تولید
 38. تعیین میزان استهلاک دوره و طرز ثبت آن
 39. استهلاک منابع طبیعی و تقسیم سود
 40. تغییرات و اصلاحات در استهلاک
 41. تغییر روشهای استهلاک
 42. تغییر در برآورد
 43. تغییر در برآورد عمر مفید
 44. تغییر در میزان تولید
 45. اشتباهات محاسباتی
 46. افشای استهلاک در صورتهای مالی
 47. استهلاک و سود
 48. استهلاک و گردش پول
 49. مسائل ناشی از مبانی کنونی و روشهای استهلاک جاری
 50. فزونی ارزش اسقاط بر بهای تمام شده اولیه
 51. تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتری
 52. روشهای استهلاک سنتی و واقعیات دنیای امروز
 53. مقررات مالیاتی درباره استهلاک
 54. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۵,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله راههای مقابله با فرار مالیاتی

 • موضوع مقاله : راههای مقابله با فرار مالیاتی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۳۰ صفحه

راههای مقابله با فرار مالیاتی

در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
 2. انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
 3. تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
 4. عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
 5. محرمانه بودن اطلاعات مربوط
جلوگیری از فرار مالیاتی

جلوگیری از فرار مالیاتی

اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مـالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فـرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.

فهرست مطالب مقاله راههای مقابله با فرار مالیاتی

 1. مقدمه
 2. جلوگیری از فرار مالیاتی
 3. فرار مالیاتی چیست
 4. تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
 5. زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
 6. اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
 7. کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرارمالیاتی
 8. ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها
 9. عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
 10. حقوق مالیاتی
 11. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۳,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون نظام حسابداری شرکت های سهامی

 • موضوع مقاله : نظام حسابداری شرکت های سهامی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۶۰ صفحه

نظام حسابداری شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی سهام ممکن است با نام باشد یا بی نام ، ممتاز باشد یا عادی، پرداخت شده باشد یا تعهد شده، نقدی باشد یا غیر نقدی و بالاخره سهام ممکن است به صورت سهم موسس منتشر و در اختیار موسسین شرکت قرار گیرد . در شرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد . مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد .

سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال آن به قبض (گرفتن) و اقباض (دادن) صورت می گیرد . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و امضاء گردد .

نظام حسابداری شرکت های سهامی

نظام حسابداری شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد . مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد . مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در زمانی که اساسنامه پیش بینی کرده است برای رسیدگی به ترازنامه و ارسال سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود . بدون قرائت گزارش بازرسان در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی حائز اهمیت خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰% از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .

فهرست مطالب مقاله نظام حسابداری شرکت های سهامی

 1. مقدمه
 2. نظام حسابداری شرکت های سهامی
 3. دفاتر قانونی شرکت
 4. اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت
 5. مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد
 6. مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود
 7. تعریف شرکت
 8. شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی
 9. انواع شرکت ها
 10. تشکیل شرکت
 11. پذیره نویسی سهام شرکت
 12. هزینه های تاسیس شرکت
 13. اساسنامه قانونی شرکت
 14. مجمع عمومی موسس شرکت
 15. مدارک لازم برای ثبت شرکت
 16. شرکتهای سهامی
 17. انواع شرکت های سهامی
 18. سهام
 19. انواع سهام
 20. علل انتشار سهام با نام
 21. علل انتشار سهام ممتاز
 22. انواع امتیازات سهام ممتاز
 23. تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
 24. عملیات حسابداری ثبت سرمایه
 25. مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام
 26. اوراق قرضه
 27. مجامع عمومی صاحبان سهام
 28. تغییرات در سرمایه شرکت سهامی
 29. موارد افزایش سرمایه شرکت
 30. موارد تبدیل سهام شرکت
 31. موارد کاهش سرمایه شرکت
 32. حساب صرف سهام یا کسر سهام
 33. موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی
 34. عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی
 35. سود شرکت و موارد پرداخت آن
 36. تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
 37. گزارش های مالی شرکت
 38. صورت نهائی شرکت سهامی
 39. گزارش عملکرد
 40. گزارش سود و زیان
 41. گزارش تقسیم سود یا تامین زیان
 42. صورت خلاصه سود و زیان
 43. گزارش ترازنامه
 44. طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمایه
 45. تبدیل موسسات و شرکت های تضامنی به صورت شرکت سهامی
 46. ادغام و جذب شرکت های سهامی
 47. فهرست موارد افشاء
 48. ترازنامه
 49. صورت تغییرات در وضعیت مالی
 50. صورت حساب سود و زیان
 51. موارد کلی
 52. رویه های حسابداری
 53. تغییرات حسابداری
 54. ترکیب واحدهای تجاری
 55. تعهدات و بدهی های احتمالی
 56. موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته
 57. گزارشگری در مورد قسمت های مختلف واحد تجاری
 58. تعهدات کوتاه مدت که انتظار می رود تمدید شود
 59. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.