مقالات اقتصادی

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 • موضوع مقاله : اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۰ صفحه

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی اجمالی اقتصاد سیاسی نشان می دهد که سیاست های نادرست در زمینه واردات و تخصیص ارز موجب پیدایش سیستمی نا به هنجار شده، که هر ساله نزدیک به %۱۰ از تولید ناخالص ملی کشور را به صورت رانت به وارد کنندگان، به ویژه سر سپردگان رژیم منتقل کرده است. تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده، کارکرد این مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده است. اما، چنانچه دولت نتواند توان بالقوه این اصلاحات را به توسعه و رشد اقتصادی تبدیل کند، بخش قابل ملاحظه ای از تجار از این تغییرات متضرر شده، و احتمالا به خیل ناراضیان رژیم خواهند پیوست. به دلیل گستردگی نا به هنجاری های بنیادین، تحقق این امر در چارچوب مناسبات اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور بسیار دشوار خواهد بود. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی و بر چیدن نهادها موثر نخواهد بود.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون اهمیت بودجه برای دولت

 • موضوع مقاله : اهمیت بودجه برای دولت
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۲۹ صفحه

اهمیت بودجه برای دولت

مثالهای زیر باید به قهم برخی از فرآیند های بودجه بندی به خوبی کمک کند.

برای مثال فرض می شود که موسسه دولتی در یک شهر، وجود دارد که عضو هیات مدیره آن، مجاز است که برای شهرداری در سال بعد تقاضای وجه بکند، بودجه تقاضا شده ۳ میلیون دلار است که جهت ۵۰ کارمند اداری و مدیران دولتی آن سازمان می باشد. و ۲ میلیون دلار برای سایر افراد شاغل در سازمان و هزینه های سربار تقاضا شده است و ۵ میلیون دلار برای انجام و اتمام فعالیت های برنامه ریزی شده توسط سازمان هایی که با آنها قرارداد منعقد شده است تقاضا شده .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله تعریف و تشکیل شرکت سهامی

 • موضوع مقاله : تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۴۷ صفحه

تعریف و تشکیل شرکت سهامی

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به ۵۰۰ سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به ۲۵۰ سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال

 • موضوع مقاله : تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۳۸ صفحه

تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال

گرفتن مالیات در تمام دوره های تاریخ ایران از سکنه شهرها، روستاها و عشایر همه مناطق متداول بوده است و سرپرستان خانوارهای عشایر کوچنده لر بزرگ و لر کوچک مانند روستاییان و شهروندان دیگر رسما مالیات سالیانه می پرداختند. اساس این مالیات بر دامداری و بعضا کشاورزی استوار بود. اخذ مالیات در قدیم «خراج»، سپس «منال» و از زمانی که اداره های دولتی به مناطق آمدند، «بهره مالکانه» نامیده می شد.

ادامه + دانلود

جنبه های گوناگون مسائل اقتصادی ترافیک در وضعیت حمل و نقل

 • موضوع مقاله : جنبه های گوناگون مسائل اقتصادی ترافیک و بررسی آن در وضعیت حمل و نقل
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۴۲ صفحه

جنبه های گوناگون مسائل اقتصادی ترافیک در حمل و نقل

اقتصاد آنگونه که توسط علمای این علم تعریف می شود به معنای به دست آوردن سود حداکثر از پول در بلند مدت است یا می توان گفت اقتصاد به معنای تامین حداکثر  ممکن نسبت به سود هزینه است . یکی از هدف های ترافیک تامین حمل و نقل اقتصادی راحت و ایمن برای کالا و انسان است .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون دارایی شرکت ها

 • موضوع مقاله : دارایی شرکت ها
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۳۶ صفحه

آشنایی با دارایی شرکت ها

شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه بازده لازم در مورد دارایی مناسب و یا نرخ تنزیل نرخی که بر اساس آن جریانهای نقدی آتی توسط دارایی تولید شده می بایست کاهش پیدا کند مشروط بر اینکه دارائی های نسبی بدون ریسک پذیری باشند را تغییر می دهد . اگر معیار ریسک سیستماتیک سهام بیشتر از یک باشد ، دلالت بر این دارد که میانگین ریسک پذیری نیز بیشتر از یک است و اگر معیار ریسک سیستماتیک سهام کمتر از یک باشد دلالت بر پایین تر بودن میانگین ریسک پذیری دارد . بنابراین یک سهام ریسک پذیر معیار ریسک سیستماتیک بالاتری خواهد داشت و به میزان بالاتری کاهش پیدا می کنند . برگه های سهامی که حساسیت کمتری دارند معیار ریسک سیستماتیک پایین تری خواهند داشت و به میزان کمتری کاهش پیدا می کنند . شیوه قیمت گذاری دارائی سرمایه در تطابق با سرمایه گذاران توانمند ، به بازده بالاتری برای حفظ دارایی با خطر ریسک پذیری بالا نیاز دارد .

ادامه + دانلود

دانلود مقاله سهام و انواع آن در شرکت سهامی عام

 • موضوع مقاله : سهام و انواع آن در شرکت سهامی عام
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۳۴ صفحه

سهام و انواع آن در شرکت سهامی عام

ممکن است این سؤال طرح شود که : آیا شرکت می‌ تواند رعایت تساوی مبلغ اسمی سهام را بر هم زده و حقوق متفاوت در بعضی از سهام ایجاد کند؟ تساوی حقوق سهامداران یکی از اصول اساسی شرکت های سهامی است ولی در مورد ضرورت ایجاب می‌ کند که شرکت سهامی مبادرت به صدور سهام ممتاز بنماید. یکی در موقعی است که شرکت یا مشکلات مالی مواجه می‌ باشد و اگر نتواند به آسانی به منافع مالی دسترسی پیدا نماید، ناچار خواهد بود امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود. دومین مورد به هنگام افزایش سرمایه شرکت است که شرکت از ذخایر مالی خود برای این منظور استفاده می‌ نماید. و در این صرت بایستی حقوق بیشتری به سهامداران سابق شرکت در نظر گرفته شود، زیرا این سهامدان خطرات اولیه مربوط به سرمایه شرکت را تقبل نموده اند، و حال که شرکت موفق و سود آور بوده، حق دارند امتیازاتی نسبت به سهامداران جدید شرکت داشته باشند.

ادامه + دانلود

دانلود مقاله پیرامون مالیات بر درآمد املاک

 • موضوع مقاله : مالیات بر درآمد املاک
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۴۰ صفحه

مقاله مالیات بر درآمد املاک

درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی (مالیات بر درآمد املاک) ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .

زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .

مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .

دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . و نیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .

دانلود مقاله مالیات بر درآمد املاک

دانلود مقاله مالیات بر درآمد املاک

مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پل ها و تعمیر سدها .

در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همه سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .

ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .
رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانه دولت در زمان خسروپرویز به ۲۴۰ میلیون درهم ، تقریباً معادل ۲۹۴ میلیون مارک طلا بوده است .

فهرست مطالب مقاله پیرامون مالیات بر درآمد املاک

 1. مقدمه
 2. مالیات بر درآمد املاک
 3. شرح طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم
 4. اموال خارج از مالیات
 5. نتیجه گیری
 6. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۳,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

 • موضوع مقاله : ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۷۱ صفحه

ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.

مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در  کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:

اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.

ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات  مضاربه از اولویت برخورداند.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.

ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامات خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

فهرست مطالب مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

 1. مقدمه
 2. طبق قانون مدنی
 3. ویژگی های مضاربه
 4. ضوابط اجرائی
 5. الف- کالا
 6. ب- سرمایه
 7. ج- مدت
 8. د- بازدهی
 9. هـ – اجرای عملیات مضاربه
 10. و- تغییرات در قرارداد
 11. ز- فسخ قرارداد
 12. ح- تسویه حساب
 13. ت- تمدید قرارداد
 14. ی- حسابدرای مضاربه
 15. فصل دوم – مشارکت

 16. مقدمه
 17. ویژگی ها
 18. وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
 19. حسابدرای مشارکت مدنی
 20. ثبت قرار داد
 21. ثبت وثیقه
 22. پرداخت سرمایه
 23. دریافت وجه از شرکت
 24. تسویه مشارکت مدنی
 25. برگشت اسناد انتظامی
 26. فصل سوم – فروش اقساطی

 27. ویژگی ها
 28. الف- فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
 29. ضوابط خرید
 30. ضوابط فروش
 31. ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
 32. فروش اقساط سهم الشرکه (مسکن تولیدی و خدمات)
 33. حسابداری فروش اقساطی
 34. ثبت وثیقه
 35. خرید اموال
 36. فروش کالا به مشتری
 37. تبدیل حساب پیش دریافت
 38. ویژگی ها
 39. اول- دریافت اقساط
 40. تعدیل حساب پیش دریافت
 41. اول- تسهیلات اعطائی
 42. دوم- اموال
 43. سوم- برگشت حسابهای انتظامی
 44. چهارم- واریز قبل از موعد
 45. فصل چهارم – سلف

 46. مقدمه
 47. ویژگی ها
 48. ضوابط اجرایی
 49. حسابداری سلف
 50. پرداخت بابت معاملات سلف
 51. د- تحویل کالا
 52. هـ – برگشت حساب های انتظامی
 53. فروش کالا
 54. ز- عدم تحویل کالا
 55. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع

 • موضوع مقاله : قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع
 • مربوط به رشته های اقتصاد و حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : ۶۷ صفحه

قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع

مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با هم دیگر کاشتن می­ باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­ دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.

مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­ گویند.

در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­ توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی ­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند.

قراردادی های بانکی مضاربه ، مزارعه و بیع

قراردادی های بانکی مضاربه ، مزارعه و بیع

مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه می گردد به طوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.

«بیع دین‏» یکى از واژه ‏هایى است که در فقه اسلامى با تنزیل ماهیتى یکسان دارد و در بانک‏دارى اسلامى از آن به فروش یا خرید دین یاد مى‏ شود . بیع دین به معناى فروش دین مدت‏ دار، به‏ مبلغى کم‏تر است . به عبارت روشن‏ تر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجارى که سر رسید آن‏ها در آینده است؛ به این‏ صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک، قبل از سررسید طلب خود را نقدا و با مبلغى کم‏تر دریافت مى‏ نماید .

فهرست مطالب مقاله قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع

 1. مزارعه
 2. مدت مزارعه
 3. زمین موضوع مزارعه
 4. سهم مزارع و عامل در عقد
 5. تعیین نوع کشت
 6. حقوق و تکالیف عامل
 7. حقوق و تکالیف مزارع
 8. موارد بطلان عقد مزارعه
 9. موارد انفساخ
 10. مضاربه
 11. مضاربه مطلق
 12. عملیات بانک در چند قسمت خلاصه
 13. احکام مضاربه
 14. مضاربه صادراتی و وارداتی
 15. تعریف
 16. کاربرد و مدت
 17. شرایط کلی متقاضی
 18. سرمایه و هزینه های قابل قبول
 19. ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه
 20. فسخ عقد مضاربه
 21. فقه عامه
 22. بیع
 23. بیع صرف
 24. پول در اصطلاح فقهی
 25. پول در قرآن
 26. پول در روایات
 27. انواع پول و احکام فقهی آن
 28. پول کاغذی نماینده طلا
 29. پول کاغذی دارای تعهد
 30. پول طلا و نقره
 31. مالیت پول طلا و نقره
 32. پول، مال مثلی یا قیمی
 33. خرید و فروش پول طلا و نقره
 34. زکات پول طلا و نقره
 35. زکات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است:
 36. قرض پول طلا و نقره
 37. کنز پول طلا و نقره
 38. پول اعتباری (پول کاغذی بدون تعهد برای تبدیل به طلا)
 39. مالیت پول اعتباری
 40. بیع دین به دین ( تنزیل )
 41. مفهوم تنزیل
 42. الف – معناى لغوى تنزیل
 43. ب – اصطلاح اقتصادى تنزیل
 44. ج – تنزیل در متون اسلامى
 45. تنزیل و بیع دین از چند جهت ‏با هم متفاوت‏ اند:
 46. تعریف
 47. نرخ تنزیل
 48. نرخ تنزیل مجدد
 49. بازار تنزیل
 50. گردش وجوه نقد تنزیلی :
 51. تعریف
 52. نرخ بازده :
 53. تعریف
 54. نرخ بازده :
 55. تعریف
 56. د – حکم شرعى تنزیل
 57. ه – تنزیل و قرض
 58. ۲- کاربردهاى تنزیل
 59. الف – ارزیابى طرح‏هاى سرمایه‏گذارى
 60. ب – تامین اعتبار
 61. ج – تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولى
 62. د – سیاست تنزیل
 63. مکانیسم تاثیر سیاست تنزیل
 64. تنزیل و مباحث پولى و بانکى
 65. الف – مؤسسات تنزیل
 66. ب – نرخ تنزیل
 67. پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامى
 68. الف – تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولى در بانکدارى غیرربوى
 69. ب – تنزیل به عنوان روشى براى تخصیص منابع در بانکدارى غیرربوى
 70. الف – ریشه‏ ها
 71. ب – تلائم اقتصادى – اجتماعى
 72. ج – نظریه پیشنهادى بانکدارى بدون ربا بر اساس تنزیل
 73. پى‏ نوشت‏ ها
 74.  منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود

دانلود مقاله مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن

 • موضوع مقاله : مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش
 • مربوط به رشته : اقتصاد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۰ صفحه

صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

نفت هر چه گران تر شود باز این صادرات غیرنفتی است که به عنوان موتور محرکه، فرصت ها را در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهد تا از آن فرصت ها برای رفع تهدیدها و به نفع توسعه پایدار و فراگیر و رشد توام با عدالت اجتماعی بهره گیرد.

صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

با همه تلاش ها و کوشش هایی که در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی کشور تا ۹ میلیارد دلار فراتر نرفت. در شرایط کنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یکصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو که فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال ۹۰ میلیارد دلار صادرات برای ۲۴ میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود ۴ هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند. از آنجا که درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات کالا فراهم کرده است، بنابراین کالاهای بسیاری به کشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای کار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود. در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم که باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری که صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد که بتوانند متمایل به صادرات باشند.

فهرست مطالب مقاله صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

 1. بازاریابی کالاهای غیر نفتی
 2. صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/ دستاوردها و چالش ها
 3. برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی
 4. برنامه سازی برای صادرات غیر نفتی
 5. سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
 6. آزادسازی تجارت خارجی
 7. تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
 8. پیدا و پنهان ارقام صادرات غیر نفتی
 9. جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیر نفتی
 10. جایگاه کشاورزی در صادرات غیر نفتی
 11. چرا صادرات غیر نفتی، ناموفق است؟
 12. صادرات در چرخه اقتصاد کشور
 13. کسری تراز تجاری
 14. رویکرد ورود به بازارهای جهانی
 15. موانع دستیابی به بازارهای جهانی
 16. سناریوی خصوصی‌سازی
 17. آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
 18. تشویق‌ های صادراتی
 19. حمایت از صادرات غیر نفتی رونق تولید ملی
 20. صادرات غیر نفتی
 21. مشکلات و موانع صادرات غیر نفتى
 22. مشکلات داخلى
 23. مشکلات بین‌ المللى
 24. مبانى اجتماعى بازاریابى
 25. تعریف بازاریابی
 26. تعریف بازاریابى
 27. نیاز
 28. خواسته
 29. کالا
 30. مبادله
 31. معامله
 32. بازار
 33. مدیریت بازاریابى
 34. فلسفهٔ مدیریت بازاریابى
 35. مفهوم تولید
 36. مفهوم کالا
 37. مفهوم فروش
 38. مفهوم بازاریابى
 39. مفهوم بازاریابى اجتماعى
 40. اهداف نظام بازاریابى
 41. به حداکثر رساندن مصرف
 42. به حداکثر رساندن رضایت مشترى
 43. به‌ حداکثر رساندن حق انتخاب
 44. به حداکثر رساندن کیفیت زندگى
 45. موانع پیش روی صادرات غیر نفتی
 46. سقوط صادرات فرش
 47. فرش ایرانی، هویت از دست رفته
 48. اختلاف در آمار صادرات
 49. بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی
 50. منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: ۴,۰۰۰تومان
ادامه + دانلود
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.